.

Telefony

Wykaz telefonów

  • 30-04-2015
 
Telefon: Wydział: Pokój Nazwisko: Stanowisko:
68 479 06 00 Starosta 111 Radzion Józef Starosta
68 479 06 00 Wicestarosta 111 Issel Małgorzata Wicestarosta
68 479 06 35 Sekretarz Powiatu 113 Domaradzka Agnieszka Sekretarz
68 479 06 28 Skarbnik Powiatu 311 Siemianowska Eliza Skarbnik
68 479 06 06 Biuro audytu i kontroli wewnętrznej 109 Kruk Rafał Audytor wewnętrzny
  Biuro audytu i kontroli wewnętrznej 312 Lichwiarz Monika Kontroler
68 479 06 08 Biuro Rady Powiatu 105 Zarębska Katarzyna  
68 479 06 26 Powiatowy Rzecznik Konsumentów 202 Chmielewski Grzegorz Rzecznik Konsumentów
68 479 06 05 Inspektor Ochrony Danych 114 Oskierko-Liczner Agnieszka Inspektor Ochrony Danych
68 479 06 72 Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego 101 Najdek Małgorzata Naczelnik Wydziału
68 479 06 00 Sekretariat 111 Bilińska Magdalena  
68 479 06 01 Sekretariat – FAX 111    
68 479 06 06 Kadry i BHP 109 Czahajda Lucyna  
68 479 06 15 Biuro Podawcze parter Łoś Arleta  
68 479 06 13 Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego, Biuro Rzeczy Znalezionych 200 Karpowicz Aleksandra  
68 479 06 07 Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego – Informacja publiczna, BIP, Promocja Powiatu 102 Przybyłek Paula  
68 479 06 32 Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego – Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją, obsługa platformy EPUAP, Archiwum 102 Janicka Monika  
68 479 06 50 Informatyk parter Jabłoński Leszek  
68 479 06 11 Referat  ds. Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej
 
302
 
Rak Cecylia Kierownik Referatu
68 479 06 26 Referat  ds. Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej  302 Chmielewski Grzegorz  
68 479 06 12 Referat  ds. Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej  – FAX 302    
68 479 06 09 Wydział Edukacji i Zdrowia 206 Kubiak Bartłomiej Naczelnik Wydziału
68 479 06 47 Wydział Edukacji i Zdrowia – Oświata, Stypendia, Szkoły 207
Chmal Dorota
Lochyńska Żaneta
 
68 479 06 25
Wydział Edukacji i Zdrowia – Zarządzanie
w Ochronie Zdrowia
205 Zieziula Anna  
68 479 06 39 Bezpłatne Porady Prawne 207 Lochyńska Żaneta, Chmal Dorota  
68 479 06 88 Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska 215 Myśliwy Mariusz Naczelnik Wydziału
68 479 06 46 Referat ds. Administracji Architektoniczno-Budowlanej 213 Lepko Karolina Kierownik Referatu
68 479 06 41 Referat ds. Administracji Architektoniczno-Budowlanej 212
Patrzykąt Mateusz
Nogas Agnieszka
Majda Dorota
 
68 479 06 40 Referat ds. Administracji Architektoniczno-Budowlanej 211
Owczaryszek Stanisław
Jarosińska Anna
 
68 479 06 42 Referat ds. Ochrony Środowiska 214 Lewandowska Agnieszka Kierownik Referatu
68 479 06 16
68 479 06 57
Referat ds. Ochrony Środowiska - Ochrona Środowiska i Leśnictwo 210
Szczechowiak Krzyszof
Włudarski Maciej
 
68 479 06 27 Wydział Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami 208 Henke Erwin Naczelnik Wydziału
68 479 06 44 Wydział Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami – Inwestycje 209 Nowak Małgorzata  
68 479 06 27 Wydział Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami – FAX 208    
68 479 06 58 Wydział Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami – Środki Unii Europejskiej 209 Kira Pijar  
68 479 06 44 Wydział Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami – Środki Unii Europejskiej 209 Hałabura Damian  
68 479 06 14 Referat Gospodarki Nieruchomościami 16 Pawłowska Elżbieta Kierownik Referatu
68 479 06 23
Referat Gospodarki Nieruchomościami – Gospodarka Nieruchomościami Powiatu
i Skarbu Państwa
15
Szymanek Wiesława
Fiedkiewicz-Pogorzelec  Zuzanna
 
68 479 06 79 Referat Gospodarki Nieruchomościami – Obsługa  nieruchomości po byłych przejściach granicznych   16 Werstler – Wojtaszek Joanna  
68 479 06 34 Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg 204 Rączkowska – Manaj Joanna Naczelnik Wydziału
68 479 06 75 Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - Organizacja Ruchu i Transportu 201
Jabłońska Małgorzata
Miklas – Lis Edyta
 
68 479 06 66 Referat ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy   Solich Piotr Kierownik Referatu
68 479 06 19 Referat ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy  - Prawa Jazdy  
Syroka Izabela
Dudzińska Jagoda
Nowogórska Karolina
 
68 479 06 60
68 479 06 61
68 479 06 62
68 479 06 63
68 479 06 64
68 479 06 65
Referat ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy  - Rejestracja Pojazdów  
Komenda Ewa
Dziedzińska Izabela
Zasiadczyk Ewelina
Szrębska-Smok Beata
Wróblewska Monika
Ślósarczyk Włodzimierz
 
68 479 06 10 Rejestracja Pojazdów i Prawa Jazdy – FAX      
68 363 06 66
Referat ds. Dróg Powiatowych,
ul. Zwycięzców 3, Żary
  Lewandowski Adrian Kierownik Referatu
 
68 363 06 61
 
Referat ds. Dróg Powiatowych – ewidencja dróg, obiektów mostowych
ul. Zwycięzców 3, Żary
 
 
Święcicki Przemysław
Ruczkowski Bartosz
 
 
 
68 363 06 62
Referat ds. Dróg Powiatowych,
ul. Zwycięzców 3, Żary
     
68 479 06 29 Wydział Finansowo-Budżetowy 307 Balcewicz Anna Naczelnik Wydziału
68 479 06 31 Wydział Finansowo- Budżetowy - Wynagrodzenia 314 Kluza-Lepko Małgorzata  
68 479 06 45 Wydział Finansowo- Budżetowy 308
Tuszkiewicz Marita
Kupiec Malwina
Reczuch Monika
 
68 479 06 04 Wydział Finansowo- Budżetowy 309
Żychowska Beata
Kwiatkowska Renata
 
68 479 06 30 Wydział Finansowo- Budżetowy 309 Mencel Edyta  
68 479 06 52 Wydział Finansowo- Budżetowy 309
Urszulak Justyna
Zankiewicz Joanna
 
68 479 06 76 Wydział Finansowo- Budżetowy – FAX 309    
68 479 06 77 Wydział Geodezji i Katastru   Baranowska Alicja Naczelnik Wydziału
68 479 06 24 Wydział Geodezji i Katastru – Zespół Uzgadniania Dokumentacji 13 Patrzykąt Małgorzata  
68 479 06 20
68 479 06 21
Wydział Geodezji i Katastru – Ewidencja Gruntów  
Hamatou Kahina
Jarocka Magdalena
Klimkowska Elżbieta
 
68 479 06 22 Wydział Geodezji i Katastru – Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  
Zapotoczna Wiesława
Kapela Artur
 
68 479 06 49
68 479 06 78
Wydział Geodezji i Katastru – Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  
Balcewicz Małgorzata
Pogorzelec Radosław
Mikulska Ewa
 
68 479 06 22 Wydział Geodezji i Katastru – FAX      
68 372 51 32
68 372 51 32
68 372 51 31
 
Wydział Geodezji i Katastru – Ośrodek Zamiejscowy w Lubsku, ul. Pokoju 1c - Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 
 
Golec Katarzyna
Ocimek Aleksander
Woźniak Justyna
 
68 372 51 35
68 372 51 30
Wydział Geodezji i Katastru – Ośrodek Zamiejscowy w Lubsku, ul. Pokoju 1c - Ewidencja Gruntów  
Makałowska Julia
Kida Karolina
 
68 372 51 36 Wydział Geodezji i Katastru – Ośrodek Zamiejscowy w Lubsku – FAX,  ul. Pokoju 1c       
68 479 06 08 Przewodniczący Rady 105 Kułdosz Wiktor  
68 479 06 33 Radca Prawny 313
Andrzej Skibiński
Zwolak Michał
wtorek, czwartek
11.00 – 15.00
  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook