.

Organizacje pozarządowe NGO

Zarządzenie Nr 21 /18 STAROSTY ŻARSKIEGO z dnia 10.10.2018 r. w sprawie: konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Żarskiego w sprawie Rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019.

 • 11-10-2018

INFORMACJA DO STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH

 • 25-05-2018

Uchwała Nr 728/2018 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przyznania dotacji z budżetu powiatu żarskiego na rok 2018.

 • 01-02-2018

Zarządzenie nr 2/2018 STAROSTY POWIATU ŻARSKIEGO z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie: konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Żarskiego dotyczących przyjęcia do realizacji „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020”.

 • 18-01-2018

Zarządzenie nr 3/ 2018 Starosty Powiatu Żarskiego z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie: konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia do realizacji „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2023"

 • 18-01-2018
Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej (kliknij)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych w zakresie: Kultura i edukacja na terenie Powiatu Żarskiego w roku 2018; Kultura fizyczna i turystyka na terenie Powiatu Żarskiego w roku 2018

 • 27-12-2017
Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej (kliknij tutaj)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych w zakresie: Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w powiecie żarskim; Prowadzenie Ośrodka wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży zamieszkujących na terenie powiatu żarskiego; Współpraca z organizacją pozarządową w zakresie realizacji zadania pn. „Rozwój pieczy zastępczej w powiecie żarskim – Praca z rodziną w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub jego przysposobienia”.

 • 27-12-2017
Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej (kliknij tutaj)

Zarządzenie Nr 32/2017 STAROSTY ŻARSKIEGO z dnia 06.12.2017 r. w sprawie: konsultacji projektu ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań Powiatu Żarskiego w zakresie kultury i edukacji, kultury fizycznej i turystyki oraz prowadzenia biblioteki powiatowej w 2018 r.

 • 08-12-2017
Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Żarskiego (kliknij tutaj)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

 • 03-11-2017
Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Żarskiego (klik)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych w zakresie: Kultura i edukacja na terenie Powiatu Żarskiego w roku 2017; Kultura fizyczna i turystyka na terenie Powiatu Żarskiego w roku 2017

 • 14-02-2017
1 2 3
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook