.

2018

Wyróżniono dyrektorów szkół i jednostek Powiatu Żarskiego

  • 15-10-2018
Ilustracja do informacji: Wyróżniono dyrektorów szkół i jednostek Powiatu Żarskiego
 
15 października 2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żarach zorganizowano powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej. Z tej okazji wręczono nagrody Starosty Żarskiego. Wyróżnienia oraz pamiątkowe publikacje „100 na 100. Antologia komiksu na stulecie odzyskania niepodległości” Dyrektorom wręczali Starosta Żarski Janusz Dudojć w asyście Wicestarosty Małgorzaty Issel oraz Przewodniczącej Rady Powiatu Żarskiego Heleny Sagasz. Podziękowanie za wieloletnią pracę dydaktyczną i organizacyjną otrzymał Janusz Stasiak – wieloletni dyrektor Specjalnego Ośrodka dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach.
W spotkaniu uczestniczyli również: Członek Zarządu Powiatu Żarskiego Edward Skobelski, członkowie Komisji Edukacji i Unii Europejskiej: Dawid Nowakowski oraz Edward Łyba z przewodniczącym Komisji Tadeuszem Płóciennikiem na czele, Sekretarz Powiatu Agnieszka Domaradzka,  Skarbnik Powiatu Eliza Siemianowska oraz Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia Bartłomiej Kubiak.
Finansowe wyróżnienia otrzymało jedenaścioro dyrektorów szkół i placówek oświatowych podległych Powiatowi Żarskiemu. Nagrody Starosty Żarskiego wręczone zostały:
Alicji Czerniawskiej – dyrektorce Zespołu Szkół Technicznych w Lubsku
Magdalenie Grucy - dyrektorce Zespołu Szkół Specjalnych w Żarach
Ewie Styś - dyrektorce Zespołu Szkół Budowlanych w Żarach
Elżbiecie Maćko - dyrektorce Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubsku
Gabrieli Fiedler - dyrektorce Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku
Barbarze Sulikowskiej – dyrektorce Specjalnego Ośrodka dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach
Arlecie Śniateckiej – dyrektorce Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach
Lucynie Hoffmann – Czyżyk – dyrektorce Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Żarskiego w Żarach
Robertowi Nowaczyńskiemu - dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach
Krzysztofowi Nesce - dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach
Jerzemu Kowalczykowi - dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żarach
 
 

 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Wtyczka Facebook