.

COVID-19

Kompleksowy program rehabilitacji dla pacjentów, którzy chorowali na COVID-19

 
Szanowni Państwo,
Narodowy Fundusz Zdrowia przygotował kompleksowy program rehabilitacji dla pacjentów, którzy chorowali na COVID-19. Rehabilitacja trwa od 2 do 6 tygodni. Pacjenci będą mieli zapewnioną opiekę lekarską, pielęgniarską  i wsparcie psychologiczne.
Dzięki rehabilitacji można znacznie poprawić swoją sprawność oddechową, zwiększyć wydolność wysiłkową i krążeniową oraz szybciej powrócić do pełnej sprawności. Rehabilitacja pozytywnie wpływa również na  kondycję psychiczną.
Świadczenia rehabilitacji COVID-19 są realizowane na podstawie skierowania, które wystawia pacjentowi lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, po zakończeniu leczenia związanego z chorobą COVID-19.
W programie uczestniczą placówki, które:
 • mają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację świadczeń rehabilitacji leczniczej w trybie stacjonarnym lub w leczeniu uzdrowiskowym
 • są wpisane na wykaz podmiotów udzielających świadczeń covidowych.
Program gwarantuje od 2 do 6 tygodni kompleksowej rehabilitacji po chorobie COVID-19. Do programu będzie można dołączyć do 12 miesięcy od zakończenia leczenia związanego z COVID-19.
Decyzję o skierowaniu pacjenta do programu na podstawie wyników badań podejmuje lekarz.
Kompleksowy program rehabilitacji postcovidowej obejmuje m.in.:
 1. kinezyterapię ze szczególnym uwzględnieniem treningu wytrzymałościowego, ćwiczeń oddechowych, efektywnego kaszlu,  ogólno usprawniających oraz ćwiczeń na wolnym powietrzu;
 2. opukiwanie i oklepywanie klatki piersiowej, drenaże ułożeniowe;
 3. inhalacje indywidualne (solankowe - haloterapia, mineralne, lekowe) lub okołotężniowe lub nadmorskie albo subterraneoterapia;
 4. terenoterapię, treningi marszowe;
 5. balneoterapię – według indywidualnych wskazań, w tym:
 • wodne kąpiele balneologiczne (o stopniowanej temperaturze), w szczególności kąpiele kwasowęglowe;
 • i/lub gazowe kąpiele CO₂
 • i/lub okłady z pasty borowinowej;
   6.masaż – według indywidualnych wskazań;
   7.hydroterapię, fizykoterapię – według indywidualnych wskazań;
   8.treningi relaksacyjne;
   9.edukację zdrowotną i promocję zdrowia, w tym np. naukę prawidłowej techniki używania inhalatorów, eliminację nałogów i innych czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych, prozdrowotną zmianę stylu życia;
  10.leczenie dietetyczne – według indywidualnych wskazań;
  11.wspomaganie rehabilitacyjne schorzeń współistniejących.
Rehabilitowany pacjent może liczyć na minimum 96 zabiegów fizjoterapeutycznych.
Każda placówka uczestnicząca w programie zapewnia pacjentom badania diagnostyczne, leki i wyroby medyczne, które są niezbędne do uzyskania najlepszych rezultatów programu leczenia.
Przez cały okres rehabilitacji pacjent jest pod opieką lekarską i pielęgniarską. Personel medyczny stałe kontroluje postępy w powrocie pacjenta do pełni sprawności po przebytej chorobie.
Przyjęta stawka za każdy osobodzień rehabilitacji postcovidowej wynosi 188 zł. Koszty pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz budżetu państwa.
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook