.

COVID-19

WAŻNA INFORMACJA - SZCZEPIENIA W DOMU

 • 18-02-2021
Ilustracja do informacji: WAŻNA INFORMACJA - SZCZEPIENIA W DOMU
WAŻNA INFORMACJA - SZCZEPIENIA W DOMU !
 
Od dnia 17 lutego 2021 r. NFZ uruchomił mobilne punkty szczepień.
Wyjazdowe punkty szczepień dotrą do pacjentów, którzy ze względu na stan zdrowia( tzw. pacjenci leżący) nie mogą przyjąć szczepionki w punkcie stacjonarnym.
• Aby skorzystać z wyjazdowego punktu szczepień należy skontaktować się ze swoim lekarzem z poradni POZ (lekarzem rodzinnym) lub z pielęgniarką opieki długoterminowej.
 
 
Szczepienie pacjentów w domu – krok po kroku
 1. Poradnia POZ / pielęgniarka opieki długoterminowej przyjmuje zgłoszenie pacjenta lub opiekuna do wyjazdowego punktu szczepień i sprawdza, czy pacjent należy do tego POZ (jest na liście aktywnej poradni).
 2. Poradnia POZ / pielęgniarka opieki długoterminowej sprawdza czy pacjent ma skierowanie na szczepienie. Jeśli nie, a pacjent jest w grupie aktualnie szczepionej, wtedy lekarz POZ wystawia skierowanie na szczepienie.
 3. Podstawami do zakwalifikowania pacjenta do szczepienia wyjazdowego są: dokumentacja medyczna i wiedza lekarza / pielęgniarki opieki długoterminowej o stanie zdrowia pacjenta, lub teleporada, lub wywiad z opiekunem pacjenta.
 4. Jeśli lekarz POZ / pielęgniarka opieki długoterminowej potwierdzą, że pacjent może skorzystać ze szczepienia w domu przez wyjazdowy punkt szczepień, wtedy lekarz POZ / pielęgniarka opieki długoterminowej odnotowuje to  w dokumentacji medycznej i przekazuje taką informację do wyjazdowego punktu szczepień.
 5. Lekarz POZ / pielęgniarka opieki długoterminowej może też przekazać informację o pozytywnej kwalifikacji do szczepienia w domu bezpośrednio pacjentowi lub jego opiekunowi, który następnie kontaktuje się z najbliższym wyjazdowym punktem szczepień.
 6. Wyjazdowy punkt szczepień rejestruje pacjenta na szczepienie, ustala termin szczepienia i informuje o tym pacjenta lub jego opiekuna.
 7. O zakwalifikowaniu do szczepienia decyduje lekarz wyjazdowego punktu szczepień. Jeśli pacjent pozytywnie przejdzie kwalifikację, zostaje szczepiony pierwszą dawką preparatu. W dniu szczepienia ustalana jest również data drugiej dawki podania szczepionki.
• Procedura szczepienia wyjazdowego jest więc zbliżona do szczepienia w punkcie stacjonarnym. Zespół wyjazdowy przynajmniej 15 minut po szczepieniu obserwuje pacjenta pod kątem wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych. Jeśli takie wystąpią, zespół wyjazdowy jest przygotowany, aby pomóc pacjentom w domu.
 
 
WAŻNE!
• Wyjazdowe punkty szczepień otrzymują własną pulę szczepionek. Nie korzystają ze szczepionek zamówionych przez poradnię POZ, która zgłasza pacjenta do szczepienia wyjazdowego.
ABC szczepień wyjazdowych
 • Zespół mobilny populacyjnego punktu szczepień – ma go stacjonarny punkt szczepień. Zespół szczepi pacjentów, którzy zapisali się na szczepienie w populacyjnym punkcie szczepień i ze względu na stan zdrowia wymagają szczepienia w domu. Szczepienie dla pacjenta jest bezpłatne.
 • Wyjazdowy punkt szczepień – szczepi pacjentów w domu. Dotyczy to osób, które ze względu na stan zdrowia nie mogą samodzielnie dotrzeć do stacjonarnego punktu szczepień (tzw. pacjent leżący). Jest wsparciem dla mobilnych zespołów przy populacyjnych punktach szczepień. Chory umawia się na szczepienie wyłącznie przez swoją poradnię POZ lub pielęgniarkę opieki długoterminowej. Szczepienie dla pacjenta jest bezpłatne.
 • Transport do punktu szczepień – to specjalny transport, organizowany przez samorządy lokalne. Mogą z niego skorzystać osoby z niepełnosprawnościami i te, które nie zdołają  samodzielnie dotrzeć do punktu szczepień (np. ze względu na wykluczenie komunikacyjne). To bezpłatny transport z domu do punktu szczepień i z powrotem.
 
 

Szczepienia przeciwko COVID-19 w Powiecie Żarskim

 • 14-01-2021
Ilustracja do informacji: Szczepienia przeciwko COVID-19 w Powiecie Żarskim
 
PUNKTY SZCZEPIEŃ w POWIECIE ŻARSKIM
 
 
1.Szpital Na Wyspie”  Sp. z o.o 
68-200 Żary, ul. Skarbowa 2
Numer telefonu 68-470-36-92
 
2. NZOZ  MEDYK Jolanta  Bliźniak  Irena  Kuryłowicz Sp. j. 
68-200 Żary, ul. Stefana Okrzei 9
Numer telefonu 68-363-44-47
 
3. Ośrodek Terapii „GRUNWALD” Stanisław Bojkowski
68-343 Brody, ul. Polna 1
Numer telefonu 68-371-26-58
 
4.NZOZ Praktyka Lekarza  Rodzinnego  Jerzy Onichimiuk
68-320 Jasień, ul. XX- lecia 20
Numer telefonu 68-371-14-27
 
5.NZOZ "MEDICUS" s.c. Ewa Grzegorzewicz, Roman Karasiewicz, Żaneta Helman
68-213 Lipinki Łużyckie  ul. Żarska 4A
Numer telefonu  68-375-24-29
 
6.Ośrodek Terapii „GRUNWALD” Stanisław Bojkowski
68-300 Lubsko,  ul.Wrocławska16a
Numer telefonu  68-455-68-44
 
7.NZOZ "DROVITA" Jarosław i  Iwona  Drozd s.c.
68-300 Lubsko, ul. Chrobrego 3
Numer telefonu 68-372-30-30
 
8.NZOZ Zespół Lekarza Rodzinnego Leszek Białek
68-300 Lubsko ul. Bohaterów 8
Numer telefonu 68-457-16-80
 
9. NZOZ  "OMNIBUS" Sp. c. Janusz  Kołodziejczyk, Iwona Kołodziejczyk
68-300 Lubsko ul. Chrobrego 3
Numer telefonu 601-186-637
 
10. NZOZ Przychodnia Lekarza Rodzinnego "VITAMED" Mikołaj Ossowski
68-300 Lubsko ul. Hubalczyków 8
Numer telefonu 68-457-17-77
 
11.NZOZ "ZDROWIE" Maria Krukowska
68-208 Łęknica, ul. Graniczna 7
Numer telefonu 68-375-20-51
 
12.NZOZ "TAD- MED" Podstawowa Opieka Zdrowotna
68-200 Mirostowice Dolne, Plac  Kościelny 19
Numer telefonu 68-374-30-82
 
13. NZOZ  "NOVA - MED" s.c. Anna Hawełka , Grzegorz Hawełka
68-132 Przewóz ul. Wojska  Polskiego 15
Numer telefonu 68-362-32-64
 
14. Praktyka Lekarza Rodzinnego - Grzegorz Wiśniewski
68-219 Tuplice ul. Parkowa 3
Numer telefonu 68-375-71-17
 
15.NZOZ "MEDICUS" s.c. Ewa Grzegorzewicz, Roman Karasiewicz, Żaneta Helman
68-212 Trzebiel ul. Tuplicka 2B
Numer telefonu 68-375-50-62
 
 
 
czytaj dalej

Nowe uprawnienia dla krwiodawców

 • 16-02-2021
 
Nowe uprawnienia dla krwiodawców
Jeśli oddałeś krew lub jej składniki, w tym osocze po chorobie COVID-19, podczas stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, przysługują Ci:
 • 2 dni zwolnienia od pracy lub czynności służbowych – w dniu oddania krwi lub jej składników oraz w dniu następnym
 • 33% ulgi na przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego – jeśli oddałeś krew lub jej składniki co najmniej 3 razy.
Jaki dokument potwierdza ulgę na przejazdy
Ulgę na przejazdy potwierdza zaświadczenie wydane przez Regionalne Centrum, Wojskowe Centrum lub Centrum MSWiA. Zawiera ono:
 • datę wydania
 • imię i nazwisko dawcy krwi
 • informację o oddaniu krwi lub jej składników co najmniej 3 razy.
Jak długo przysługuje ulga na przejazdy
Uprawnienie przysługuje przez 6 miesięcy od dnia wystawienia zaświadczenia.

FUNKCJONOWANIE STAROSTWA POWIATOWEGO W ŻARACH ORAZ JEGO FILII W LUBSKU

 • 22-10-2020

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O KORONAWIRUSIE

 • 22-10-2020

POWIAT ŻARSKI W CZERWONEJ STREFIE

 • 22-10-2020

SZPITALE W POWIECIE ŻARSKIM

 • 22-10-2020

LINKI DO WAŻNYCH STRON

 • 22-10-2020
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook