.

Informacje

FUNKCJONOWANIE PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH NA TERENIE POWIATU ŻARSKIEGO ( wrzesień/październik 2022 r.)

Ilustracja do informacji: FUNKCJONOWANIE PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH NA TERENIE POWIATU ŻARSKIEGO ( wrzesień/październik 2022 r.)
FUNKCJONOWANIE PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH
NA TERENIE POWIATU ŻARSKIEGO
(wrzesień/październik 2022 r.)
 
 
Od dnia 1 września 2022 r. na terenie Powiatu Żarskiego funkcjonują przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej. Organizatorem wskazanych przewozów jest Powiat Żarski, natomiast przewozy wykonywane są przez Operatora – Przedsiębiorstwo FENIKS V Sp. Z o.o. w Gliwicach, Oddział w Żarach.
Powyższe przedsięwzięcie jest możliwe dzięki zaangażowaniu finansowemu Powiatu Żarskiego oraz ośmiu gmin: Gminy Żary, Gminy Lubsko, Gminy Jasień, Gminy Łęknica, Gminy Trzebiel, Gminy Przewóz, Gminy Lipinki Łużyckie, Gminy Tuplice.
Uruchomienie dodatkowych przewozów mogło nastąpić dzięki złożeniu wniosku przez Powiat Żarski i otrzymanej z Rządowego Programu „Funduszu rozwoju przewozów autobusowych” dotacji (3 zł do wozokilometra). Przewozy użyteczności publicznej wykonywane są w ramach 10 linii komunikacyjnych, na następujących trasach:
 
 1. Żary – Trzebiel – Łęknica,
 2. Żary – Niwica – Łęknica,
 3. Żary – Jasień – Lubsko,
 4. Żary – Lipsk Żarski – Lubsko,
 5. Żary – Górka – Tuplice,
 6. Lubsko – Nowa Rola – Tuplice,
 7. Lubsko – Lisia Góra - Tuplice
 8. Żary – Przewóz – Sobolice,
 9. Żary – Przewóz,
 10. Żary – Przewóz – Sobolice.
 
Na podstawie informacji uzyskanych od przedstawicieli gmin, można stwierdzić, że powstałe kursy znacząco wpłynęły na zmniejszenie problemu wykluczenia komunikacyjnego, zgłaszanego przez mieszkańców Powiatu Żarskiego, chociaż nie w pełni zapewniają połączenia w godzinach popołudniowych i wieczornych.
 
Aby zobrazować powyższe, przedstawiam analizę ilości sprzedanych biletów w miesiącach wrześniu i październiku bieżącego roku, która w większości wykazuje wzrost ich sprzedaży oraz rosnące zainteresowanie mieszkańców Powiatu Żarskiego przewozami użyteczności publicznej.
 
NUMER LINII
KOMUNIKACYJNEJ
WRZESIEŃ
LICZBA SPRZEDANYCH BILETÓW
PAŹDZIERNIK
LICZBA SPRZEDANYCH BILETÓW
PODSUMOWANIE
 
1.
 
314750 Żary – Trzebiel – Łęknica
 
1119
 
1400
 
Wzrost o 25%
 
2.
 
314752 Żary – Niwica – Łęknica
 
148
 
227
 
Wzrost o 53%
 
3.
 
314754 Żary – Górka – Tuplice
 
348
 
392
 
Wzrost o 13%
 
4.
 
314756 Żary – Jasień – Lubsko
 
1152
 
1060
 
Spadek o 8%
 
5.
 
314758 Żary – Lipsk Żarski – Lubsko
 
187
 
233
 
Wzrost o 25%
 
6.
 
314761 Żary – Przewóz 
 
26
 
30
 
Wzrost o 15%
 
7.
 
314762 Żary – Przewóz - Sobolice
 
15
 
11
 
Spadek o 26%
 
8.
 
314780 Lubsko – Nowa Rola – Tuplice
 
6
 
18
 
Wzrost o 200%
 
9.
 
314782 Lubsko – Lisia Góra - Tuplice
 
93
 
74
 
Spadek o 20%
 
10.
 
314760 Żary – Przewóz – Sobolice
 
0
 
0
 
Nie została uruchomiona
 
 
Po konsultacjach z Burmistrzami i Wójtami oraz Przewoźnikiem Firmą Feniks V Sp. z o.o. w Gliwicach, Oddział w Żarach, został złożony wniosek o dofinansowanie do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego
na rok 2023 (12 miesięcy).
Mamy nadzieję, że wniosek ten będzie uwzględniał kursowanie autobusów w dogodnych dla mieszkańców godzinach popołudniowych i wieczornych.
 
Dziękujemy wszystkim Samorządom, które uczestniczą w tym projekcie, za zaangażowanie i wsparcie finansowe. Pozwala to, choć w części, zlikwidować wykluczenie komunikacyjne w Gminach Powiatu Żarskiego.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook