Organizacje pozarządowe NGO

KONKURSY OFERT 2016

15 stycznia 2016 r. Zarząd Powiatu Żarskiego ogłosił konkursy ofert na zadania:
 
1. Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Powiecie Żarskim.
2. Prowadzenie ośrodka wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży zamieszkujących na terenie powiatu żarskiego.
3. Współpraca z organizacją pozarządową w zakresie realizacji zadania pn. „Rozwój pieczy zastępczej w powiecie żarskim – Praca z rodziną w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub jego przysposobienia”
 
oraz
 
1. Kultura i edukacja na terenie powiatu żarskiego w roku 2016
2. Kultura fizyczna i turystyka na terenie powiatu żarskiego w roku 2016
Rozstrzygnięcie konkursu - więcej informacji
 
 
20 stycznia 2016 r. Zarząd Powiatu Żarskiego ogłosił konkurs ofert na zadania:
 
w zakresie ochrony i promocji zdrowia,  w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, realizowanego dla mieszkańców powiatu żarskiego objętych opieką paliatywno – hospicyjną w warunkach stacjonarnych i ich rodzin.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
.
Baner: sport 1Baner: sport 2Baner: wydarzenia 1Baner: strona główna 1Baner: wydarzenia 2015Baner: OC 1Baner: OC 2Baner: główna 2Baner: główna 4Baner: oświata 1