XV sesja Rady Powiatu Żarskiego

 • 24-02-2016
Ilustracja do informacji: XV sesja Rady Powiatu Żarskiego
29 lutego 2016 r. o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Zarach, Al. Jana Pawła II 5 – sala 108 odbędzie się XV sesja Rady Powiatu Żarskiego.
 
Porządek obrad:
 1. Przyjęcie protokołu XIV sesji Rady Powiatu Żarskiego.
 2. Sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu          Powiatu w okresie między sesjami.
 3. Informacja Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracy Komisji w okresie między sesjami.  
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego na rok 2016.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego
  na 2015 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2016-2025 (projekt uchwały zostanie przedstawiony na sesji z uwagi na problemy techniczne związane z informacją Ministerstwa Finansów dot. wysokości udziałów w podatku CIT).
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski, sprawy różne.
Projekty uchwał - pobierz .zip
czytaj dalej

XIV sesja Rady Powiatu Żarskiego

 • 22-01-2016
1 lutego 2016 o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Żarach, Al. Jana Pawła II 5 – sala 108, odbędzie się XIV sesja Rady Powiatu Żarskiego.
 
Porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu XIII sesji Rady Powiatu Żarskiego.
2. Sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu     Powiatu w okresie między sesjami.
3. Informacja Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracy Komisji
w okresie między sesjami.  
4. Zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie rozwoju pieczy zastępczej – 10-lecie pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego.
5. Sprawozdanie Starosty Żarskiego  z pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Żarskim w 2015 r.
6. Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na rok 2016.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żarskiego na rok 2016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żagańskiemu na realizację zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w 2016 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego
na 2015 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2016-2025.
11.  Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Samochodowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Żarach i utworzenia zespołu pod nazwą Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Żarach.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Wolne wnioski, sprawy różne.
 
Projekty uchwał - pobierz .zip
czytaj dalej
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
.
Baner: sport 1Baner: sport 2Baner: wydarzenia 1Baner: strona główna 1Baner: wydarzenia 2015Baner: OC 1Baner: OC 2Baner: główna 2Baner: główna 4Baner: oświata 1