.

2018-2024

PREZYDIUM RADY POWIATU ŻARSKIEGO

  • 26-11-2018
  
        Tadeusz Kordylewski                               Wiktor Kułdosz                                 Krzysztof Czerniawski
     Wiceprzewodniczący Rady                        Przewodniczący Rady                         Wiceprzewodniczący Rady

 

SKŁAD RADY POWIATU ŻARSKIEGO

  • 26-11-2018
Skład Rady Powiatu Żarskiego
 
Czajkowski Tomasz
Czerniawski Krzysztof Władysław          
Dowhan Jarosław Grzegorz
Drozd Kazimierz              
Dyba Dariusz Jan
Górski Sebastian Krzysztof
Haściło Elżbieta               
Issel Małgorzata Barbara
Kępiński Bogdan Wiesław ( w miejsce Napiórkowskiego Olafa Krzysztofa)
Kordylewski Tadeusz Waldemar
Kułdosz Wiktor
Łahucik Józef    
Łaskarzewska Maria      
Łobacz-Bącal Elżbieta   
Łyba Edward  (w miejsce Brzyśkiewicz Małgorzaty)
Łyba Edward  (w miejsce Femlaka Marka) 
Mazurkiewicz Roman   
Radzion Józef   
Rudnicki Michał              
Ślawska Anna   
Wołowicz Franciszek    

KOMISJE STAŁE RADY POWIATU ŻARSKIEGO VI KADENCJA 2018-2023

  • 26-11-2018
Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej
 
 Anna Ślawska - Przewodnicząca Komisji
 
Edward Łyba (z Żar) - wiceprzewodniczący Komisji
Kazimierz Drozd - członek
Tomasz Czajkowski - członek
Krzysztof Czerniawski - członek
Jarosław Dowhan - członek
Tadeusz Kordylewski - członek
Roman Mazurkiewicz - członek
Elżbieta Łobacz-Bącal - członek
 
Komisja Budżetu i Infrastruktury
 
Tomasz Czajkowski - Przewodniczący Komisji
 
Józef Łahucik - Wiceprzewodniczący Komisji
Jarosław Dowhan - członek    
Sebastian Górski - członek
Wiktor Kułdosz - członek
Roman Mazurkiewicz - członek
Michał Rudnicki - członek
Anna Ślawska - członek
Franciszek Wołowicz - członek
Edward Łyba - członek
           
Komisja Edukacji i Rynku Pracy
 
Elżbieta Haściło - Przewodnicząca Komisji
 
Krzysztof Czerniawski - Wiceprzewodniczący Komisji
Bogdan Kępiński - członek
Tadeusz Kordylewski - członek                    
Wiktor Kułdosz - członek
Maria Łaskarzewska - członek
Elżbieta Łobacz-Bącal - członek
Edward Łyba (z Żar)- członek
Edward Łyba - członek
 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
 
Sebastian Górski - Przewodniczący Komisji
 
Jarosław Dowhan - Wiceprzewodniczący Komisji
Kazimierz Drozd - członek
Dariusz Dyba - członek
Bogdan Kępiński - członek
Józef Łahucik - członek
Franciszek Wołowicz - członek
 
Komisja Rewizyjna
 
Kazimierz Drozd - Przewodniczący Komisji
 
Józef Łahucik - zastępca
Elżbieta Haściło - Sekretarz
Dariusz Dyba - członek
Sebastian Górski - członek
Maria Łaskarzewska - członek
 
  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook