„Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego" - ETAP III

 

Opis projektu
Projekt koncentruje się na równaniu do standardów turystycznych Unii Europejskiej, zapewnieniu konkurencyjności regionom, stworzeniu optymalnych warunków do realizacji transgranicznej współpracy w zakresie rozwoju turystyki i zacieśnieniu kontaktów mieszkańców współpracujących ze sobą samorządów w dwóch województwach polskich: dolnośląskiego i lubuskiego oraz samorządu niemieckiego: Miasta Bad Muskau.
Głównym celem jest połączenie szlakiem dostępnym dla rowerzystów i turystów pieszych (poza drogami publicznymi) dwóch miejscowości, do których można aktualnie dojechać transportem kolejowym (Tuplice i Weißwasser). Powiat żarski planuje w ramach projektu wykonać rewitalizację mostu kolejowego łączącego polską Łęknicę i niemieckie Bad Muskau i przystosowanie go ruchu turystycznego. W ramach projektu zostanie również wykonany trakt pieszo-rowerowy, który rozpocznie się w Łęknicy i biegnąc po nasypie byłej linii kolejowej zakończy się w Cielmowie k/Tuplic. Te dwa zadania stanowią najważniejszą część projektu. Z uwagi na fakt, że linia historycznie związana jest z przemysłem wydobywczym węgla brunatnego, powstały szlak turystyczny będzie tematycznie nawiązywał do historii kolei i górnictwa na terenach, przez które przebiega. Planowane jest umiejscowienie wiat turystycznych przypominających wyglądem stare perony kolejowe, pozostawienie i wkomponowanie w trakt elementów dawnego torowiska (podkłady kolejowe, słupki kilometrażowe, itp.) Przy miejscach postojowych (na szlaku, jak i na moście), umieszczone zostaną tablice turystyczne z dwujęzycznymi informacjami i archiwalnymi zdjęciami dot. historii górnictwa i kolei.
W ramach projektu planowane jest również przedłużenie w/w szlaku do miejscowości Brody. Na długości ok. 16 km pomiędzy miejscowościami Tuplice i Brody zostanie oznakowany i poprowadzony szlak turystyczny po nowopowstałej drodze leśnej.
Na nim również zostaną umieszczone tablice informacyjne i miejsca odpoczynku dla turystów. Dzięki temu zostanie stworzony szlak turystyczny, który połączy po polskiej stronie miasto Łęknica z miejscowością Zasieki (przejścia graniczne), skomunikuje turystycznie południową część powiatu żarskiego z jego północną częścią, jak również połączy bezpiecznym dla turystów szlakiem (bez ruchu kołowego pojazdów) po polskiej stronie dwa niemieckie landy – Saksonię i Brandenburgię. Dodatkowo planowany szlak połączy się z istniejącą drogą rowerową Brody-granica polski (Janiszowice) i budowaną w ramach EWT Polska-Brandenburgia drogą rowerową Brody-Jasień.

 

Zakres projektu
 

POWIAT ŻARSKI
• Rewitalizacja mostu kolejowego w Łęknicy
• Dostosowanie 3 drewnianych mostów do ruchu pieszo-rowerowego w okolicach Trzebiela i Cielmowa.
• Budowa traktu pieszo–rowerowego o dł. 25 km i szerokości od 1,5 do 2,5 m.
• Infrastruktura turystyczna (miejsca odpoczynku - wiaty zadaszone z koszem i parkingiem na 6-8 rowerów, miejsca odpoczynku z ławostołem, koszem i parkingiem na 4 rowery, ławki z koszem, tablice turystyczne duże, małe i obiektowe
• Oznakowanie 41 km szlaku pieszego jako przejezdny dla rowerów wraz ze słupkami i drogowskazami szlaku
• Zmiany organizacji ruchu (ustawienie znaków na drogach, tablice ostrzegawcze)
• Działania promocyjne

GMINA ZGORZELEC
• Budowa amfiteatru (scena z zadaszeniem, budynek zaplecza, trybuny) wraz z zagospodarowaniem terenu (oświetlenie, monitoring, nagłośnienie, miejsce na ognisko, parking, chodniki, ogrodzenie itp.)
• Kompleksowy remont pomieszczeń po byłym przejściu granicznym na magazyn, pomieszczenia socjalne i toalety oraz wyposażenie powstałych pomieszczeń.
• Zakup sprzętu sportowo-turystycznego
• Działania promocyjne

Po stronie niemieckiej planuje się wybudowanie:
MIASTO BAD MUSKAU
Rozwój i połączenie szlaków rowerowych leżących nad Odrą i Nysą z istniejącym dawnym mostem kolejowym Bad Muskau planuje wybudować kładkę łączącą most kolejowy ze ścieżką rowerową. Kładka będzie łączyła się ze ścieżką rowerową, która biegnie wzdłuż drogi B115 i będzie wpinała się w most kolejowy pomiędzy 2 a 3 przęsłem od strony niemieckiej. Będzie ona miała ok. 98m długości, 3,5m szerokości, a jej maksymalne nachylenie wyniesie 5%. Konstrukcja to stal i drewno. Dzięki projektowi zostaną połączone dwie miejscowości, do których można obecnie dojechać koleją - Weißwasser i Tuplice. Również dzięki projektowi zostanie połączona Saksonia z Brandenburgią poprzez ścieżkę rowerową z polskiej strony Nysy Łużyckiej. Rewitalizacja mostu sprawi, że Bad Muskau i Łęknica zostaną połączone piątym (czynnym) mostem, co jest ewenementem na granicy polsko-niemieckiej.