„Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego" - ETAP II

 

Opis i zakres projektu
 

Powiat Görlitz


Budowa 15 wejść / wyjść dla kajakarzy w formie pomostów i/lub schodów na 8 stanowiskach wzdłuż Nysy Łużyckiej (Zentendorf – Stojanów, Elektrownia Niederneundorf, Rothenburg Wehr, Brehmenwek – Elektrownia, Bucze – Klein Priebus, Pechern - Przysieka, Bad Muskau – Park, Köbeln – Leknica), jak również oznakowanie 10 stanowisk.
Przy wszystkich w/w stanowiskach oraz dodatkowo na stanowiskach Marienthal oraz Zgorzelec – Eisenbahnbrücke - Obermühle umieszczone zostanie łącznie 50 tablic informacyjnych i/lub kierunkowych.

Powiat Żarski


Budowa infrastruktury przeznaczonej dla kajakarzy na terenie powiatu Żarskiego na stanowiskach: Sobolice–Lodenau, Elektrownia wodna Sobolice, Elektrownia wodna Bukówka, Przewóz, Łęknica, Siedlec, Zasieki, jaz w Forst, Janiszowice.
Na wszystkich w/w stanowiskach zaplanowana jest również infrastruktura techniczno-informacyjna:
Pomosty (wejścia/wyjścia z wody) – 10 szt.
Tablice na szlaku wodnym – 10 szt.
Ponadto:
- kioski interaktywne – informacja turystyczna w Łęknicy, Żarach i Lubsku – 3 szt.
- minimuzeum geologiczne w Łęknicy – 1 szt.

Gmina Zgorzelec


Budowa tras pieszo-rowerowych o charakterze rekreacyjno-edukacyjnym:
Trasa od Zgorzelca do Jędrzychowic wzdłuż rzeki Nysy – 2 km
Trasa od Ośrodka k/Ręczyna do Spytkowic – 2 km
Łacznie 4 km

- budowa dróg rowerowych
Droga rowerowa od drogi wojewódzkiej 352 do zapory na jeziorze Witków - 1 km
Łącznie 5 km

- wytyczenie i oznakowanie nowych ścieżek dydaktycznych koło Białogórzy i na trakcie pieszo – rowerowym przy Nysie (Łęgi Odrzańskie)
Łącznie 20 km

- wytyczenie nowych i oznakowanie Tras Nordic Walking w okolicy Białogórzy , Wzgórz Gronowskich i okolic Stallagu VIII
Łącznie 50 km

- wytyczenie nowych szlaków konnych przez gminę
Łącznie 50 km

Na wszystkich w/w drogach i szlakach zaplanowana jest infrastruktura techniczno-wypoczynkowa:
- Kładka pieszo-rowerowa lekka na Potoku Jędrzychowickim – 1 szt.
- Miejsca odpoczynku z (ławka, kosz, ew. parking na 2 rowery) – 10 szt.
- Miejsca odpoczynku (ławka ze stołem, kosz, ew. parking na 6 rowerów) – 10 szt.
- Wiata (wiata z ławkami i stołem, kosz, parking na 6-8 rowerów, utwardzone miejsce ze żwirem) – 5 szt.
oraz infrastruktura informacyjna:
Tablica informacyjna duża – 4 szt.
Tablica informacyjna mała – 7 szt.
Tablica obiektowa – 21szt.

Gmina Pieńsk


Budowa nad Nysą Łużycką 3 wejść i zejść do wody w następujących miejscach:
a) przy elektrowni wodnej, ul. Zgorzelecka,
b) przy kładce rowerowo-pieszej Pieńsk(PL)/Deschka(D),
c) Toporów (naprzeciw Rothenburga).
W wyznaczonych miejscach wejść/zejść do wody znajdować się będzie:
- pomost dla kajaków/pontonów,
- schody do wejść/zejść,
- miejsce odpoczynku (ławka, stolik, kosz na śmieci i stojak na 2 rowery),
- tablica turystyczna mała drewniana z zadaszeniem,
- oznakowanie dojazdu i szlaku wodnego.

Kulturinsel Einsiedel e.V.


a) Budowa ruchomego pomostu na 2 pływających pontonach. Pomost zbudowany zostanie z drewna. Połączenie z lądem nastąpi poprzez dodatkowe pomosty łączące, krótszy po niemieckiej stronie i dłuższy składanym po polskiej stronie. Pontony umieszczoen na wysokości pozwalającej na przepływanie łodziami pod pomostem.
b) Budowa wyjścia i wejścia dla kajakarzy na stanowisku Zentendorf.

Miasto Zgorzelec


Budowa wyjście i wyjście na stanowisku Zgorzelec – wiadukt kolejowy wraz z infrastrukturą informacyjno-rekreacyjną (2 ławki, 2 kosze na śmieci, 10 szyldów i tablic informacyjnych).