Informacje

WAŻNY KOMUNIKAT!

  • 06-07-2017
Starosta Żarski Janusz Dudojć otrzymał informację od Komendanta Głównego Straży Granicznej o ujęciu drogowego przejścia granicznego Olszyna – Forst  do wykazu przejść granicznych planowanych do tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną.
 
Przejście otwarte całodobowe, na którym odbywa się ruch osobowy i towarowy (zgodnie z parametrami drogi), swoim zasięgiem obejmuje – drogę krajową nr 18 (międzynarodowa E-36) na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego 332 w odległości 650m w kierunku miasta Wrocław wraz z przyległymi do drogi działkami nr 1164/4, 1164/5 i 1/3.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

.
Baner: informacje