Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

 • 30-12-2016

Ilustracja do informacji: Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
W dniu 30 grudnia 2016 r. odbyło się robocze spotkanie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w którym wzięli udział : Starosta Żarski – Janusz Dudojć, Wicestarosta – Małgorzata Issel,  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żarach – Krzysztof Hadzik, Komendant Powiatowej PSP – st. kpt. Robert Słowikowski, zastępca Komendanta Powiatowej PSP – mł. bryg. Paweł Hryniewicz, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego – Agnieszka Oskierko – Liczner, Kierownik Referatu ds. Dróg Powiatowych – Adrian Lewandowski.
Głównym tematem narady było zagrożenie wirusem ptasiej grypy podtypu H5N8, śmiertelnym dla drobiu, natomiast nie oddziaływującym na człowieka.
Z uwagi na fakt, że na terenie powiatu funkcjonują fermy drobiu oraz drobiu hodowanego w przydomowych gospodarstwach, Powiatowy Lekarz Weterynarii omówił problemy z jakimi inspekcje, służby i straże powiatowe oraz samorządy gminne i zarządcy dróg publicznych mogą się spotkać przy wykonywaniu zadań zabezpieczenia ogniska choroby.
Starosta zwołał na 10 stycznia 2017 roku spotkanie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z udziałem wójtów i burmistrzów powiatu żarskiego.
czytaj dalej

XXIV Sesja Rady Powiatu Żarskiego

 • 29-12-2016
Ilustracja do informacji: XXIV Sesja Rady Powiatu Żarskiego
28 grudnia 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się XXIV Sesja Rady Powiatu Żarskiego.
Najważniejszym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na rok 2017. Po przedstawieniu projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Zarządu Powiatu, odczytaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, przedstawieniu opinii i wniosków komisji stałych, przedstawieniu stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii i wniosków poszczególnych komisji (z autopoprawką Zarządu) i dyskusją nad wnioskami oraz wniesionymi autopoprawkami odbyło się głosowanie nad projektem uchwały budżetowej. Za przyjęciem projektu uchwały budżetowej było 20 głosów – 1 głos przeciw.
Podjęto uchwały:
- w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2017 -2025,
- w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 r.,
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2016 r.,
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2016 – 2025,
- w sprawie uchwały nr XXII/124/2016 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2016 roku,
- w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na rok 2017,
- w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej,
- w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego na rok 2017.
Po zakończeniu sesji Radni Powiatu Żarskiego wraz z zaproszonymi gośćmi udali się na uroczyste otwarcie przebudowanej drogi powiatowej w Sieniawie Żarskiej.
czytaj dalej

Uroczyste otwarcie przebudowanej drogi powiatowej w Sieniawie Żarskiej

 • 29-12-2016
Ilustracja do informacji: Uroczyste otwarcie przebudowanej drogi powiatowej w Sieniawie Żarskiej
28 grudnia 2016 roku Starosta Żarski Janusz Dudojć z Radnymi Powiatu Żarskiego oraz Wójtem Gminy Żary - Leszkiem Mrożkiem i Sołtysem Sieniawy Żarskiej - Krzysztofem Stefanowiczem, uroczyście otworzyli przebudowaną drogę powiatową w Sieniawie Żarskiej.
Koszt inwestycji to 845 tys. złotych.
Zakres inwestycji obejmował:
- poszerzenie jezdni do szerokości min. 5,5 m,
- wzmocnienie istniejącej jezdni,
- budowę chodnika,
- budowę peronu autobusowego przy jezdni,
- budowę zbiornika odparowującego,
- budowę i przebudowę zjazdów publicznych oraz indywidualnych,
- usunięcie drzew i krzewów.
czytaj dalej

Starosta Janusz Dudojć podpisał umowę na ponad 1 mln zł na dofinansowanie termomodernizacji budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubsku

 • 23-12-2016
Ilustracja do informacji: Starosta Janusz Dudojć podpisał umowę na ponad 1 mln zł na dofinansowanie termomodernizacji budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubsku
 
16 grudnia 2016 r. Starosta Janusz Dudojć podpisał umowę o dofinansowanie projektu pt. "Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubsku" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Realizacja projektu przyczyni się znacznie do poprawy warunków w Ośrodku i doprowadzi do zmniejszenia kosztów jego eksploatacji.
Główne cele projektu:
- kompleksowa termomodernizacja,
- ocieplenie stropodachu nad częścią kuchenną
- ocieplenie ścian zewnętrznych
- ocieplenie stropu nad drugim piętrem
- wymiana instalacji c.o w tym grzejników i c.w.u
- montaż instalacji solarnej do przygotowania c.w.u
- montaż kotła gazowego w miejsce istniejącej kotłowni węglowej
- zmiana oświetlenia na LED
- poprawa efektywności energetycznej
- redukcja emisji substancji szkodliwych do atmosfery
- zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku
- poprawa komfortu cieplnego użytkowników
 
Całkowita wartość projektu wynosi 1 270 145,91 PLN
Wkład Funduszy Europejskich wynosi 1 038 379,14 PLN
czytaj dalej

VII posiedzenie Zgromadzenia Związku Powiatów Lubuskich

 • 19-12-2016
Ilustracja do informacji: VII posiedzenie Zgromadzenia Związku Powiatów Lubuskich
15 grudnia 2016 r. w Mediatece "Światowid" w Kargowej Starosta Żarski Janusz Dudojć oraz Przewodnicząca Rady Powiatu Żarskiego Helena Sagasz uczestniczyli w VII posiedzeniu Zgromadzenia Związku Powiatów Lubuskich. Członkowie Związku po zatwierdzeniu protokołu z poprzedniego posiedzenia podjęli uchwały w sprawie: ustalenia planu pracy komisji rewizyjnej oraz Zgromadzenia na rok 2017. Uchwalono także wieloletnią prognozę finansową Związku Powiatów Lubuskich i głosowano nad projektem uchwały budżetowej.
 
Ponadto omówiono stan przygotowań do realizacji wspólnego projektu pn. "Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług".
Starosta Zielonogórski słodkim akcentem zakończył zjazd, zapraszając wspólnie z  Dyrektorem Nestlé w Kargowej Robertem Gulczyńskim, włodarzy lubuskich powiatów na zwiedzanie linii produkcyjnej popularnych batonów i wafli.
czytaj dalej

Akt erekcyjny nowego budynku szpitala

 • 14-12-2016
Ilustracja do informacji: Akt erekcyjny nowego budynku szpitala
13 grudnia 2016 stał się symbolicznym dniem zarówno dla Powiatu Żarskiego i jego mieszkańców jak również dla Szpitala Na Wyspie. Przedstawiciele Zarządu i Rady Powiatu, a także osoby związane wprost z inicjatywą rozbudowy szpitala, dokonali wmurowania aktu erekcyjnego w ścianę nowo powstającej części szpitalnego obiektu. Po zakończeniu prac, oddział dziecięcy i ginekologiczno-położniczy zyska dodatkową powierzchnię, przybędzie także pomieszczeń na potrzeby pracowni diagnostycznych, sali porodowej i operacyjnej oraz apteki szpitalnej. Szpital zostanie scentralizowany, co bezpośrednio wpłynie na jakość świadczonych usług i komfort leczonych pacjentów. Starosta Janusz Dudojć jako pierwszy złożył swój podpis na tym szczególnym dokumencie.
czytaj dalej

Powiat ufundował sprzęt dla szpitala

 • 14-12-2016
Ilustracja do informacji: Powiat ufundował sprzęt dla szpitala
13 grudnia 2016 Starosta Żarski Janusz Dudojć uroczyście przekazał Szpitalnemu Oddziałowi Ratunkowemu 105. Kresowego Szpitala Wojskowego SPZOZ w Żarach zestaw do trepanacji czaszki. Powiat Żarski przyznał szpitalowi dotację w wysokości 28 000,00 zł, dzięki której dokonano zakupu sprzętu i doposażono SOR. Zestaw będzie służył wszystkim pacjentom, w tym także mieszkańcom powiatu żarskiego, którzy w przypadku nieszczęśliwych zdarzeń wymagać będą interwencji medycznej w obrębie głowy.
czytaj dalej

Powiat Żarski na drugim miejscu w Lubuskiej Olimpiadzie Młodzieży

 • 13-12-2016
Ilustracja do informacji: Powiat Żarski na drugim miejscu w Lubuskiej Olimpiadzie Młodzieży
12 grudnia 2016 w urzędzie marszałkowskim w Zielonej Górze odbyło się uroczyste podsumowanie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w Lubuskiej Olimpiadzie Młodzieży 2015/2016. W klasyfikacji generalnej powiatów na drugiej pozycji znalazł się powiat żarski, wyprzedzając powiat zielonogórski (ziemski), a ulegając tylko zielonogórskiemu (powiat grodzki). Puchar, medal i dyplom odebrał starosta żarski Janusz Dudojć w towarzystwie Marka Bobka i Roberta Kaszubskiego - koordynatorów sportu szkolnego w powiecie.
 
Klasyfikacja generalna szkół podstawowych:
VI miejsce - SP nr 3 Żary
 
Klasyfikacja generalna gimnazjów:
I miejsce - Gimnazjum nr 3 Żary
 
Klasyfikacja generalna miast:
II miejsce - Żary
czytaj dalej

Starosta Żarski Janusz Dudojć nagrodził najlepszych uczniów

 • 07-12-2016
Ilustracja do informacji: Starosta Żarski Janusz Dudojć nagrodził najlepszych uczniów
7 grudnia 2016 w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się uroczyste wręczenie nagród Starosty Żarskiego dla najlepszych uczniów za wybitne osiągniecia w nauce, sporcie, kulturze i sztuce oraz nauce zawodu. Nagrody pieniężne wręczali starosta Janusz Dudojć i członek Zarządu Powiatu Edward Skobelski.
 
Nagrodzeni:
Daria Franczak (Zespół Szkół Technicznych w Lubsku)
Kamila Żuklińska (Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żarach)
Natalia Kozłowska (Zespół Szkół Ekonomicznych w Żarach)
Karol Bijata (Zespół Szkół Ekonomicznych w Żarach)
Ewa Dziemdziora (Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach)
Adam Adamczuk (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach)
Dominika Bednarek (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach)
Bartłomiej Szałęga (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach)
Kornel Siemaszko (Zespół Szkół Budowlanych w Żarach)
Michał Poźniak (Zespół Szkół Budowlanych w Żarach)
Michał Kościński (Zespół Szkół Budowlanych w Żarach)
Marcin Czajkowski (Zespół Szkół Budowlanych w Żarach)
Michał Pachurka (Zespół Szkół Budowlanych w Żarach)
Mateusz Borowy (Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku)
Mikołaj Giedrowicz (Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku)
Maciej Balak (Ośrodek dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach)
Bartłomiej Doliński (Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Żarach)
Anna Kapłon (Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Żarach)
Natalia Maciejewska (Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Żarach)
Piotr Paduszyński (Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Żarach)
Paula Robińska (Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Żarach)
Weronika Wróblewska (Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Żarach)
Emilia Senderek (Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Żarach)
Hanna Wilk (Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Żarach)
czytaj dalej

XXIII sesja Rady Powiatu Żarskiego

 • 07-12-2016
Ilustracja do informacji: XXIII sesja Rady Powiatu Żarskiego
6 grudnia 2016 w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się XXIII sesja Rady Powiatu Żarskiego. Na sesji wystąpiły dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Lubska i zaśpiewały kolędy. W podziękowaniu za występ obdarowane zostały upominkami.
Dyrektor Zakładu Rozwoju i Inwestycji ENEA Operator Sp. z o.o. Eugeniusz Bodak poinformował radnych o stanie zaawansowania prac oraz zaistniałych problemach na linii WN 110 kV relacji GPZ Nowogród Bobrzański – GPZ Żary, a także o poprawie bezpieczeństwa energetycznego województwa lubuskiego. - Tylko przy współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego ENEA Operator będzie mogła konsekwentnie realizować ambitne plany inwestycyjne, które korzystnie wpłyną na rozwój naszego regionu - powiedział Eugeniusz Bodak.
Podjęto uchwały:
- w sprawie Rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017.
- w sprawie Regulaminu korzystania z parkingów samochodowych na terenie nieruchomości Powiatu Żarskiego położonych w obrębie Olszyna gmina Trzebiel oraz w obrębie Jeziory Wysokie gmina Brody - obszar byłych Terminali Towarowych Odpraw Celnych w Olszynie.
- w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Żarski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu żarskiego na 2016 r.
czytaj dalej
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
.
Baner: sport 1Baner: sport 2Baner: wydarzenia 1Baner: strona główna 1Baner: wydarzenia 2015Baner: OC 1Baner: OC 2Baner: główna 2Baner: główna 4Baner: oświata 1