.

Wydarzenia

Spotkanie z Burmistrzami i Wójtami Miast i Gmin Powiatu Żarskiego

  • 10-01-2020
Ilustracja do informacji: Spotkanie z Burmistrzami i Wójtami Miast i Gmin Powiatu Żarskiego
8 stycznia 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się kolejne, cykliczne spotkanie wójtów i burmistrzów z terenu Powiatu Żarskiego ze Starostą Żarskim. Zarząd i Radę Powiatu reprezentowali Starosta Józef Radzion, Wicestarosta Małgorzata Issel oraz członek Zarządu i Przewodniczący Budżetu i Infrastruktury Tomasz Czajkowski. W rozmowach uczestniczyli burmistrzowie: Janusz Dudojć (Lubsko), Piotr Kuliniak (Łęknica), Andrzej Kamyszek (Jasień) i wójtowie: Katarzyna Kromp (Tuplice), Ryszard Kowalczuk (Brody), Michał Morżak (Lipinki Łużyckie), Mariusz Strojny (Przewóz), Leszek Mrożek (Żary), Tomasz Sokołowski (Trzebiel) oraz Kierownik Referatu Infrastruktury i Inwestycji Wojciech Kasprów z gminy Trzebiel.
 
Pani Prezes Szpitala Na Wyspie Jolanta Dankiewicz podziękowała władzom samorządowym za zaangażowanie w rozbudowę szpitala, przedstawiła główne plany i założenia dalszego rozwoju placówki i zaprosiła radnych wszystkich samorządów na sesje wyjazdowe. Będzie to doskonała okazja, jak podkreślała Pani Prezes, do zapoznania się z funkcjonowaniem Szpitala Na Wyspie.
 
Spotkanie było platformą do dyskusji, wymiany doświadczeń i wypracowywania wspólnych stanowisk wszystkich samorządów Powiatu Żarskiego. Głównym tematem było omówienie stanu prac nad złożeniem wniosku o dofinansowanie przy odtwarzaniu linii autobusowych na terenie Powiatu Żarskiego (wielkość środków przewidzianych przez gminy w budżecie w roku 2020).
 
Rozmawiano także o zasadach realizacji wspólnych przedsięwzięć w ramach bieżącego utrzymania dróg i omówiono problemy związane z wycinką krzewów i drzew przy drogach powiatowych na terenie gmin.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Wtyczka Facebook