.

COVID-19

Nowe uprawnienia dla krwiodawców

 
Nowe uprawnienia dla krwiodawców
Jeśli oddałeś krew lub jej składniki, w tym osocze po chorobie COVID-19, podczas stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, przysługują Ci:
 • 2 dni zwolnienia od pracy lub czynności służbowych – w dniu oddania krwi lub jej składników oraz w dniu następnym
 • 33% ulgi na przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego – jeśli oddałeś krew lub jej składniki co najmniej 3 razy.
Jaki dokument potwierdza ulgę na przejazdy
Ulgę na przejazdy potwierdza zaświadczenie wydane przez Regionalne Centrum, Wojskowe Centrum lub Centrum MSWiA. Zawiera ono:
 • datę wydania
 • imię i nazwisko dawcy krwi
 • informację o oddaniu krwi lub jej składników co najmniej 3 razy.
Jak długo przysługuje ulga na przejazdy
Uprawnienie przysługuje przez 6 miesięcy od dnia wystawienia zaświadczenia.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook