PARK MUŻAKOWSKI

PARK HISTORIA PRZYRODA SPACER MAPA INFO
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Park Mużakowski jest niewątpliwie jednym z najważniejszych i najpiękniejszych przykładów dzieł sztuki ogrodowej XIX wiecznej Europy. W przeciągu niespełna wieku jego właściciele, książę Hermann von Pückler-Muskau, książę Fryderyk Niderlandzki i rodzina hrabiego von Arnim, wspomagani wiedzą i talentem cenionych ówcześnie architektów, ogrodników i budowniczych stworzyli w malowniczej dolinie rzeki Nysy Łużyckiej park – idealny krajobraz, usiany pawilonami, mostami, ustronnymi zakątkami i średniowiecznymi dębami. Park stał się rewolucjonistą w swojej formie, pionierem stylu krajobrazowego w środkowej Europie, miejscem unikatowym, o którym się mówiło i pisało, które trzeba było odwiedzić.

 Park Mużakowski położony jest po obu brzegach Nysy Łużyckiej rzeki, która dzisiaj stanowi granicę polsko-niemiecką. Mimo tego administracyjnego podziału powstałego po II Wojnie Światowej oraz dwu administratorów zarządzających obiektem z Polski i Niemiec, Park nadal jest integralną, nierozłączną całością kompozycyjną. Strona polska zajmuje 522 ha, natomiast strona niemiecka 206 ha.

Co należy podkreślić – Park jest też jedynym w Europie przykładem ścisłej współpracy dwu organizacji z dwu różnych państw, które od wielu lat wspólnie prowadzą prace na rzecz ochrony i konserwacji parku i przywróceniu mu dawnej świetności. Owa współpraca zaowocowała wpisem Parku Mużakowskiego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
 


W dniu 2 lipca 2004 roku Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO na swej 28 sesji w Suzhou (Chiny) jednogłośnie zdecydował o wpisaniu Parku Mużakowskiego/ Muskauer Park na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, jako arcydzieło geniuszu ludzkiego, wyjątkowy przykład europejskiego parku krajobrazowego, który wywarł ogromny wpływ na europejską sztukę ogrodową i wyznaczył nowe tendencje w rozwoju architektury krajobrazu.

Barbara Furmanik "Park Mużakowski"
fragm. "Park Mużakowski i atrakcje geoturystyczne okolic Łęknicy" Łęknica 2005

 

fot. Andrzej Buczyński

 
PARK HISTORIA PRZYRODA SPACER MAPA INFO