Wydarzenia

XXXVI sesja Rady Powiatu Żarskiego

  • 06-03-2018
Ilustracja do informacji:  XXXVI sesja Rady Powiatu Żarskiego
6 marca 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się XXXVI sesja Rady Powiatu Żarskiego, w której uczestniczył Pan Dariusz Kokosza – Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Piotrowie. Pan Dariusz Kokosza wykazał się niebywałą odwagą i poświęceniem, kiedy nie zważając na własne zdrowie oraz życie, uratował mężczyznę z płonącego budynku. Bohaterskiemu strażakowi- ochotnikowi podziękowali oraz wręczyli nagrodę: Starosta Żarski Janusz Dudojć, Wicestarosta Małgorzata Issel oraz Przewodnicząca Rady Powiatu Żarskiego Helena Sagasz.
 
W trakcie sesji przyjęto do wiadomości: sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz informacje Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracach Komisji w okresie między sesjami. Pod nieobecność Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej sprawozdanie przedstawił Edward Skobelski.
 
Zgromadzeni, wśród których znaleźli się Wójtowie oraz Burmistrzowie Gmin i Miast Powiatu Żarskiego, wysłuchali sprawozdania I  Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji  w Żarach podinsp. Armanda Pisarczyka-Łyczywek z działalności Policji na terenie Powiatu Żarskiego oraz sprawozdania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej st. kpt. Roberta Słowikowskiego z działalności PPSP w roku 2017. Na zakończenie sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach za rok 2017 przedstawiła dyrektor PCPR Pani Justyna Przedaszek.
 
Podjęto uchwały:
- w sprawie powierzenia gminie Jasień wykonywania zadań Powiatu w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej za pośrednictwem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jasieniu;
- w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żarskiego na rok 2018;
- w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2018-2023;
- w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Żarskim na lata 2018 – 2020;
- w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach;
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2018 r.;
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2018-2025;
- w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

.
Baner: strona główna 1Baner: główna 2Baner: główna 4Baner: główna 5