2018

Kwalifikacja wojskowa 2018

Ilustracja do informacji: Kwalifikacja wojskowa 2018
W okresie od 30 stycznia do 28 lutego 2018 roku na terenie Powiatu Żarskiego zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa. Powiatowa Komisja Lekarska pracować będzie w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Parkowa 9 budynek C, w godz. od 8.00 do 14.00.
 
Tegoroczna kwalifikacja obejmuje:
 • mężczyzn urodzonych w 1999 roku;
 • mężczyzn urodzonych w latach 1994-1998, którzy nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 • osoby urodzone w latach 1997 - 1998, którym:
  • została orzeczona czasowa niezdolność do czynnej służby wojskowej, a okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
  • została orzeczona czasowa niezdolność do czynnej służby wojskowej, a okres tej niezdolność upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, jednak osoby te przed zakończeniem kwalifikacji złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 • kobiety urodzone w latach 1994-1998, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków;
 • osoby, które ukończyły 18 lat życia i ochotniczo zgłosiły się do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej powinna mieć ze sobą:
 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości
 • dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych
  w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej
 • aktualną fotografię o wymiarach 3x4cm, bez nakrycia głowy
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
Terminarz posiedzeń Powiatowej Komisji Lekarskiej w Powiecie Żarskim:
 
Miasto Żary                                       od 30 stycznia do 07 lutego 2018r.
Gmina Lubsko                                  od 08 do 13 lutego 2018r.
Gmina Tuplice                                  13 lutego 2018r.
Gmina Żary                                        od 14 do16 lutego 2018r.
Gmina Jasień                                    od 19 do 20 lutego 2018r.
Gmina Trzebiel                                 od 21 do 22 lutego 2018r.
Gmina Lipinki Łużyckie                   23 lutego 2018r.
Miasto Łęknica                                 26 lutego 2018r.
Gmina Przewóz                                 26 lutego 2018r.
Gmina Brody                                     27 lutego 2018r.
Kobiety/Zakończenie kwalifikacji   28 lutego 2018r.

 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
.
Baner: sport 1Baner: sport 2Baner: wydarzenia 1Baner: strona główna 1Baner: wydarzenia 2015Baner: OC 1Baner: OC 2Baner: główna 2Baner: główna 4Baner: oświata 1