Powiat Żarski pozyskał 2 271 253,00 zł z Budżetu Państwa na dofinansowanie przebudowy ul. Moniuszki w Żarach

 • 20-03-2017
Ilustracja do informacji: Powiat Żarski pozyskał 2 271 253,00 zł z Budżetu Państwa na dofinansowanie przebudowy ul. Moniuszki w Żarach
17 marca 2017 r. Starosta Żarski Janusz Dudojć i Wicestarosta Małgorzata Issel podpisali z Wojewodą Lubuskim Władysławem Dajczakiem w Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim umowę o dofinansowanie z Budżetu Państwa zadania: pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 4620F - ul. Moniuszki w Żarach od DK 27 do skrzyżowania z ul. Lotników i ul. Wieniawskiego oraz drogi powiatowej nr 4606F – ul. Lotników w Żarach od ul. Moniuszki do ul. Strzelców” w ramach programu wieloletniego pod nazwą „ Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.
Kwota dotacji to 2.271.253 zł.
czytaj dalej

Podsumowanie 2016 roku przez MLKS "Agros" Żary

 • 16-03-2017
Ilustracja do informacji: Podsumowanie 2016 roku przez MLKS "Agros" Żary
15 marca 2017 r. miało miejsce podsumowanie 2016 roku przez MLKS "Agros" Żary. Nagrody Starosty otrzymali zawodnicy sekcji lekko atletycznej i zapaśniczej, którzy w minionym roku osiągnęli znaczące wyniki na arenach krajowych i zagranicznych.
 
Nagrody wręczali Starosta Żarski Janusz Dudojć oraz Wicestarosta Małgorzata Issel. Nagrodzone zawodniczki to: Zuzanna Mistoń, Natalia Bielak oraz Oliwia Charchalis.
Gratulujemy wszystkim zawodnikom i życzymy dalszych sukcesów sportowych.
czytaj dalej

XVII Bal Charytatywny na rzecz Zespołu Szkół Specjalnych w Żarach pod Honorowym Patronatem Starosty Żarskiego Janusza Dudojcia

 • 13-03-2017
Ilustracja do informacji: XVII Bal Charytatywny na rzecz Zespołu Szkół Specjalnych w Żarach pod Honorowym Patronatem Starosty Żarskiego Janusza Dudojcia
25 lutego 2017 r. odbył się XVII Bal Charytatywny, zorganizowany przez Zespół Szkół Specjalnych w Żarach, nad którym Patronat Honorowy objął Starosta Żarski Janusz Dudojć.

To coroczne wydarzenie, na stałe wpisało się w kalendarz placówki, miasta i powiatu. Bal jest wyrazem wdzięczności dla wszystkich tych, którzy w ciągu całego roku ofiarowali dzieciom nie tylko serce i wsparcie, ale również pomoc finansową i rzeczową. Uczestnikami balu są ludzie, którzy od wielu lat wspierają Zespół Szkół Specjalnych we wszystkich jej poczynaniach. Osoby te nazwane zostały LUDŹMI WIELKIEGO SERCA, natomiast każdy zasłużony sponsor otrzymał honorową odznakę "Serce za serce".

Tradycją każdego Balu jest aukcja prac plastycznych uczniów Zespołu Szkół Specjalnych, loteria fantowa z cennymi nagrodami oraz aukcja wyjątkowych darów. Dużą atrakcją stały się aukcje obrazów, grafik i innych cennych eksponatów ofiarowanych szkole przez wybitnych polskich artystów i kolekcjonerów. Od wielu lat aukcje wzbogacane są cennymi darami od przedstawicieli polityki, kultury i sportu. Otrzymaliśmy prezenty od Pana Prezydenta, Pani Premier, wielu ministrów – nauki, finansów, zdrowia, oświaty, sportu, żeglugi morskiej czy obrony narodowej, a także piłki i koszulki z podpisami znanych sportowców: Roberta Lewandowskiego, Nemanji Nikolica, Anety Łabudy. Nie zabrakło również płyt CD i plakatów znanych i lubianych wykonawców polskich i zagranicznych wraz z autografami oraz złotej biżuterii z brylantami i topazami.

Całkowity dochód z XVII Balu Charytatywnego, który wyniósł ok. 20 tysięcy złotych, przeznaczony zostanie na zakup profesjonalnego sprzętu rehabilitacyjnego oraz terapeutycznego, a także na organizację turnusu rehabilitacyjnego i nagród dla dzieci. Dzięki balom i pozyskanym funduszom doposażone zostały pomieszczenia specjalistyczne, świetlica szkolna, powstała nowa sala stymulacji polisensorycznej, sala rehabilitacyjna wyposażona w profesjonalny sprzęt, plac zabaw przed szkołą, zakupiony został sprzęt do terapii Metodą Tomatisa oraz na bieżąco dofinansowywane są wycieczki szkolne i obozy rehabilitacyjne. 
czytaj dalej

Kolejna zrealizowana inwestycja Powiatu Żarskiego

 • 06-03-2017
Ilustracja do informacji: Kolejna zrealizowana inwestycja Powiatu Żarskiego
15 lutego 2017 r. zakończono pracę związane z realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: Wymiana pokrycia dachu wraz z dociepleniem przegród budowlanych w budynku Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Żarach przy ul. Wrocławskiej.
Łączny koszt inwestycji to ok. 360 000,00 zł, na który składa się:
- dokumentacja projektowa,
- roboty budowlane,
- nadzór inwestorski.
czytaj dalej

Zakończono modernizację kotłowni w Zespole Szkół Budowlanych w Żarach

 • 06-03-2017
Ilustracja do informacji: Zakończono modernizację kotłowni w Zespole Szkół Budowlanych w Żarach
26 stycznia 2017 r. zakończono kolejną inwestycję p.n.„ Modernizacja kotłowni i sieci grzewczej w budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Budowlanych w Żarach”. Zakres prac obejmował:
- wymianę instalacji centralnego ogrzewania,
- modernizację kotłowni na kotłownię gazową,
- montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu.
Łączny koszt inwestycji to 225.000,00 zł, na który składa się:
- dokumentacja projektowa,
- roboty budowlane,
- nadzór inwestorski.
czytaj dalej

Powiat Żarski zadbał o bezpieczeństwo dzieci w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Lubsku

 • 06-03-2017
Ilustracja do informacji: Powiat Żarski zadbał o bezpieczeństwo dzieci w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Lubsku
20 grudnia 2016 r. zakończono pomyślnie inwestycję p.n. „ Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubsku przy ul. Szkolnej 4 zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi”. Zakres prac obejmował:
- wydzielenie klatki schodowej zamykanej drzwiami,
- montaż urządzeń oddymiających,
- montaż oświetlenia awaryjnego,
- usunięcie materiałów łatwopalnych występujących na drogach ewakuacyjnych,
- oddzielenie części piwnicznej drzwiami o odpowiedniej odporności ogniowej,
- przebudowa instalacji hydrantowej.
 Łączny koszt inwestycji to 206.198,89 zł, na który składa się:
- dokumentacja projektowa,
- roboty budowlane,
- nadzór inwestorski.
czytaj dalej

Zakończenie kwalifikacji wojskowej

 • 03-03-2017
Ilustracja do informacji: Zakończenie kwalifikacji wojskowej
02 marca 2017 r. zakończyła się kwalifikacja wojskowa na terenie Powiatu Żarskiego.
W okresie od 30 stycznia do 02 marca przed Powiatową Komisją Lekarską stawiły się 503 osoby, w tym 10 kobiet.
Kategorię zdrowia „A” – zdolny do czynnej służby wojskowej – otrzymało 451 mężczyzn. Kobiety, chociaż było ich znacznie mniej niż mężczyzn, to decydowanie miały najsilniejszą reprezentację – wszystkim przyznano kategorię „A”.
czytaj dalej

Gala Sportu 2017 w Lubsku

 • 02-03-2017
Ilustracja do informacji: Gala Sportu 2017 w Lubsku
25 lutego 2017 r. w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubsku odbyła się Gala Sportu 2017 zorganizowana przez Urząd Miejski w Lubsku oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubsku. Z ramienia Powiatu Żarskiego w uroczystości udział wzięli: Starosta Żarski Janusz Dudojć wraz z Przewodniczącą Rady Powiatu Żarskiego Heleną Sagasz oraz Członkiem Zarządu Powiatu Józefem Radzionem.
 
Podczas Gali Starosta podziękował za wieloletnią współpracę polsko-niemiecko-ukraińską panu Sergiejowi Melniczuk z Tarnopola oraz panu Friedhelmowi Schiefelbein z Vlotho. Natomiast za wybitne osiągnięcia sportowe i trenerskie oraz postawę sportową godną do naśladowania z rąk Starosty Żarskiego nagrody otrzymali:
 
- Paweł Bahyrycz
- Mateusz Bondarenko
- Tymoteusz Danowski
- Patryk Gubała
- Erwin Imbierski
- Krzysztof Kikoła
- Kacper Lewicki
- Katarzyna Nowicka
- Michał Rozmys
- Natalia Tomiałowicz
- Bartosz Radko
czytaj dalej

XXVI Sesja Rady Powiatu

 • 28-02-2017
Ilustracja do informacji: XXVI Sesja Rady Powiatu
28 lutego 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się XXVI Sesja Rady Powiatu Żarskiego.
W trakcie sesji przyjęto do wiadomości sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz informacje Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracach Komisji w okresie między sesjami.
Następnie sprawozdanie z działalności za rok 2016 Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach wygłosił Zastępca Komendanta Powiatowego mł. bryg. mgr inż. poż. Paweł Hryniewicz. Kolejnym punktem w porządku obrad było wysłuchanie sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Żarach, które zaprezentował I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji nadkom. Armand Pisarczyk-Łyczywek.
 
Podjęto uchwały:
-  w sprawie zamiaru likwidacji Szkół wchodzących w skład Ośrodka dla Dzieci z Wadami Słuchu
i Mowy w Żarach;
- w sprawie zamiaru likwidacji Szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Budowlanych w Żarach;
- w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących
i Ekonomicznych w Lubsku;
- w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących
i Technicznych w Żarach;
- w sprawie zamiaru likwidacji Szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach;
- w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego;
- w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żarskiego na rok 2017;
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żagańskiemu na realizację zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w 2017 r. 
czytaj dalej

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ws. dalszych działań związanych z pożarem odpadów w Brożku.

 • 24-02-2017
Ilustracja do informacji: Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ws. dalszych działań związanych z pożarem odpadów w Brożku.
24 lutego 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się, zwołane w trybie nadzwyczajnym, posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które poświęcone było dalszym działaniom związanym z pożarem w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Brożku, gm. Brody. Pożar wybuchł 14 lutego 2017 r. w godzinach wieczornych i swoim zasięgiem objął powierzchnię ok.1,5 ha.

W zwołanym spotkaniu udział wzięli m.in.: Starosta Żarski Janusz Dudojć, Wicestarosta Małgorzata Issel, Wójt Gminy Brody Ryszard Kowalczuk, Wójt Gminy Tuplice Katarzyna Kromp, Burmistrz Lubska Lech Jurkowski, Burmistrz Jasienia Andrzej Kamyszek, Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach st. kpt. Robert Słowikowski, Dowódca Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Lubsku - st. kpt. Norbert Kawka, Zastępca Naczelnika Wydziału Sztab Policji w Żarach podkom. Krzysztof Pawlaczyk, Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żarach - Dagmara Nerga oraz Grzegorz Depta - przedstawiciel Eko Recykling sp. z o.o..

W trakcie spotkania zobowiązano przedstawiciela firmy Eko Recykling sp. z o.o. do przygotowania terenu pod dalsze działania ratowniczo-gaśnicze. Po spełnieniu tego warunku oraz ustaleniu planu działania przez Powiatową Państwową Straż Pożarną w Żarach w porozumieniu z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, Starosta Żarski Janusz Dudojć zadeklarował pomoc poprzez wprowadzenie dodatkowego sprzętu ciężkiego.

Jednocześnie poinformowano, że w dniu 15 i 16 lutego 2017 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze przeprowadził pomiary stanu czystości powietrza w rejonie zdarzenia za pomocą Mobilnego Laboratorium. Nie stwierdzono obecności substancji bezpośrednio zagrażających życiu.
czytaj dalej
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
.
Baner: sport 1Baner: sport 2Baner: wydarzenia 1Baner: strona główna 1Baner: wydarzenia 2015Baner: OC 1Baner: OC 2Baner: główna 2Baner: główna 4Baner: oświata 1