Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego:

mgr inż. Krzysztof Jaworski

 

przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków
w każdy poniedziałek w godz. 10.00 - 13.00

 

 Siedziba

 

Siedziba:
ul. Zwycięzców 3, 68-200 Żary

tel.        68 363 4416
tel./fax. 68 363 4415

e-mail: pinb@powiatzarski.pl

 

Godziny pracy:

poniedziałek: 7.30 - 17.00

wtorek - czwartek: 7.30 - 15.30

piątek: 7.30 - 14.00
 

 Informacje

Wdrożenie z dniem 1 stycznia 1999 r. reformy państwowego nadzoru budowlanego, opartej o ustrojowe zasady samorządności
i decentralizacji kompetencji, pozwoliło na utworzenie na szczeblu powiatowym organu nadzoru budowlanego - Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, organ administracji rządowej funkcjonujący
w powiatowej administracji zespolonej, poza strukturą urzędu starostwa, korzysta z prawem ustanowionej samodzielności
i niezależności, podlegając jedynie nadzorowi sprawowanemu według kryterium legalności. Zadania merytoryczne, określone ustawą Prawo budowlane, realizuje on przy pomocy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

 

Forma prawna: jednostka budżetowa powiatu.

Obszar działania: Powiat Żarski.

 

Pracownicy inspektoratu:

Bogdan Cecuła, Mirosław Chołuj, Marek Nowacki