Organizacje pozarządowe NGO

Likwidacja Uczniowskiego Klubu Sportowego "KROTON"

 • 10-03-2017
Likwidator Uczniowskiego Klubu Sportowego "KROTON" z siedzibą przy Gimnazjum nr 2 w Żarach, ul. Broni Pancernej 8, informuje, że uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków podjęto decyzję o likwidacji ww. klubu.
Wszelkie uwagi i roszczenia wobec Klubu należy kierować do Likwidatora -  Pana Rajmunda Kondratowicza - tel.  501 794 736 w terminie do 14 kwietnia 2017r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych w zakresie: Kultura i edukacja na terenie Powiatu Żarskiego w roku 2017; Kultura fizyczna i turystyka na terenie Powiatu Żarskiego w roku 2017

 • 14-02-2017

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych w zakresie: Kultura i edukacja na terenie Powiatu Żarskiego w roku 2017; Kultura fizyczna i turystyka na terenie Powiatu Żarskiego w roku 2017

 • 12-01-2017

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych w zakresie: Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Powiecie Żarskim; Prowadzenie ośrodka wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży zamieszkujących na terenie powiatu żarskiego; Współpraca z organizacją pozarządową w zakresie realizacji zadania pn. „Rozwój pieczy zastępczej w powiecie żarskim – Praca z rodziną w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub jego przysposobienia”

 • 12-01-2017

Roczny program współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016

 • 22-12-2015

Dotacje z budżetu powiatu

 • 08-05-2015

EWIDENCJE

 • 07-05-2015

Załączniki

 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
.
Baner: sport 1Baner: sport 2Baner: wydarzenia 1Baner: strona główna 1Baner: wydarzenia 2015Baner: OC 1Baner: OC 2Baner: główna 2Baner: główna 4Baner: oświata 1