Pożegnanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żarach mł. bryg. Roberta Słowikowskiego na sesji Rady Powiatu.

 • 14-02-2020

Pożegnanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żarach

Ilustracja do informacji: Pożegnanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żarach mł. bryg. Roberta Słowikowskiego na sesji Rady Powiatu.
13 lutego 2020 r., przed rozpoczęciem obrad XIV sesji Rady Powiatu Żarskiego, odbyło się uroczyste pożegnanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żarach Pana mł. bryg. Roberta Słowikowskiego.
 
Starosta Józef Radzion, Wicestarosta Małgorzata Issel oraz Przewodniczący Rady Wiktor Kułdosz – w imieniu Radnych Rady Powiatu Żarskiego –oficjalnie podziękowali za lata służby odchodzącemu na emeryturę Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Żarach mł. bryg. Robertowi Słowikowskiemu. Do życzeń dołączyli Burmistrzowie Miast i Gmin Powiatu Żarskiego, którzy nie szczędzili słów uznania za przebieg wieloletniej służby, gratulowali Komendantowi  sukcesów zawodowych i dziękowali za wieloletnią pracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców Powiatu Żarskiego.
 
Za pełną profesjonalizmu służbę Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Żarach mł. bryg. Robertowi Słowikowskiemu dziękowali: burmistrz Andrzej Kamyszek (Jasień); wójtowie: Katarzyna Kromp wraz z Przewodniczącym Rady gminy  Sylwestrem Mazurkiewiczem (Tuplice), Ryszard Kowalczuk (Brody), Mariusz Strojny (Przewóz), Leszek Mrożek (Gmina Żary) oraz Tomasz Sokołowski (Trzebiel).  W imieniu Burmistrz Danuty Madej list gratulacyjny wręczył Radny Bogdan Kępiński, a Burmistrza Łęknicy Piotra Kuliniaka reprezentował Zastępca Kierownika USC Wiesław Zieliński.  Za wyjątkową współpracę na linii służba zdrowia – Powiatowa Państwowa Straż Pożarna dziękował dr n. med. Marek Femlak.
 
Komendant Powiatowy PSP mł. bryg Robert Słowikowski z dniem 31 stycznia 2020 r. zakończył służbę w Państwowej Straży Pożarnej zdając obowiązki Komendanta Powiatowego PSP w Żarach. Mł. bryg Robert Słowikowski swoją karierę w Państwowej Straży Pożarnej rozpoczął jako dwudziestolatek w 1985 r. podejmując naukę w Szkole Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu. Po ukończeniu nauki zdobył tytuł zawodowy technika pożarnictwa i został promowany na stopień młodszego chorążego pożarnictwa. W 1987 r. podjął służbę w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Lubsku na stanowisku instruktora. W 1990 r. awansował na stanowisko dowódcy sekcji w Zawodowej Straży Pożarnej w Lubsku. Po utworzeniu w 1992 r. Państwowej Straży Pożarnej kontynuował służbę
w nowych strukturach w Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach awansując na stanowisko zastępcy dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Lubsku. W 1996 r. został awansowany na stopień starszego aspiranta, a w 2007 r. na pierwszy stopień oficerski młodszego kapitana. Rok 2010 był rokiem awansu na stopień kapitana. Ukończenie w 2011 studiów podyplomowych w zakresie przeszkolenia zawodowego dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi otworzyło mł. bryg. Robertowi Słowikowskiemu możliwości zajmowania kolejnych stanowisk dowódczych w Państwowej Straży Pożarnej w tym awansu w 2012 r. na stanowisko Dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Lubsku i awansu na stopień starszego kapitana w 2013 r. 1 lutego 2015 r. został powołany przez Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żarach. Służbę w strukturach ochrony przeciwpożarowej pełnił przez 35 lat.
 
Mł. bryg. Robert Słowikowski ukończył studia magisterskie na  Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze oraz studia podyplomowe: na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze, na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomiczny w Poznaniu oraz na Wydziale Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.
 
Wyróżnienia: 1992 - Złoty Medal Za zasługi dla pożarnictwa, 2000 - Brązowy Krzyż Zasługi, 2002 - Brązowa Odznaka „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej”, 2010 - Srebrny Medal Za Długoletnią Służbę, 2012 - Srebrna Odznaka „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej”, 2018 - Srebrny Krzyż Zasługi oraz 2019 - Złota Odznaka „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej”.
 
 
 
 
 
 
czytaj dalej

30Galeria zdjęć: Pożegnanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żarach

XIV sesja Rady Powiatu Żarskiego

 • 13-02-2020
Ilustracja do informacji: XIV sesja Rady Powiatu Żarskiego
13 lutego 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się XIV sesja Rady Powiatu Żarskiego.
 
Przed rozpoczęciem obrad sesji Starosta Józef Radzion, Wicestarosta Małgorzata Issel oraz Przewodniczący Rady Wiktor Kułdosz – w imieniu Radnych Rady Powiatu Żarskiego – podziękowali Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień w Żaganiu Panu ppłk Dariuszowi Kląskale za wieloletnią współpracę z samorządem Powiatu Żarskiego, działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Ziemi Żarskiej i aktywne wspieranie działań powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego.
 
Następnie oficjalnie podziękowano za lata służby odchodzącemu na emeryturę Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Żarach, mł. bryg. Robertowi Słowikowskiemu. Do życzeń i gratulacji dołączyli się Burmistrzowie Miast i Gmin Powiatu Żarskiego, którzy nie szczędzili Panu Komendantowi słów najwyższego uznania za przebieg wieloletniej służby.
 
W trakcie sesji przyjęto sprawozdanie Starosty Powiatu z prac Zarządu Powiatu Żarskiego, informacje Przewodniczących Komisji Stałych Rady o pracy w okresie między sesjami oraz sprawozdanie Starosty z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
 
Podczas sesji podjęto uchwały:
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żagańskiemu na realizację zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w 2020 roku,
- w sprawie powierzenia Gminie Jasień wykonywania zadań Powiatu w zakresie Powiatowej Biblioteki Publicznej za pośrednictwem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jasieniu,
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2020 r.,
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2020 – 2025.
czytaj dalej

Spotkanie z przedstawicielami Partii Zieloni

 • 07-02-2020
Ilustracja do informacji: Spotkanie z przedstawicielami Partii Zieloni
6 lutego 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się spotkanie przedstawicieli Partii Zieloni ze Starostą Żarskim Józefem Radzion i Wicestarostą Małgorzatą Issel. W rozmowach uczestniczyli: Przewodnicząca Partii Zieloni - Koło Żarskie Alina Rapacz, członkowie Partii: Marek Rapacz i Urszula Gawlicka oraz Janusz Żebrowski.
 
Wizyta w siedzibie Powiatu Żarskiego była platformą do dyskusji oraz wymiany doświadczeń na temat pozytywnych i negatywnych zmian zachodzących w środowisku naturalnym pod wpływem działalności człowieka. Podczas spotkania, aktywiści złożyli petycję, w której wzywają władze powiatu do zrezygnowania z używania plastiku oraz do rozpoczęcia akcji edukacyjnej dotyczącej problemu korzystania z jednorazowych opakowań.
czytaj dalej

III Turniej Tenisa Stołowego pomiędzy Domami Dziecka

 • 05-02-2020
Ilustracja do informacji: III Turniej Tenisa Stołowego pomiędzy Domami Dziecka
4 lutego 2020 r., w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubsku, odbył się III Turniej Tenisa Stołowego pomiędzy Domami Dziecka, w którym uczestniczyli miłośnicy sportu z  Powiatowych Domów Dziecka w Żarach i w Lubsku. Sportowym zmaganiom przyglądali się Starosta Żarski Józef Radzion oraz Burmistrz Lubska Janusz Dudojć.
 
Głównym celem spotkania była chęć wspólnej zabawy, promocja zdrowego stylu życia oraz integracja wychowanków obu Domów.
czytaj dalej

Pierwsze spotkanie Władz Powiatu Żarskiego z kpt. Mariuszem Morawskim - pełniącym obowiązki Komendanta Powiatowego PSP w Żarach

 • 03-02-2020
Ilustracja do informacji: Pierwsze spotkanie Władz Powiatu Żarskiego z kpt. Mariuszem Morawskim - pełniącym obowiązki Komendanta Powiatowego PSP w Żarach
03 lutego 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się pierwsze spotkanie Starosty Żarskiego Józefa Radziona oraz członka Zarządu Powiatu Żarskiego Tomasza Czajkowskiego z kpt. Mariuszem Morawskim - pełniącym obowiązki Komendanta Powiatowego PSP w Żarach, dotychczasowym Dowódcą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Żarach.
 
Decyzją Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. – bryg. Patryka Maruszaka, w dniu 1 lutego br., kpt. Mariusz Morawski zastąpił na stanowisku dotychczasowego Komendanta Powiatowego PSP w Żarach – mł. bryg. Roberta Słowikowskiego.
 
Serdecznie gratulujemy!
czytaj dalej

Rozpoczęcie kwalifikacji wojskowej w Powiecie Żarskim

 • 03-02-2020
Ilustracja do informacji: Rozpoczęcie kwalifikacji wojskowej w Powiecie Żarskim
03 lutego 2020 r. w budynku Powiatowego Schroniska Turystycznego w Żarach przy ul. Górnośląskiej 2 (obok Zespołu Szkół Budowlanych) rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa. Zgromadzonych powitali Starosta Żarski Józef Radzion, Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk Dariusz Kląskała oraz Szef Wydziału Rekrutacji WKU mjr Dariusz Arent.
 
Pierwszy dzień kwalifikacji był także okazją do promowania szkolnictwa wojskowego i służby zawodowej. Przedstawiciele jednostki wojskowej wraz z kierownictwem WKU przedstawiło młodzieży ścieżkę kariery żołnierza zawodowego.
 
Tegoroczna kwalifikacja będzie obejmowała:
 1. mężczyzn urodzonych w 2001 roku;
 2. mężczyzn urodzonych w latach 1996 - 2000, którzy nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 3. osoby urodzone w latach 1999 - 2000, którym:
 • została orzeczona czasowa niezdolność do czynnej służby wojskowej, a okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
 • została orzeczona czasowa niezdolność do czynnej służby wojskowej, a okres tej niezdolność upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, jednak osoby te przed zakończeniem kwalifikacji złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 1. kobiety urodzone w latach 1996 – 2001, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków;
 2. osoby, które ukończyły 18 lat życia i ochotniczo zgłosiły się do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.                                                                                                                                   
Jednocześnie przypominamy, iż osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej powinna mieć ze sobą: dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej, aktualną fotografię o wymiarach 3x4cm, bez nakrycia głowy, dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
czytaj dalej

Zespół Szkół Ekonomicznych w Żarach po raz kolejny na podium (Ranking miesięcznika ,,Perspektywy")

 • 27-01-2020
Ilustracja do informacji: Zespół Szkół Ekonomicznych w Żarach po raz kolejny na podium (Ranking miesięcznika ,,Perspektywy")
24 stycznia 2020 r. Wicestarosta Małgorzata Issel, Członek Zarządu Powiatu Żarskiego Tomasz Czajkowski oraz Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia Bartłomiej Kubiak uczestniczyli w uroczystym apelu przygotowanym przez dyrekcję, nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach.
 
Spotkanie było nieocenioną okazją do wręczenia – na ręce dyrektora szkoły Pana Krzysztofa Neski – listu gratulacyjnego oraz do przekazania zebranym słów uznania za kolejny rok piastowania niezwykle wysokiego miejsca w Rankingu Techników miesięcznika edukacyjnego „Perspektywy”. Tegoroczne osiągnięcie szkoły to 47. miejsce w Polsce, 2. miejsce w województwie lubuskim oraz otrzymanie tytułu honorowego „Złotej” Szkoły 2020.
 
W trakcie krótkiego przemówienia Wicestarosta Małgorzata Issel pogratulowała całemu gronu pedagogicznemu, pracownikom szkoły, a przede wszystkim uczniom tegorocznych osiągnięć i życzyła zebranym dalszych sukcesów, spokojnych ferii oraz udanej studniówki.
czytaj dalej

Ferie zimowe 2020

 • 24-01-2020
Ilustracja do informacji: Ferie zimowe 2020
 
 
czytaj dalej

Poloneza czas zacząć ...

 • 23-01-2020
Ilustracja do informacji: Poloneza czas zacząć ...
""Minęła studniówka
Z wielkim hukiem.
Czas ucieka i matura
Coraz bliżej." 
 
 
czytaj dalej

Dzień Babci i Dziadka

 • 21-01-2020
Ilustracja do informacji: Dzień Babci i Dziadka
Kochane Babcie! Kochani Dziadkowie!
Dziękujemy, że jesteście!
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
.
Baner: sport 1Baner: sport 2Baner: wydarzenia 1Baner: strona główna 1Baner: wydarzenia 2015Baner: OC 1Baner: OC 2Baner: główna 2Baner: główna 4Baner: oświata 1