2009

 

SESJA BUDŻETOWA

29 grudnia w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się XLII sesja Rady Powiatu Żarskiego. Radni uchwalili budżet powiatu na rok 2010.


DYREKTOR DOMU DZIECKA

29 grudnia Zarząd Powiatu podjął decyzję o powierzeniu obowiązków dyrektora domu dziecka w Żarach Małgorzacie Łozińskiej-Szklarz. Nowa dyrektor rozpoczęła pracę wraz z nowym rokiem.


UMOWY ZE STYPENDYSTAMI

21 grudnia w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. B. Prusa w Żarach odbyła się uroczystość podpisania umów ze stypendystami z Powiatu Żarskiego.
W roku szkolnym 2009/2010 powiat przeznaczył na stypendia 100.000 zł. Stypendia Rady Powiatu przyznawane są w czterech kategoriach: nauka, kultura i sztuka, sport, nauka zawodu. Kwoty stypendiów wahają się od 100 do 300 zł miesięcznie, natomiast liczba stypendystów wyniosła w tym roku 77. Wśród szkół, do których stypendyści uczęszczają są również szkoły niepubliczne. Stypendium przysługuje także, po spełnieniu kryteriów, studentom pierwszego roku studiów.

film


AKTYWNA INTEGRACJA

17 grudnia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie odbyło się podsumowanie projektu "Aktywna integracja szansą na aktywne życie". W projekcie wzięło udział 28 usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w wieku 18-25 lat, uczestnicząc w wyjazdach integracyjnych, kursach i szkoleniach. Uczestnicy spotkali się z doradcą zawodowym, psychologiem, podnosili swoje kompetencje zawodowe. Projekt został dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, był realizowany od czerwca do grudnia 2009 r., jego kontynuacja potrwa do 2013 r.


SESJA RADY POWIATU

15 grudnia w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się XLI sesja Rady Powiatu Żarskiego.


DZIEŃ WOLONTARIUSZA

5 grudnia Starosta Żarski wziął udział w uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Po porannej mszy świętej, odprawionej w intencji wolontariuszy i ich podopiecznych, uczestnicy spotkania wzięli udział w uroczystym koncercie w sali widowiskowej Lubskiego Domu Kultury.


DOKUMENTACJA DROGI

3 grudnia Zarządu Powiatu Żarskiego Podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Nr 1101F od drogi wojewódzkiej – Dobrzyń – Sanice – Sobolice granica państwa.


DROGA DO MOSTU

24 listopada Zarządu Powiatu Żarskiego jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych odcinka drogi Sobolice - granica państwa. Zaliczenie odcinka drogi o długości 442 m., położonego w m. Sobolice - od końca drogi powiatowej numer 1101F (była strażnica WOP) do kategorii dróg powiatowych, związane jest z planowaną budową mostu na rzece Nysa Łużycka.


DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO

23 listopada w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach odbyła się uroczystość z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. Podczas spotkania Starosta Żarski przekazał na ręce dyrektor Grażyny Rembowskiej wyrazy uznania oraz podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w pracę na rzecz potrzebujących. Podobne spotkanie odbyło się 21 listopada z pracownikami Domu Pomocy Społecznej w Lubsku.


DZIEŃ DIABETYKA

14 listopada miał miejsce Światowy Dzień Walki z Cukrzycą. W tym roku obchodzony był po raz piętnasty, a tegorocznym hasłem była "Opieka diabetologiczna dla każdego". Z tej okazji Sekretarz Powiatu Olaf Napiórkowski wziął udział w uroczystości w 105. Szpitalu Wojskowym w Żarach, odczytując zebranym list z życzeniami od Starosty Żarskiego.


ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

11 listopada obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości. W Powiecie Żarskim obchody rozpoczęły się od mszy świętej i złożenia kwiatów pod pomnikiem żołnierza kresowego w Żarach. Kolejną częścią obchodów była wspólna sesja Rady Powiatu oraz Rady Miasta w żarskim ratuszu. 
Przy tej okazji, oprócz właściciela firmy Hydrobiel Stefana Bielawskiego, nagrodzonego odznaką honorową za zasługi dla budownictwa, nagrodę honorową otrzymała Nadzieja Król – odznakę za zasługi dla ochrony zdrowia. Starosta Żarski Marek Cieślak uhonorował za zasługi w promowaniu sportu Ryszarda Dynowskiego, trenera żarskiego klubu Agros.
Po zakończeniu uroczystej sesji, na rynku miejskim rozpoczęło się wspólne śpiewanie. Śpiewały dzieci z żarskich szkół, do nich dołączali przybyli mieszkańcy. Oficjalną część obchodów Święta Niepodległości zwieńczył uroczysty ceremoniał wojskowy.

film  film


TERMINALE POD ADMINISTRACJĄ POWIATU

Terminale byłych przejść granicznych w Olszynie przeszły pod zarząd Powiatu Żarskiego. 30 września powiat powołał gospodarstwo pomocnicze, które będzie administrować obiektami do momentu ich sprzedaży – bo ta jest w dalszych planach Zarządu Powiatu. 4 listopada rozstrzygnięto konkurs na stanowisko kierownika gospodarstwa. Został nim Andrzej Markulak.


KONWENT STAROSTÓW LUBUSKICH

W dniach 5-6 listopada w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Drzonkowie trwały obrady Konwentu Starostów i Wicestarostów Lubuskich. W zabraniu uczestniczyła Wojewoda Lubuski Helena Hatka, z udziałem której odbyła się dyskusja na temat obecnej sytuacji Województwa Lubuskiego. Poza tym, podczas obrad poruszono takie tematy jak kontraktowanie na świadczenie usług zdrowotnych na lata 2010 i następne, nowa ustawa o finansach publicznych czy działania Związku Powiatów Polskich w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Drugiego dnia obrad, Marszałek Województwa Lubuskiego Marcin Jabłoński przedstawił starostom stan realizacji Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, a Przewodniczący Stowarzyszenia Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” Czesław Fiedorowicz omówił problemy współpracy transgranicznej z Niemcami.


SESJA RADY POWIATU

3 listopada w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się XL sesja Rady Powiatu Żarskiego.
więcej informacji...


WSPÓLNIE ZBUDUJEMY MOST

21 października w Przewozie odbyło się spotkanie Starosty Żarskiego Marka Cieślaka, Wójta gminy Przewóz Ryszarda Klisowskiego ze Starostą powiatu Goerlitz Berndem Lange i Burmistrzem Rothenburga Heike Böhm. 
Podpisano list intencyjny, dotyczący budowy mostu granicznego na Nysie Łużyckiej pomiędzy miejscowościami Lodenu/Miasto Rothenburg i Sobolice/Gmina Przewóz dla ruchu drogowego z wyłączeniem ruchu ciężarowego. Porozumienie dotyczy także przebudowy drogi do mostu po stronie polskiej. Wspólny projekt partnerów polskich i niemieckich ma przyczynić się do rozwoju współpracy transgranicznej oraz ułatwić zbliżenie obywateli i organizacji dla rozwoju gospodarki i turystyki. Miasto Rothengurg, gmina Przewóz, Powiat Żarski oraz Powiat Goerlitz wykonają i złożą wspólny projekt o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska–Saksonia 2007-20013.

film  powiększ...  powiększ...  powiększ...


POWIAT ŻARSKI NAJLEPSZY

Po raz drugi z rzędu Powiat Żarski zajął pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej powiatów w Lubuskiej Olimpiadzie Młodzieży. Uroczyste podsumowanie odbyło się 20 października w sali sportowej Gimnazjum nr 3 w Żarach. Za Powiatem Żarskim (3415 punków), uplasował się Powiat Zielonogórski - ziemski (3030 punktów) i Powiat Żagański (2775 punktów). Punkty zaliczone do klasyfikacji zdobywano na zawodach organizowanych w ramach LOM. W klasyfikacji szkół gimnazjalnych pierwsze miejsce zajęło żarskie Gimnazjum nr 3. W klasyfikacji miast na drugim miejscu znalazły się Żary.


BIEGI MUŻAKOWSKIE - PODSUMOWANIE POM

16 października w Łęknicy odbyły się finały Powiatowej Olimpiady Młodzieży w indywidualnych biegach przełajowych (informacje o wynikach).
Przed zawodami odbyło się uroczyste podsumowanie Powiatowej Olimpiady Młodzieży za rok szkolny 2008/2009. Puchary dla najlepszych szkół wręczył starosta Marek Cieślak. Pierwsze miejsce wśród szkół podstawowych zajęła SP 1 w Żarach, drugie - SP 8 w Żarach, Społeczna SP w Żarach i SP1 w Lubsku; trzecie - SP 5 Żary, SP Brody i SP Lipinki Łużyckie. Spośród gimnazjów pierwsze miejsce przypadło Gimnazjum nr 1 w Żarach; drugie - Społeczne Gimnazjum w Żarach; trzecie - Gimnazjum nr 4 w Żarach i Gimnazjum nr 1 w Lubsku. Specjalne wyróżnienie Powiatowej Rady Sportu przyznano SP w Niwicy. Najlepsi młodzi sportowcy z terenu powiatu otrzymali nagrody rzeczowe.

powiększ...  powiększ...  powiększ...  powiększ...  powiększ...  powiększ...  powiększ...  powiększ...  powiększ...  powiększ...  powiększ...  powiększ...  powiększ...  powiększ...

film


DZIEŃ NAUCZYCIELA

13 października w Zespole Szkół Rolniczych w Żarach odbyły się powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej.

powiększ...  powiększ...  powiększ...  powiększ...  powiększ...  powiększ...


SESJA RADY POWIATU

30 września o godz. 10.00 w sali 108 Starostwa Powiatowego w Żarach odbyła się XXXIX sesja Rady Powiatu Żarskiego.  więcej informacji...


KOLEJNY ROK SZCZEPIEŃ

Powiat Żarski kontynuuje inicjatywę finansowania programu profilaktyki raka szyjki macicy. W zeszłym roku z bezpłatnych szczepień przeciw wirusowi HPV skorzystało ostatecznie 660 dziewcząt. Podobna liczba może zostać zaszczepionych również w tym roku. Koszt szczepienia pokrywa Starostwo Powiatowe w Żarach oraz gminy, w których zamieszkują dziewczęta. W tym roku powiat planuje przeznaczyć na ten cel około 600 tys. zł. 
W poniedziałek 14. września w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żarach odbyło się spotkanie podsumowujące zeszłoroczną akcję bezpłatnych szczepień. Nie obyło się bez rozmów o planach na lata kolejne. Zabrani wysłuchali wykładu dr. Mirosława Moskalewicza na temat programów profilaktycznych.
Wzorem roku ubiegłego Starostwo Powiatowe w Żarach przeznaczyło ze swojego budżetu środki finansowe na zaszczepienie wszystkich dziewczynek z pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych, uczęszczających do tutejszych szkół. Bezpośrednio w szkołach tworzone są listy zainteresowanych. Można tam zapisać się na szczepienie. 
Realizator programu nie został jeszcze wybrany. Prawdopodobnie tak jak w zeszłym roku dziewczęta będą szczepione w gabinecie lekarskim poradni ginekologiczno-położniczej w Żarach i w Lubsku. 
Spotkania informacyjno-edukacyjne zaplanowano na 22 października br. (więcej informacji...). Zaproszono na nie panią Idę Karpińską – założycielkę Ogólnopolskiej Organizacji na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy „Kwiat Kobiecości”.


UNIA FINANSUJE SZKOLENIA

„Wykwalifikowana kadra urzędników samorządowych powiatu żarskiego gwarancją sprawnego działania administracji w regionie” - to projekt szkoleniowy dla pracowników samorządowych Starostwa Powiatowego i 9 gmin (Lipinki Łużyckie, Łęknica, Brody, Jasień, Lubsko, Przewóz, Trzebiel, Tuplice, gmina Żary). Dzięki projektowi, wsparciem zostanie objętych aż 174 osoby. Projekt rozpocznie się 1 marca 2009 r. i trwać będzie przez 18 miesięcy, obejmując szkolenia i studia podyplomowe dla urzędników w 100% finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Po ocenie merytorycznej, z 78 projektów tylko 30 uzyskało pozytywny wynik. Wśród nich na 10. miejscu znalazł się właśnie Powiat Żarski. Warto podkreślić, że do tej pory nie realizowano ani na terenie powiatu, ani na terenie województwa podobnego inicjatywy. Wartość projektu wynosi ok. 1.250.000 zł.


XI LUBUSKIE ŚWIĘTO PLONÓW W LUBSKU

13 września w Lubsku odbyły się po raz pierwszy w naszym powiecie połączone dożynki powiatowo-gminne z wojewódzkim świętem plonów. 

Święto rozpoczęła krótka uroczysta inauguracja. Przy dźwiękach orkiestry dętej odbyła się uroczystość wciągnięcia flagi narodowej na placu przed ratuszem. Odegrany został Hymn Państwowy. Natomiast biskup Adam Dyczkowski celebrował mszę świętą dziękczynną za tegoroczne plony oraz w intencji lubuskich rolników. Następnie Orkiestra Dęta Zespołu Szkół Budowlanych w Zielonej Górze poprowadziła uczestników święta na tereny Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubsku.
Po oficjalnych przemówieniach wystąpieniach zobaczyć można było m.in. występ Teatru Obrzędowego „Z szacunku dla kromki chleba”. Spektakl przygotowały dzieci ze Szkoły Podstawowej w Jeninie z gminy Bogdaniec.
Później była już tylko degustacja chleba upieczonego z tegorocznej mąki i czas dobrej zabawy. A było przy czym się bawić, bo program tej części święta zawierał szereg występów grup folklorystycznych. Był także czas na wyróżnienia osób działających na rzecz wsi i rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Kiedy zbliżał się zmierzch, występ zaczęła największa gwiazda wieczoru – Ewelina Flinta.
A wokół samej sceny działo się znacznie więcej. Na terenie stadionu przygotowano specjalne stoiska powiatów i organizacji działających na rzecz wsi. W wydzielonych miejscach zobaczyć można było także okazy bydła i drobiu. Nie zabrakło również wystawy gołębi. Na głodnych czekały kramiki z poczęstunkiem. Organizatorzy nie zapomnieli o młodszych uczestnikach święta plonów. Na dzieci czekał plac zapełniony atrakcjami. Były karuzele, gokarty, rowery, trampolina i inne atrakcje.

galeria foto


INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO

1 września odbyła się powiatowa inauguracja nowego roku szkolnego. W Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Bolesława Prusa w Żarach spotkali się uczniowie ZSO oraz dyrektorzy wszystkich placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żarski. Przy tej okazji 3 osoby otrzymały akty powołania na stanowiska dyrektorów szkół. Są to Gabriela Fidler – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku, Alina Rapacz – Zespół Szkół Specjalnych w Żarach oraz Elżbieta Maćko – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubsku. 30 nauczycieli otrzymało awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

powiększ...  powiększ...  powiększ...  powiększ...  powiększ...  powiększ...  powiększ...  powiększ...  powiększ...


NAJŁADNIEJSZY WIENIEC POWIATOWY

30 sierpnia w Lubanicach odbyły się dożynki gminne. Podczas corocznego święta plonów bawiono się w rytm pieśni ludowych w wykonaniu zespołów śpiewaczych z gminy Żary i nie tylko. Przy tej okazji przeprowadzono także powiatowy konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy. Jury nagrodziło trzy najlepsze nagrodą w wysokości 700 zł. Są to wieńce Wesołej Gromady z Mirostowic Górnych, Koła Gospodyń Wielskich z Mirostowic Górnych oraz praca Wsi Gręzawa. Pozostali uczestnicy konkursu powiatowego otrzymali wyróżnienia 100 zł.
Trzy najlepiej ocenione prace będą reprezentować powiat w konkursie podczas Wojewódzkiego Święta Plonów w Lubsku.

powiększ...  powiększ...  powiększ...  powiększ...  powiększ...  galeria foto


REMONTY W SZKOŁACH

Powiat Żarski ze swojego budżetu przeznaczył ponad 480 tys. zł na remonty w placówkach oświatowych, w tym 85 250 zł pozyskane z rezerwy subwencji oświatowej MEN.
W zakres robót wchodzą m.in. remonty ścian, sufitów, podłóg, sanitariatów, natrysków, centralnego ogrzewania. Prace obejmować będą także wymianę okien i ogrzewania olejowego na gazowe. I tak m.in. dla ZSO w Żarach przyznano 92 tys; ZSOiE w Lubsku - 39 000 zł; ZSB w Żarach - 106 000 zł; ZSR w Żarach - 60 000 zł; ZSOiT w Żarach - 45 000 zł; ZST w Lubsku – 25 300 zł; ZSS w Żarach – 23 000 zł; ZSSpec w Żarach – 17 800 zł; MDK w Żarach – 4 600 zł.


NOWA DROGA BRODY-DATYŃ

18 sierpnia w Brodach miało miejsce uroczyste otwarcie drogi relacji Brody-Datyń.
Przebudowa droga powiatowej 1098F została zrealizowana przez Powiat Żarski w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013. Całkowita wartość projektu wynosi 4.771.865,35 zł, z czego 77,32%, tj. 3.689.606,28 zł zostało dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Wkład własny Powiatu, w którym partycypowała w dużej mierze także gmina Brody, wyniósł z kolei 1.082.259,07 zł.
Droga Brody-Datyń została przebudowana na odcinku 3,283 km do szerokości 6m. W ramach inwestycji wybudowano 2 zatoki autobusowe, 1 zatokę zmodernizowano, wybudowano chodniki o długości 3,13 km, wyremontowana została kanalizacja deszczowa. Odcinek zmodernizowanej drogi łączy drogi wojewódzkie nr 289 i 285 i jest drogą zbiorczą stanowiącą połączenie z przejściami granicznymi w Gubinku, Gubinie, Zasiekach i Olszynie i ze względu na wzrastający ruch gospodarczy i turystyczny ma charakter transgraniczny. - Jest to szczególnie istotna inwestycja dla rozwoju całego województwa – stwierdził podczas otwarcia Starosta Żarski Marek Cieślak.

film


PRZETARG NA WIADUKT ROZSTRZYGNIĘTY

Powiat Żarski przystępuje do realizacji kolejnych inwestycji drogowych. Już wkrótce może znacząco poprawić się bezpieczeństwo na drodze między Kunicami a pozostałą częścią Żar. Do 30. czerwca 2010 r. Powiat Żarski przebuduje wiadukt stojący na tej trasie. Będzie to polegało na tym, że wyburzony zostanie istniejący obiekt i postawiony w jego miejscu nowy. Ponadto łuki dojazdowe prowadzące do wiaduktu zostaną złagodzone. Na czas realizacji inwestycji aleja Wojska Polskiego zostanie zamknięta. Objazd zaplanowano ulicami: Kruczą, Szpitalną i Akacjową.


SESJA NADZWYCZAJNA

20 lipca w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się XXXVIII sesja nadzwyczajna Rady Powiatu Żarskiego.


DOFINANSOWANIE Z LRPO

8 lipca w Brodach odbyło się podpisanie umowy w sprawie dofinansowania ze środków Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego projektu "Przebudowa drogi powiatowej nr 1098F Brody - Datyń" . Umowę podpisał Marszałek Województwa Lubuskiego Marcin Jabłoński i Starosta Żarski Marek Cieślak. Inwestycja realizowana przez Powiat Żarski przy współudziale Gminy Brody obejmuje wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej łącznie z zatoczkami, chodnikami i pasami zieleni oraz remont rynku w Brodach. Całkowita wartość inwestycji to około 4,7 mln. złotych, w tym dofinansowanie wyniesie blisko 3,8 mln. złotych. Zakończenie całej inwestycji zaplanowano na koniec lipca br.

   


SESJA RADY POWIATU

30 czerwca 2009r. w Starostwie Powiatowym odbyła się XXXVII sesja Rady Powiatu Żarskiego.
Do grona radnych dołączył Krzysztof Niekało. Zajął miejsce odchodzącego z Rady Kazimierza Drozda.  więcej informacji...

galeria foto


NAJLEPSI UCZNIOWIE

19 czerwca w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Żarach odbyło się Powiatowe zakończenie roku szkolnego. Starosta Marek Cieślak nagrodził najlepszych uczniów wytypowanych przez poszczególne placówki. Nagrody otrzymali: Katarzyna Pabisiak, Radosław Bandziak, Marcin Biliński (ZSOiE Lubsko), Piotr Krawczyński, Radosław Świątkowski, Przemysław Szałagan (ZSS Żary), Mateusz Mazur, Bartosz Walawender, Marcin Burakiewicz (ZSB Żary), Stefania Zielonka, Radosław Bielewicz, Paulina Sosnowska (SLO Żary), Piotr Wojciechowski, Łukasz Chudzik, Justyna Kaniowska (ZST Lubsko), Mateusz Gronek, Sebastian Wądołowski, Magda Chwała (ZSE Żary), Pamela Drąg, Damian Wierzbicki, Tadeusz Michalik (ZSR Żary), Weronika Warzocha, Alicja Drąg, Paulina Mańkiewicz (MDK Żary), Ewelina Pytiak, Aneta Kozłowska, Kacper Śliwiński (ZSOiT Żary), Aleksander Nowaczyński, Maciej Kardasz, Andrzej Malewski (ZSO Żary), Klaudia Gadomska, Paulina Mańkiewicz, Rafał Syrek (KLO Żary), Damian Socik, Monika Pawelec, Magdalena Zaleszczak (ZSSpec. Żary), Marek Bełz, Katarzyna Żurawska, Ewelina Szymkiewicz (OdDzWSiM Żary), Karolina Wolska, Patrycja Raszewska, Anna Kuszewska (SOSW Lubsko).

            


20 LAT MINĘŁO

4 czerwca obchodzono 20. rocznicę obrad Okrągłego Stołu. W związku z tym Zarząd Powiatu Żarskiego ogłosił konkurs na pracę upamiętniającą tamte wydarzenia. Autorzy wybierali między trzema tematami: „Wpływ obrad Okrągłego Stołu na Twoje losy”, „20 lat odzyskanej wolności”, „Opowiem Ci o wolnej Polsce”. 
W konkursie wzięli udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, prowadzonych i dotowanych przez Powiat Żarski. Wpłynęło 21 prac, w tym 5 plakatów i 16 prac pisemnych. Wyniki konkursu ogłoszono 19. czerwca podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. B. Prusa w Żarach. W kategorii prac pisemnych nagrody otrzymali: Piotr Trąbki i Klaudia Gadomska z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Żarach oraz Monika Szymaniec z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żarach. W kategorii prac plastycznych nagrodzona została Estera Parker z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żarach. Oprócz nagród przyznano także sześć wyróżnień.

   


TANI URZĄD

Nieco ponad 60 zł – tyle w przeliczeniu na jednego mieszkańca Powiatu Żarskiego kosztuje powiatowa administracja. W rankingu na najtańszy urząd Starostwo Powiatowe w Żarach zajmuje 13. miejsce w kraju wśród powiatów powyżej 75 tys. mieszkańców.
To spory skok, bo jeszcze dwa lata temu Starostwo Powiatowe plasowało się na 96. miejscu. W 2007 roku już na 35., by w kolejnym roku tendencja spadku kosztów potwierdziła się i wywindowała powiat aż na 13. miejsce, czyli czołówkę najtańszych w Polsce urzędów. Ranking sporządziła „Wspólnota, pismo samorządu terytorialnego” (Nr 23/925 z 6. czerwca 2009) na podstawie wszystkich wydatków bieżących zapisanych w dziale klasyfikacji budżetowej 750, w której znajdują się zapisy między innymi o wynagrodzeniach pracowników, obsłudze Rady Powiatu, w tym dietach radnych, delegacjach urzędu, czy też wydatkach bieżących, które zapewniają funkcjonowanie urzędu. Znaczącą częścią tego zestawienia są koszty utrzymania budynku Starostwa i jego delegatury, w tym koszt zakupionego dla urzędu sprzętu, materiałów biurowych i mediów. Z zestawienia rankingowego wyłączono koszty remontów bieżących.
- Cieszymy się, że nasze starania i procesy restrukturyzacyjne znajdują odbicie w takich rankingach. Obniżenie kosztów administracji nie pociągnęło za sobą obniżenia jakości naszych usług. Pracujemy rytmicznie i nie mamy zaległości – zaznacza Starosta żarski Marek Cieślak.


NOWY SEKRETARZ

3 czerwca obowiązki Sekretarza Powiatu objął Olaf Napiórkowski, dotychczasowy kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu.


SESJA RADY POWIATU

26 maja w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się XXXVI sesja Rady Powiatu Żarskiego.

więcej informacji...


SPRZĘT DLA NOWORODKÓW

21 maja na Oddziale Noworodkowym odbyła się uroczystość przekazania nowego sprzętu medycznego - respiratora i kardiomonitora, zakupionego za blisko 100 tys. zł przez Miasto Żary i podarowanego powiatowemu Szpitalowi na Wyspie w Żarach.

   


KONFERENCJA PCPR

18 maja w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się konferencja dyrektorów Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie z Województwa Lubuskiego.
Spotkanie było okazją do kontynuacji dyskusji na temat restrukturyzacji systemu opieki nad dzieckiem. Na wcześniejszych spotkaniach, w których uczestniczyli przedstawiciele takich instytucji jak MOPS, domy dziecka czy sądy rodzinne, rozważano możliwe zmiany systemu tak, aby jak najmniej dzieci trafiało do placówek opiekuńczych. Przedstawiciele różnych środowisk opowiadali o swojej pracy i jej miejscu w procesie umieszczania dzieci w domach dziecka. 
Na poniedziałkowym spotkaniu dyrektorzy PCPR mówili o sytuacji w swoich powiatach, wysłuchali prelekcji Grażyny Rembowskiej, odwiedzili Rodzinkowe Domki Dziecka przy ul. Pienińskiej w Żarach oraz żarskie PCPR. 


SESJA RADY POWIATU

28 kwietnia w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się XXXV sesja Rady Powiatu Żarskiego.

Radni uchwalili absolutorium dla Zarządu Powiatu za rok 2008. Podziękowania i kwiaty z tej okazji wręczono Skarbnik Powiatu Elizie Siemianowskiej. Na sesję zaproszono reprezentantów żarskiego Agrosu, którzy w tegorocznych Mistrzostwach Polski Seniorów w Zapasach wywalczyli medalowe miejsca (Marcin Kunysz, Arkadiusz Medyński, Damian Fedorowicz, Tadeusz Michalik, Przemysław Podedworny). Gratulacje i nagrody przybyłym sportowcom wręczyła Przewodnicząca Rady Irena Marciniak wraz ze starostą Markiem Cieślakiem i wicestarostą Piotrem Palcatem. Słowa uznania otrzymał także trener Ryszard Dynowski.

więcej informacji...

                galeria foto


VIII POWIATOWY SEJMIK EKOLOGICZNY

22 kwietnia odbył się VIII Powiatowy Sejmik Ekologiczny. W tym roku gospodarzem imprezy był Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach. Organizatorzy sejmiku, Przewodnicząca Rady Powiatu Irena Marciniak oraz dyrekcja ZSOiT wybrali na temat przewodni znaczenie owadów w życiu człowieka. W związku z tym hasłem odbyły się konkursy w trzech kategoriach: prezentacji multimedialnej, plakatu i piosenki, bądź formy słowno-muzycznej. Odtwarzacze DVD oraz inne nagrody ufundowane przez Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymali zdobywcy trzech pierwszych miejsc w swoich kategoriach. Najlepszą prezentacją multimedialną okazała się praca z Zespołu Szkół Rolniczych w Żarach, drugie miejsce zajął Zespół Szkół Budowlanych, a trzecie Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach. W kategorii plakat pierwsze miejsce zdobył Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żarach, drugie Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku, trzecie Ośrodek dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach. Wśród piosenek najlepszą okazała się ta wykonana przez uczennice Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach, drugie miejsce zajęła piosenka Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Żarach, a trzecie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku. Prócz konkursów i występów młodzieży, sejmik uświetniły wystąpienia tematyczne zaproszonych gości.

               


TARGI EDUKACYJNE

8 kwietnia w Powiatowym Centrum Sportu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Żarach odbyły się VIII Targi Edukacyjne Powiatu Żarskiego.

film


SESJA RADY POWIATU

31 marca w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się XXXIV sesja Rady Powiatu Żarskiego.

więcej informacji...


10 LAT POWIATU

Przy dźwiękach skrzypiec muzyków z kwartetu smyczkowego Filharmonii Zielonogórskiej odbyła się w piątek, 27. marca uroczystość obchodów 10-lecia samorządu powiatowego. W imprezie, w sali konferencyjnej żarskiego ratusza, uczestniczyli reprezentanci Parlamentu RP, w tym wicemarszałek Sejmu Stefan Niesiołowski. Wśród gości znaleźli się reprezentanci władz wojewódzkich, radni trzech dotychczasowych kadencji samorządu, przedstawiciele jednostek organizacyjnych powiatu, placówek oświatowych, służb mundurowych, burmistrzowie i wójtowie z Powiatu Żarskiego. Nie zabrakło gości z zaprzyjaźnionych powiatów niemieckich: Sprewa-Nysa oraz Goerlitz. 
Podczas uroczystości odbyła się prezentacja multimedialna pt. „10-lat Powiatu Żarskiego”, w której władze powiatu opowiadały o dekadzie wzlotów i upadków, a także o problemach powiatu i planach na najbliższą oraz dalszą przyszłość.
Uroczystość była też okazją do premiery książki autorstwa Lecha Malinowskiego, pt. „10 lat Powiatu Żarskiego”, każdy z gości otrzymał egzemplarz publikacji, mógł też spotkać się z autorem.

film


ZDĄŻYĆ PRZED RAKIEM W LUBSKU

20 marca w sali widowiskowej Lubskiego Domu Kultury odbyło się spotkanie pt. „Zdążyć przed rakiem”. Tematyką imprezy były choroby nowotworowe u kobiet, ich profilaktyka oraz sposoby wczesnego wykrywania. Przy kilkudziesięcioosobowej widowni, o nowotworach mówili lekarze specjaliści oraz przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia. Na gości czekała też część artystyczna spotkania, którą przygotowała młodzież z lubskich szkół.


DOMKI NAZWANE

16 marca odbyła się uroczystość odsłonięcia tablic z nazwami domków rodzinkowych przy ul. Pienińskiej w Żarach. „Jaś” i „Małgosia”- bo takie nazwy otrzymały domki - mieszczą po 14 wychowanków domu dziecka. Oba domki zostały podarowane przez firmę Kronopol. Do procesu restrukturyzacji systemu opieki nad dzieckiem w Powiecie Żarskim włączyło się kilkanaście firm i instytucji, które stały się sponsorami i darczyńcami. Uroczyste odsłonięcie tablic było okazją do zebrania i podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do szybkich efektów planów sprzed roku. Budowa obu domków trwała 117 dni.
Firmy, które wsparły budowę Domu Dziecka w Żarach przy ul. Pienińskiej: Kronopol Sp. z o.o., Magotrans Górka & Rubaszewski, PPUH Hayduk, KOBRA Spółka Jawna, Zakład Ogólnobudowlany Hydrobiel, Poli-Eco Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o., ELMAT Materiały Elektrotechniczne, Urban Polska Sp. z o.o., Corvus Sp. z o. o., OR-SAT Sp. z o. o. Zakład Pracy Chronionej, Zakład Budowlany Wacław Bryczkowski, BT Topbeton Sp. z o. o.
Osoby wyróżnione przez Starostę Żarskiego Marka Cieślaka za współpracę i osobiste zaangażowanie w projekt domków rodzinkowych: Andrzej Wentlant, Mieczysław Kurałowicz, Sławomir Rabe, Natalia i Oleg Teleżyńscy, Wacław Bryczkowski, Mirosław Zając, Stefan Bielawski, Krzysztof Rubaszewski, Helena Hatka, Teresa Ozimek, Maria Konofalska i Krzysztof Szamański, Zdzisław Czekalski, Iwona i Mirosław Hamerlińscy, Teresa Olejnik, Roman Pogorzelec, Irena Badura, Robert Górka, Andrzej Wojtaszek, Maciej Karnicki, Maria Jolanta Wegner, Wacław Maciuszonek, Agnieszka Dobrzyńska, Andrzej Lipieński, Sławomir Rogowski, Włodzimierz Ruszczyński.

film


KOMBATANCKI DZIEŃ KOBIET

10 marca w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się coroczne spotkanie dla kobiet z Koła Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polski i Byłych Więźniów Politycznych w Żarach. Blisko 30 pań w towarzystwie Starosty Żarskiego rozmawiało, wspominało i raczyło się skromnym poczęstunkiem.


SESJA RADY POWIATU

27 lutego w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się XXXIII sesja Rady Powiatu Żarskiego.

więcej informacji...


OPIEKA NAD DZIECKIEM

23 lutego w żarskim starostwie odbyła się konferencja pt. „Wsparcie rodzin zagrożonych patologią społeczną w zakresie opieki nad dzieckiem”. Spotkanie było próbą określenia problemów z zakresu opieki nad dzieckiem, których efektem jest rosnące zapotrzebowanie na miejsca w Domach Dziecka. Podczas konferencji przedstawiciele takich środowisk jak ośrodki pomocy społecznej, policja, sędziowie, kuratorzy, pracownicy socjalni oraz władze powiatu zastanawiali się jak zapobiec patologii zmuszającej sądy do odbierania rodzinom dzieci.
W dniu spotkania, w naszym województwie na umieszczenie w placówkach, lub w rodzinach zastępczych, oczekiwało 183 dzieci (13 w powiecie żarskim). Zgodzono się, że głównym problemem nie są pieniądze, lecz stan prawa – m.in. brak skutecznych sankcji wobec nieodpowiedzialnych rodziców. Za ich beztroskę karę ponoszą dzieci. Umieszczenie ich w Domu Dziecka, częstokroć „przynosi ulgę” rodzicielom, ale ostatecznie pozbawia tę rodzinę sensu bytu.
W wyniku przedstawionych materiałów oraz dyskusji, uzyskano wstępną diagnozę sytuacji. Uczestnicy zgodzili się, ze konieczne są dalsze analizy i spotkanie robocze (warsztaty), których wyniki pozwolą na określenie kierunków działań, zmierzających do poprawy sytuacji. Niewątpliwie konieczne będzie większe zaangażowanie się parlamentarzystów oraz korporacji samorządowych – Związku Miast i Związku Powiatów.


SESJA RADY POWIATU

27 stycznia w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się XXXII sesja Rady Powiatu Żarskiego.

więcej informacji...

film