.

Oświata

Programy rządowe

Powiat Żarski otrzymał wsparcie finansowe w ramach realizacji Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży -”Książki naszych marzeń”, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 2015 r. (Dz. U. z dnia 2 czerwca 2015 r. poz. 759, § 9, ust. 3).
Wsparcie finansowe otrzymała szkoła:
 
Lp.
Nazwa szkoły
Kwota
1.
Ośrodek dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy
 w Żarach
 
1.000,00
 
 
Powiat Żarski otrzymał wsparcie finansowe w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych”– Priorytet 3, realizowanego w roku 2016, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. (Dz. U. poz. 1667, § 11, ust. 7).
Wsparcie finansowe otrzymały następujące szkoły:
 
Lp.
Nazwa szkoły
Kwota
1.
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żarach
 
12.000,00
2.
Zespół Szkół Specjalnych w Żarach
4.000,00
 
 

Powiat Żarski otrzymał wsparcie finansowe w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję
i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych”– Priorytet 3
, realizowanego w roku 2017, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. (Dz. U. poz. 1667, § 11, ust. 7).
 
Wsparcie finansowe otrzymały następujące szkoły:
 
 
Lp.
Nazwa szkoły
Kwota
1.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Lubsku
4.000,00
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook