2017

Polsko - Niemiecka Konferencja "Wspólnie dla Pogranicza"

Ilustracja do informacji: Polsko - Niemiecka Konferencja "Wspólnie dla Pogranicza"
18 stycznia 2017 r. w Siedzibie Starostwa Powiatowego Sprewa-Nysa odbyła się Polsko - Niemiecka Konferencja "Wspólnie dla Pogranicza", której gospodarzem był Harald Altekrüger - Starosta Powiatu  Sprewa-Nysa. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Czesław Fiedorowicz - Prezydent Euroregionu Nysa-Sprewa-Bóbr, Martin Guillermo-Ramirez - Sekretarz Generalny Grupy Robotniczej Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych, Starosta Żarski Janusz Dudojć, Starosta Zielonogórski Dariusz Wróblewski oraz przedstawiciele Powiatu Krośnieńskiego i Żagańskiego.
W trakcie dyskusji plenarnej debatowano nad rolą współpracy transgranicznej, zarówno z perspektywy Unii Europejskiej, jak i jednostek samorządów terytorialnych. Zaproszeni goście wskazali obszary, w których potrzeba działania jest największa, a do których zaliczyć można m.in.: kwestie związane z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami i rejestracji pojazdów, problemy edukacji, służby zdrowia czy zarządzania kryzysowego.
Drugą część konferencji stanowiły warsztaty poświęcone kwestiom administracyjnym, a szczególnie kwestii współdziałania w ramach: potrzeb, perspektyw, planów, obowiązków i pomysłów. Duży nacisk położono na usprawnienie działań związanych z przepływem informacji, zarówno między Władzami Powiatów, jak i pracownikami administracyjnymi danych jednostek.
Na zakończenie, Jakob Carsten - Prezes Euroregionu Nysa-Sprewa-Bóbr przedstawił szczegóły Projektu "Dialog-jeden program/jedno województwo/dwa Euroregiony", a uczestnicy spotkania wyrazili chęć do podjęcia kolejnych działań, które w przyszłości przyczynią się do lepszej współpracy.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
.
Baner: sport 1Baner: sport 2Baner: wydarzenia 1Baner: strona główna 1Baner: wydarzenia 2015Baner: OC 1Baner: OC 2Baner: główna 2Baner: główna 4Baner: oświata 1