Wydarzenia

Rada Powiatu Żarskiego uchwaliła budżet na 2019 rok

  • 31-01-2019
Ilustracja do informacji: Rada Powiatu Żarskiego uchwaliła budżet na 2019 rok
31 stycznia 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się III sesja Rady Powiatu Żarskiego. Radni oddali hołd zamordowanemu prezydentowi Gdańska Panu Pawłowi Adamowiczowi i rozpoczęli dzisiejsze obrady minutą ciszy.
 
W trakcie sesji przyjęto do wiadomości: sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz sprawozdanie Starosty z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
 
Najważniejszym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na rok 2019. Po przedstawieniu projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Zarządu Powiatu, odczytaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, przedstawieniu opinii Komisji Stałych, przedstawieniu stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii (z autopoprawką Zarządu) i dyskusją nad wnioskami oraz wniesionymi autopoprawkami odbyło się głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
 
Projekt uchwały budżetowej na 2019 roku został przez Radnych Powiatu Żarskiego przyjęty jednogłośnie, podobnie jak projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2019-2025. W dalszej części, Radni głosowali nad kolejnymi projektami uchwał oraz składali interpelacje.
 
Na zakończenie sesji, głos – na wniosek Pana Marka Femlaka – zabrał Pan Stefan Łyskawa Prezes Zarządu Koła Żarskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, który przestawił zgromadzonym informacje o działalności Domu Samotnej Matki w Żarach i Hospicjum św. Brata Alberta w Żarach oraz odpowiedział na szereg pytań dotyczących funkcjonowania obu jednostek.
 
Całą transmisję można obejrzeć klikając na link: https://www.youtube.com/watch?v=IMz4MLUQwwk
 
W trakcie sesji podjęto uchwały:
- budżetową Powiatu Żarskiego na rok 2019.
- w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2019-2025.
- w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na rok 2019.
- w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej.
- w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego na rok 2019.
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żagańskiemu na realizację zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w 2019 roku.
- w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żarskiego na rok 2019.
- w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców miejscowości Olbrachtów w sprawie potrzeby realizacji inwestycji poprawiającej bezpieczeństwa drogi powiatowej nr 1094F.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

.
Baner: strona główna 1Baner: główna 2Baner: główna 4Baner: główna 5