.

COVID-19

FUNKCJONOWANIE STAROSTWA POWIATOWEGO W ŻARACH ORAZ JEGO FILII W LUBSKU

Ilustracja do informacji: FUNKCJONOWANIE STAROSTWA POWIATOWEGO W ŻARACH ORAZ JEGO FILII W LUBSKU
Szanowni Państwo,
 
W związku z przedłużeniem rozszerzonych zasad bezpieczeństwa w całej Polsce oraz zaleceniami Ministra Zdrowia nadal obowiązuje zmiana organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Żarach oraz filii w Lubsku. (zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia do dnia 18 kwietnia br.)
Zwracamy się do Państwa z apelem o ograniczenie wizyt w urzędzie do niezbędnego minimum, zarówno ze względu na bezpieczeństwo i zdrowie Państwa jak i Urzędników.
 
INFORMUJEMY, IŻ BIURO PODAWCZE POZOSTAJE OTWARTE
DOKUMENTY, PISMA I WNIOSKI SKIEROWANE DO URZĘDU MOŻNA RÓWNIEŻ WRZUCAĆ DO SKRZYNKI POSTAWIONEJ W HOLU URZĘDU
 
Osobisty kontakt z urzędnikami jest ograniczony, ale cały czas działa poczta elektroniczna urzędu oraz  odbierana jest poczta tradycyjna, a wszelkie informacje udzielane są telefonicznie https://bip.wrota.lubuskie.pl/spzary/95/Telefony/
 
Prosimy, aby  dokumenty, jeśli istnieje taka możliwość składać poprzez:
- platformę ePUAP: /3j8o3v0smg/skrytka (profil urzędu na platformie ePUAP dostępny jest pod linkiem: https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/3j8o3v0smg)
- pocztę tradycyjną: Starostwo Powiatowe w Żarach, Aleja Jana Pawła II 5, 68-200 Żary
- za pomocą podpisu kwalifikowanego na adresy e-mail:
1. poczta~@~powiatzarski~.~pl
2. sekretariat~_~starosty~@~powiatzarski~.~pl
 
Sprawy w Referacie ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy będą załatwiane WYŁĄCZNIE NA WYZNACZONĄ GODZINĘ (po wcześniejszej rejestracji telefonicznej) W GODZINACH Poniedziałek 07.15 – 14.30
Wtorek – Czwartek 07.15 – 14.00
Piątek 07.15 – 13.30
Rejestracja telefoniczna:
 1. Prawa jazdy – tel. 68 479 06 19
 2. Rejestracja pojazdów, wydawanie dowodów rejestracyjnych, zgłoszenie sprzedaży oraz inne czynności – tel. 68 479 06 66
OSOBY, KTÓRE WCZEŚNIEJ NIE DOKONAJĄ REJESTRACJI TELEFONICZNEJ NIE ZOSTANĄ PRZYJĘTE.
DO REFERATU DS. REJESTRACJI POJAZDÓW I PRAW JAZDY NALEŻY WCHODZIĆ DO WSKAZANEGO STANOWISKA O UMÓWIONEJ GODZINIE.
Wnioski do Referatu ds. rejestracji pojazdów i praw jazdy nie wymagające osobistego zaangażowania należy wrzucać do skrzynki postawionej w holu Urzędu.
 
Sprawy w Wydziale Geodezji i Katastru w Żarach oraz w Ośrodku Zamiejscowym w Lubsku będą załatwiane WYŁĄCZNIE NA WYZNACZONĄ GODZINĘ (po wcześniejszej rejestracji telefonicznej).
Rejestracja telefoniczna Żary:
 1. Ewidencja Gruntów – tel. 68 479 06 21
 2. Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – tel. 68 479 06 49
Rejestracja telefoniczna Lubsko:
 1. Ewidencja Gruntów – tel. 68 372 51 35
 2. Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – tel. 68 372 51 32
 
 Przypominamy, że OBOWIĄZUJE ZAKAZ WEJŚCIA na piętra budynku Starostwa oraz do wszystkich pokoi na parterze (poza Biurem Podawczym – pozostaje otwarte)
 
 W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI OSOBISTEGO ZAŁATWIENIA SPRAWY
W URZĘDZIE PROSIMY O WCZEŚNIEJSZE UMAWIANIE SIĘ TELEFONICZNE NA KONKRETNĄ GODZINĘ Z PRACOWNIKAMI POSZCZEGÓLNYCH WYDZIAŁÓW
I REFERATÓW https://bip.wrota.lubuskie.pl/spzary/95/Telefony/  
 PONADTO PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI ZAKRYWANIA NOSA I UST NA TERENIE URZĘDU, ORAZ O DEZYNFEKCJI DŁONI (DOZOWNIKI
Z PŁYNEM DEZYNFEKUJĄCYM ZNAJDUJĄ SIĘ W HOLU URZĘDU ORAZ NA POSZCZEGÓLNYCH PIĘTRACH). OSOBY BEZ MASECZEK NIE BĘDĄ OBSŁUGIWANE!
W trosce o zdrowie Państwa i naszych pracowników, prosimy o dokładne przemyślenie, czy Państwa sprawa jest tak pilna, że wymaga osobistej obecności w naszym urzędzie.
 
Jednocześnie przypominamy o najważniejszych numerach telefonów:
- informacje ogólne dotyczące koronawirusa (NFZ - całodobowo) - tel. 800 190 590.
- Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Żarach – tel. 68 478 46 91 / 696 076 892 oraz oddział zakaźny w Zielonej Górze - 68 32 96 478. 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook