MIASTO ŻARY

INFO GDZIE SPĘDZIĆ WOLNY CZAS ZAMEK
I PAŁAC
PARK
PRZYPAŁACOWY
FORTYFIKACJE
FABRYKA
PORCELANY
TELEMANN
W ŻARACH
KOŚCIOŁY
I KAPLICE
KOŚCIÓŁ
FARNY
 

 

 

 

 

 

 


ZAMEK DEWINÓW - PACKÓW - BIBERSTEINÓW

Gotycki zamek Dewinów - Packów ma swoje początki w XIII w. i powstanie jego było związane z lokacją miasta w 1260 r. Był to budynek ceglany, trzykondygnacyjny z wąskim dziedzińcem oraz wieżą. Relikty tej budowli są obecnie wkomponowane w renesansowy zamek Bibersteinów. W latach 1540-1549 budowla w stylu włoskiego renesansu, ozdobiona galeriami, bogatą sztukaterią oraz wieżą w południowej części, przebudowana została przez kilku Włochów i mistrza budowlanego z Jawora. Komnaty ozdobiły renesansowe freski, których część przetrwała do dzisiaj. Elewacje dziedzińca ozdobiono sgraffitową dekoracją (fragment z kuchni zamkowej jest na ratuszu).
 


Rozbudowa zbiegła się z bezpotomną śmiercią dwóch ostatnich panów (braci) Hieronima i Krzysztofa Bibersteinów, a tym samym zakończeniem blisko dwustuletniego panowania tego rodu w Żarach i w Frydlantcie (Czechy). Krótko, bo w latach 1551-1556 zamek wraz z dobrami żarsko - trzebielskimi należał do cesarza Ferdynanda l Habsburga, który oddał lenno w zastaw margrabiemu Georgowi Friedrichowi Hohenzollernowi Ansbachowi.
 


Biskup wrocławski Balthazar von Promnitz ku¬pił go wraz z dobrami, a następnie przekazał za zgodą cesarza swojemu bratankowi Seyfiedowi w dziedziczne władanie. Ród Promnitzów panował w Żarach do 1765 r. Około 1700 r. przebudowano wieżę zamkową podnosząc ją dodając zegar i nadając jej okazały barokowy kształt. Ostatni z Promnitzów Johann Erdmann III oddał państwo stanowe Żary elektorowi saskiemu za dożywotnią rentę. Zamek i pałac stał się własnością państwa pruskiego po kongresie wiedeńskim w 1815 r. Od 1824 r. zamek Bibersteinów służył jako więzienie. W latach 1930-1945 po gruntownym remoncie było tutaj muzeum regionalne powiatu żarskiego. W czasie II wojny jedno skrzydło zamku zostało poważanie uszkodzone, zbiory muzeum przepadły. Po wojnie prowadzono prace konserwatorskie do 1990 r. Odtworzono sztukaterie, wzmocniono stropy, zabezpieczono dach, odbudowano zniszczone skrzydło.

PAŁAC PROMNITZÓW

Na terenach podzamcza zamku Bibersteinów najwybitniejszy z Promnitzów Erdmann II wybudował w latach 1705-1726 swój barokowy pałac. Architektami tego kompleksu wraz z przynależnym parkiem, ogrodami, maneżem, oranżerią pałacem letnim i myśliwskim byli Giovanni Simonetti, Carl Spanninger oraz August Beer. Szczególnie ten ostatni, który przebywał w Żarach nieprzerwanie w latach 1711-1726 nadał monumentalnej rezydencji ostateczny barokowy wygląd. W latach 1704-1708 kapelmistrzem w żarskim dworze Erdmanna II i jego letniej rezydencji w Pszczynie był Georg Philipp Telemann. Z tego okresu pochodzą kompozycje, w których można znaleźć elementy polskiej muzyki ludowej. Przeniósł po raz pierwszy polskie mazurki, polonezy do klasyki światowej. Telemann zastąpił na stanowisku nadwornego kapelmistrza, znanego teoretyka muzyki, Caspara Printza.
 


Po 1815 r. pałac służył jako budynek administracyjny. Była tu siedziba władz powiatu żarskiego. W czasie II wojny światowej uległa zniszczeniu budowla maneżu. Pałac prawie w całości ocalał. Jeszcze w 1950 roku było tutaj Starostwo Powiatowe. Po zmianach organizacyjnych w pałacu rozpoczęto prace konserwatorskie. W latach 70- tych XX w. wykonano nową konstrukcję dachu. Z wyposażenia pałacu nic obecnie nie zostało. Od 1992 r. kompleks zamkowo-pałacowy jest własnością prywatną.

tekst I. Brzeziński
© Urząd Miejski w Żarach
 

fot. Andrzej Buczyński

 
INFO GDZIE SPĘDZIĆ WOLNY CZAS ZAMEK
I PAŁAC
PARK
PRZYPAŁACOWY
FORTYFIKACJE
FABRYKA
PORCELANY
TELEMANN
W ŻARACH
KOŚCIOŁY
I KAPLICE
KOŚCIÓŁ
FARNY