Mikołajki na Oddziale Dziecięcym w Szpitalu Na Wyspie w Żarach

 • 06-12-2018
Ilustracja do informacji: Mikołajki na Oddziale Dziecięcym w Szpitalu Na Wyspie w Żarach
Zgodnie z mikołajkową tradycją – 6 grudnia 2018 r. - Starosta Żarski Józef Radzion, Wicestarosta Małgorzata Issel wraz z przedstawicielami Szpitala Na Wyspie w Żarach: Prezesem Szpitala Panią Jolantą Dankiewicz oraz Lekarzem Naczelnym Panem Rafałem Kołsutem odwiedzili małych pacjentów Oddziału Dziecięcego.
 
Wszystkie dzieci otrzymały mikołajkowy upominek: świątecznego reniferka i słodycze. Nie zabrakło również serdecznych życzeń szybkiego powrotu do zdrowia. Dzieci bardzo ucieszyły się z wizyty i otrzymanych prezentów. Odwiedzanie najmłodszych pacjentów, spędzających Mikołajki w Szpitalu Na Wyspie w Żarach, ma już wieloletnią tradycję, która z pewnością będzie w dalszym ciągu kultywowana – w ten radosny dzień każde grzeczne dziecko powinno otrzymać prezent.
 
Następnie Starosta Józef Radzion, Wicestarosta Małgorzata Issel oraz Pielęgniarka Naczelna Pani Joanna Fogel udali się do nowo wybudowanej części szpitala, gdzie trwają prace związane z kolejnym etapem rozbudowy. Przypomnijmy, na parterze nowo powstałej części szpitala znajdzie się nowoczesne Centrum Diagnostyczne z laboratorium, pracowniami endoskopowymi, pracownią tomograficzną, pracownią RTG oraz apteką. Na pierwszym piętrze zostaną ulokowane sale chorych Oddziału Dziecięcego wraz z gabinetem zabiegowym. Oddział dla najmłodszych pacjentów powiększy się o dodatkowe 12 miejsc. Pierwsze piętro pomieści również dodatkową salę operacyjną. Na drugim piętrze znajdą się sale chorych ( z odrębnymi węzłami sanitarnymi) dla pacjentek położniczo – ginekologicznych ( 16 nowych miejsc). Powstanie dodatkowa sala porodowa i sale zabiegowe. Niewątpliwą atrakcją szpitala będzie atrium z pięknym, słonecznym placem zabaw dla dzieci.
czytaj dalej

Drugie spotkanie informacyjne "Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa"

 • 03-12-2018
Ilustracja do informacji: Drugie spotkanie informacyjne "Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa"
29 listopada 2018 r. w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Łęknicy odbyło się drugie spotkanie informacyjne dla mieszkańców Powiatu Żarskiego „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”. W spotkaniu uczestniczył Starosta Żarski Józef Radzion, Burmistrz Łęknicy Piotr Kuliniak, przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach oraz przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Żarach.
Nadrzędnym celem kampanii „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!” jest uświadamianie społeczeństwu, czym jest czad i jakie zagrożenia niesie. Podczas spotkania strażacy wyjaśnili uczestnikom, jak powstaje czad oraz wskazali miejsca jego najczęstszych emisji w domach. Dużo czasu poświęcono na omówienie prawidłowych przygotowań do sezonu grzewczego oraz na kwestie regularnego wykonywania przeglądów wszystkich instalacji użytkowych w domach. Na koniec każdy uczestnik spotkania otrzymał czuję dymu i czadu.
czytaj dalej

Spotkanie Starosty Józefa Radziona i Wicestarosty Małgorzaty Issel z Dyrektorami

 • 30-11-2018
Ilustracja do informacji: Spotkanie Starosty Józefa Radziona i Wicestarosty Małgorzaty Issel z Dyrektorami
28 listopada 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się pierwsze spotkanie Starosty Żarskiego Józefa Radziona i Wicestarosty Małgorzaty Issel z dyrektorami szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żarski. W spotkaniu uczestniczyli również: Skarbnik Powiatu Eliza Siemianowska, Sekretarz Powiatu Agnieszka Domaradzka oraz Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia Bartłomiej Kubiak.
 
Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku Gabriela Fiedler oraz dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Żarach  Magdalena Gruca – w imieniu wszystkich dyrektorów – złożyły Staroście i Wicestaroście gratulacje w związku z wyborem na najważniejsze funkcje w powiecie. Panie wyraziły nadzieję, że nowe stanowisko będzie dla Starosty Józefa Radziona źródłem licznych sukcesów, a Powiatowi Żarskiemu zapewni dalszy rozwój i zadowolenie mieszkańców. Następnie zajęto się omawianiem spraw bieżących w poszczególnych szkołach.
czytaj dalej

Inauguracyjna sesja Rady Powiatu Żarskiego VI kadencji 2018-2023

 • 26-11-2018
Ilustracja do informacji: Inauguracyjna sesja Rady Powiatu Żarskiego VI kadencji 2018-2023
 
23 listopada 2018 r. w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żarach odbyła się inauguracyjna sesja Rady Powiatu Żarskiego VI kadencji 2018-2023. Porządek obrad ustalony przez komisarza wyborczego obejmował m.in.: złożenie ślubowania przez radnych, wybór Komisji Skrutacyjnej, wybór Przewodniczącego Rady i jego zastępców. Radni wybrali także Starostę oraz skład Zarządu Powiatu Żarskiego.
Posiedzenie otworzył Kazimierz Drozd – radny Senior, a następnie  Przewodnicząca Powiatowej Komisji Wyborczej Małgorzata Jabłońska  wręczyła nowym członkom Rady Powiatu zaświadczenia o wyborze. Radni przystąpili do złożenia ślubowania rozpoczynając w ten sposób VI kadencję Rady Powiatu Żarskiego.
Na czas pierwszego spotkania powołano Komisję Skrutacyjną  w składzie: Tomasz Czajkowski – Przewodniczący Komisji ( w trakcie sesji zastąpiony przez Józefa Łahucika), Małgorzata Brzyśkiewicz oraz Elżbieta Haściło.
Podczas obrad, w wyniku tajnych głosowań, bezwzględną większością głosów, wybrano w następującej kolejności:
PRZEWODNICZĄCEGO RADY POWIATU ŻARSKIEGO– Wiktora Kułdosza
WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY POWIATU ŻARSKIEGO – Tadeusza Kordylewskiego
WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY POWIATU ŻARSKIEGO – Krzysztofa Czerniawskiego
STAROSTĘ ŻARSKIEGO – Józefa Radziona
WICESTAROSTĘ ŻARSKIEGO – Małgorzatę Issel
CZŁONKA ZARZĄDU – Tomasza Czajkowskiego
CZŁONKA ZARZĄDU – Marka Femlaka
CZŁONKA ZARZĄDU – Michała Rudnickiego
 
Skład Rady Powiatu Żarskiego
Brzyśkiewicz Małgorzata Agata
Czajkowski Tomasz
Czerniawski Krzysztof Władysław          
Dowhan Jarosław Grzegorz
Drozd Kazimierz              
Dyba Dariusz Jan
Femlak Marek
Górski Sebastian Krzysztof
Haściło Elżbieta               
Issel Małgorzata Barbara
Kordylewski Tadeusz Waldemar
Kułdosz Wiktor
Łahucik Józef    
Łaskarzewska Maria      
Łobacz-Bącal Elżbieta    
Mazurkiewicz Roman   
Napiórkowski Olaf Krzysztof
Radzion Józef   
Rudnicki Michał              
Ślawska Anna   
Wołowicz Franciszek    
 
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

25Galeria zdjęć: Sesja Rady Powiatu Żarsakiego 2018-2023

Akcja "Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!"

 • 23-11-2018
Ilustracja do informacji: Akcja "Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!"
22 listopada 2018 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Jasieniu - w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” - odbyło się szkolenie zorganizowane przez Starostę Powiatu Żarskiego Janusza Dudojcia oraz Komendanta Powiatowego PSP w Żarach mł. bryg. Roberta Słowikowskiego. W szkoleniu uczestniczyły również Małgorzata Najdek – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego oraz Cecylia Rak – Kierownik Referatu ds. Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej Starostwa Powiatowego w Żarach.
 
Szkolenie poświęcone zostało zagadnieniom dot. bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych oraz bezpieczeństwa pożarowego obiektów mieszkalnych i użyteczności publicznej. Przedstawiciele Komendy Powiatowej PSP w Żarach omówili podstawowe zasady bezpieczeństwa pożarowego w codziennym życiu oraz przedstawili możliwości zabezpieczenia się przed czadem i pożarem poprzez instalację czujek.
 
Na uczestników spotkania czekała loteria, podczas której można było wylosować czujki czadu i dymu ufundowane przez Starostę Janusza Dudojcia.
czytaj dalej

Uroczyste otwarcie pracowni gastronomicznej w ZSOiT w Żarach

 • 19-11-2018
Ilustracja do informacji: Uroczyste otwarcie pracowni gastronomicznej w ZSOiT w Żarach
14 listopada 2018 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach odbyło się uroczyste otwarcie pracowni połączone z pokazem gastronomicznym w wykonaniu uczniów pod kierunkiem doradcy kulinarnego firmy STALGAST. 
W otwarciu uczestniczył Starosta Żarski Janusz Dudojć, Wicestarosta Małgorzata Issel, Przewodniczący Komisji Edukacji i Unii Europejskiej Tadeusz Płóciennik, pracownicy starostwa zaangażowani w projekt „Modernizacji Kształcenia Zawodowego w Powiecie Żarskim”, przedstawiciele Rady Rodziców, przedstawiciel firmy STALGAST, uczniowie szkoły.
Dyrektor szkoły Arleta Śniatecka, przedstawiciele Rady Rodziców dziękowali Staroście, wszystkim radnym powiatu i pracownikom za działanie na rzecz utworzenia w szkole pracowni na miarę XXI wieku.
Powiat Żarski na remont pracowni przeznaczył z budżetu 345 tys. zł. 
Pracownia została wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt zakupiony dzięki funduszom pozyskanym w ramach projektu ‘’Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Powiecie Żarskim’’. Wartość zakupionego sprzętu to 249 tys. 026,87 zł.
Uczniowie pod kierownictwem doradcy kulinarnego firmy STALGLAS zorganizowali pokaz kulinarny w trakcie którego zaprezentowano wiele możliwości pieca konwekcyjno-parowego. Zaproszony kucharz wraz z uczniami z technikum żywienia i usług gastronomicznych przygotował wiele smakowitych potraw. Uczniowie z technikum hotelarskiego w nowej pracowni obsługi konsumenta serwowali znakomitą kawę z ekspresu ciśnieniowego i obsługiwali zaproszonych gości.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

14Galeria zdjęć: otwarcie pracowni gastronomicznej w ZSOiT

100. Rocznica Odzyskania Niepodległości

 • 15-11-2018
Ilustracja do informacji: 100. Rocznica Odzyskania Niepodległości
11 listopada 2018 roku Starosta Żarski Janusz Dudojć, Wicestarosta Małgorzata Issel, Przewodniczaca Rady Powiatu Helena Sagasz  oraz radni powiatowy uczestniczyli w uroczystościach upamiętniających  100. rocznicę Odzyskania Niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej.
W  Gorzowie Wielkopolskim, na zaproszenie Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka , w uroczystościach uczestniczył Starosta Żarski Janusz Dudojć i radny Powiatu Żarskiego Tomasz Czajkowski.
 
W Żarach, pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego przy kościele pw. św. Józefa Oblubieńca i na Cmentarzu Komunalnym przy Grobie Nieznanego Żołnierza, wiązanki kwiatów złożyła delegacja w skłądnie: Wicestarosta Małgorzata Issel, radny Kazimierz Drozd i radny Dawid Nowakowski.

W Lubsku, Powiat Żarski reprezentowali: Przewodnicząca Rady Powiatu Helena Sagasz, Członek Zarządu Powiatu Józef Radzion i radny powiatowy Zbigniew Wydrych.
czytaj dalej

Wykaz placówek Pomocy dla Osób Bezdomnych ZIMA 2018/2019

 • 31-10-2018
Ilustracja do informacji: Wykaz placówek Pomocy dla Osób Bezdomnych ZIMA 2018/2019

Ostatnia sesja V kadencji Rady Powiatu Żarskiego

 • 30-10-2018
Ilustracja do informacji: Ostatnia sesja V kadencji Rady Powiatu Żarskiego
30 października 2018 r. Rada Powiatu Żarskiego podsumowała mijającą kadencję. Podczas XLI sesji radni ocenili ostatnie cztery lata oraz odebrali podziękowania od Starosty Żarskiego Janusz Dudojcia i Przewodniczącej Rady Heleny Sagasz za pracę na rzecz powiatu. Podziękowanie z rąk Starosty i radnych otrzymał również lubski przedsiębiorca, innowator i miłośnik zwierząt Pan Jan Deka – właściciel mini-zoo w Lubsku.
 
W trakcie XLI sesji Rady Powiatu Żarskiego, przyjęto do wiadomości: sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz informacje Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracach Komisji w okresie między sesjami. Rada Powiatu Żarskiego przyjęła również informację o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017 w Powiecie Żarskim
 
Starosta Żarski Janusz Dudojć dokonał podsumowania kadencji Powiatu Żarskiego 2014-2018. Kończąc swoje wystąpienie podziękował Zarządowi Powiatu oraz paniom Skarbnik i Sekretarz - za ciężką pracę i zespołowe działanie, a radnym - za zgodną współpracę, wsparcie i wszystkie działania na rzecz mieszkańców. Dalszy ciąg sesji – po głosowaniach nad uchwałami - upłynął pod znakiem wystąpień i podziękowań m.in. Pani Przewodniczącej Heleny Sagasz, Pana Marka Cieślaka oraz Pana Edwarda Skobelskiego
 
W trakcie sesji podjęto uchwałę:
- zmieniającą uchwałę nr XXXVII/227/2018 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 marca 2018r. w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 roku.
- w sprawie uchwalania Statutu Powiatu Żarskiego.
- w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim powinny odpowiadać projekty.
- w sprawie uchwalenia „Programu wspierania uzdolnionej młodzieży w Powiecie Żarskim”.
-  w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg w Powiecie Żarskim i ich parkowania na parkingach strzeżonych na rok 2019.
-  w sprawie przekazania przez Powiat Żarski zadania zimowego utrzymania drogi powiatowej nr 1101F – od DW 350  –  Dobrzyń  –  Sanice – Sobolice w sezonie 2018/2019 do realizacji Gminie Przewóz.
- w sprawie Rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019.
- w sprawie powierzenia gminie Jasień wykonywania zadań Powiatu w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej za pośrednictwem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jasieniu.
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2018 r.
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu Żarskiego na lata 2018-2025.
czytaj dalej

Nowoczesna pracownia gastronomiczna w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach czeka na kucharzy!

 • 19-10-2018
Ilustracja do informacji: Nowoczesna pracownia gastronomiczna w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach czeka na kucharzy!
18 października 2018 r. Starosta Żarski Janusz Dudojć, Wicestarosta Małgorzata Issel, Przewodnicząca Rady Powiatu Helena Sagasz, członek Zarządu Powiatu Edward Skobelski oraz  dyrektor Arleta Śniatecka dokonali uroczystego otwarcia kompleksowo zmodernizowanej pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach.
 
Pracownia została wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt zakupiony dzięki funduszom  pozyskanym w ramach projektu ‘’Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim’’. Oddana do użytku pracownia spełnia najwyższe standardy higieny i bezpieczeństwa i wyposażona jest w nowoczesny sprzęt oraz m.in. blaty robocze, okapy kuchenne i  meble gastronomiczne wykonane ze stali nierdzewnej, miksery, wilki, roboty wielofunkcyjne. W pracowni do dyspozycji uczniów będą stoiska kompleksowo wyposażone w drobny sprzęt kuchenny i ekspedycyjny niezbędny  do sporządzania i ekspedycji potraw i napojów.
 
Wartość zakupionego sprzętu: 249 tys. 026,87 zł
Dostosowanie pomieszczeń szkolnych na potrzeby pracowni gastronomicznej: 345 tys. zł
 
Liczymy na sukcesy przyszłych Szefów Kuchni!
czytaj dalej
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
.
Baner: sport 1Baner: sport 2Baner: wydarzenia 1Baner: strona główna 1Baner: wydarzenia 2015Baner: OC 1Baner: OC 2Baner: główna 2Baner: główna 4Baner: oświata 1