PARK MUŻAKOWSKI

PARK HISTORIA PRZYRODA SPACER MAPA INFO
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Niesamowitym atutem Parku Mużakowskiego, który wyróżnia go spośród innych obiektów parkowych, jest również jego położenie geograficzne oraz olbrzymie bogactwo flory i fauny.
Łęknica, Bad Muskau, a więc i sam Park, leżą na obszarze Łuku Mużakowskiego, spiętrzenia czwartorzędowego, składającego się z szeregu wzniesień ułożonych w kształt podkowy, przeciętych doliną rzeki Nysy Łużyckiej. Ta naturalnie ukształtowana struktura tarasowa terenu wraz z wzniesieniami i wąwozami, a także jej specyficznym, łagodnym klimatem, została po mistrzowsku wykorzystana przy kreowaniu przez księcia Pücklera parku krajobrazowego. Dzięki specyficznemu klimatowi wykształciły się tu naturalne siedliska roślinne będące też ostoją dla wielu gatunków zwierząt.
 


W Parku występuje drzewostan składający się prawie wyłącznie z gatunków rodzimych buka, dębu, grabu i lipy. Sprzyjają temu naturalne siedliska buczyny, grądów i łęgów. Za to teren Arboretum wyróżnia się zróżnicowanym drzewostanem z roślin sztucznie wprowadzonych. Do dziś w Arboretum zachowały się fragmenty dawnej kolekcji różnych odmian dębów. Należy też zwrócić uwagę na bogatą warstwę krzewów (derenie, trzmieliny, żylistki, janowce, ligustry) i runo parkowe (jaskry, przytulie, storczyki).
 


Bogactwo flory pociąga za sobą również zróżnicowanie fauny. Na terenie Parku spotkać można gady (węże, żmije, jaszczurki, padalce, zaskrońce), płazy (ropuchy, żaby zielone, rzekotki, grzebiuszki, traszki), ssaki (jelenie, sarny, dziki, lisy, zające, kuny, borsuki), czy ponad 100 gatunków ptaków (kruki, pliszki, sroki, sójki, gile, czyżyki, skowronki, dzięcioły, mysikróliki, pełzacze, dudki, bociany białe i czarne, kaczki, czaple, żurawie, czy drapieżne myszołowy, jastrzębie i krogulce).

 

Barbara Furmanik "Park Mużakowski"
fragm. "Park Mużakowski i atrakcje geoturystyczne okolic Łęknicy" Łęknica 2005

 

fot. Andrzej Buczyński

 
PARK HISTORIA PRZYRODA SPACER MAPA INFO