.

Informacje

Z POWER-em do pracy! Darmowe kursy w Łużyckiej Szkole Wyższej im. Jana Benedykta Solfy z siedzibą w Żarach

Ilustracja do informacji: Z POWER-em do pracy! Darmowe kursy w Łużyckiej Szkole Wyższej im. Jana Benedykta Solfy z siedzibą w Żarach
Łużycka Szkoła Wyższa im. Jana Benedykta Solfy z siedzibą w Żarach realizuje projekt pt. „Z POWERem do pracy!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach:
 
Numer i nazwa Osi priorytetowej: I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Numer i nazwa Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe
Numer i nazwa Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
Instytucja, w której wniosek został złożony: Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze
Numer naboru: POWR.01.02.01-IP.25-08-K05/21
Okres realizacji projektu: od: 2021-11-01 do: 2023-05-31
Obszar realizacji projektu: województwo lubuskie
 
Celem Projektu pn. „Z POWERem do pracy!” jest zwiększenie możliwości zatrudnienia  przez 164 osoby, w wieku 15-29 lat, pozostających bez pracy, w tym przez osoby bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w PUP; w szczególności osoby, które utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 r. z powodu pandemii COVID-19, osoby z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach, w tym osoby zamieszkujące miasta tracące funkcje społeczno- gospodarcze: Międzyrzecz, Nowa Sól, Słubice, Świebodzin, Żagań, Żary.
 
Wsparcie jest skierowane do osób, spełniających łącznie warunki:
 • w wieku 15-29 lat (do dnia 30 urodzin)
 • pozostających bez pracy tj. do osób biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP
 • zamieszkujących województwo lubuskie.
W ramach projektu pn. „Z POWERem do pracy!”” realizowane są poniższe działania:
 • Opracowanie Indywidualnego Planu Działania
 • Poradnictwo/doradztwo zawodowe
 • Szkolenia zawodowe
 • Staże
 • Stypendia szkoleniowe i stażowe
 • Zwrot kosztów dojazdu
 • Zwrot kosztów opieki nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.
Szkolenia zawodowe dostosowane są do zdiagnozowanego zapotrzebowania i potencjału Uczestników projektu  oraz uwzględniają potrzeby rynku pracy.
Rekrutacja do projektu trwa i odbywa się w sposób otwarty i ciągły.
Budżet projektu wynosi 2 013 920  zł, w tym dofinansowanie ze środków UE: 1 913 224 zł.
 
BIURO PROJEKTU
Łużycka Szkoła Wyższa, ul. Pszenna 2b, 68-200 Żary,
Kontakt: e-mail: lsw~@~lsw~.~edu~.~pl
numer telefonu : 68 363 00 55 , kom. 603 407 005
Biuro Projektu otwarte od poniedziałku do piątku : od 9.00 do 15.00
 
Potrzebujesz więcej informacji? Klinij w poniższy baner! 
 
 
Źródło informacji: https://lsw.edu.pl/
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook