Informacje

NIE dla handlu ludźmi

  • 29-04-2016
Ilustracja do informacji: NIE dla handlu ludźmi
Handel ludźmi jest zjawiskiem podlegającym dynamicznym przemianom, którego nasilenie zaobserwowano w Polsce na początku lat 90-tych. Obecnie Polska nie jest już tylko krajem pochodzenia ofiar, ale także krajem tranzytowym, przez który odbywa się transfer ofiar z Europy Wschodniej do Europy Zachodniej oraz krajem docelowym dla ofiar wykorzystywanych głównie w prostytucji i pracy przymusowej.
 
Handel ludźmi to zbrodnia z art. 189a k.k. § 1, a pokrzywdzeni są przeważnie wykorzystywani do:
• prostytucji i seks-biznesu,
• przymusowej pracy,
• niewolnictwa,
• pornografii dziecięcej,
• handlu organami,
• żebractwa,
• nielegalnej adopcji;
• działań przestępczych (np. kradzieży, wyłudzenia kredytów).
 
NIE POZWÓL WYKORZYSTYWAĆ SIEBIE I INNYCH OSÓB! JEŚLI POSIADASZ INFORMACJE DOTYCZĄCE OFIAR HANDLU LUDŹMI LUB JEŚLI SAM JESTEŚ OFIARĄ HANDLU LUDŹMI, NIE ZATRZYMUJ TEGO DLA SIEBIE!
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

.
Baner: informacje