.

Organizacje pozarządowe NGO

UCHWAŁA NR 185/2020 ZARZĄDU POWIATU ŻARSKIEGO z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie przyznania dotacji z budżetu powiatu żarskiego na rok 2020

Uchwała Nr 185/2020 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie przyznania dotacji z budżetu powiatu żarskiego na rok 2020
 
Na podstawie art. 11 ust 1, pkt 1 i ust. 2 w związku z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570) oraz na podstawie uchwały Rady Powiatu Żarskiego Nr XII/76/2019 z dnia 28 listopada  2019r. w sprawie rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020, Zarząd Powiatu Żarskiego uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Przyznaje się dotacje z działu 926, rozdział 92605 następującym podmiotom zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Przyznaje się dotacje z działu 921, rozdział 92105 następującym podmiotom zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały poprzez zawarcie stosowanych umów z ofertami powierza się Przewodniczącemu Zarządu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Członkowie Zarządu:
Józef Radzion – Przewodniczący Zarządu
Małgorzata Issel – Wiceprzewodniczący Zarządu
Tomasz Czajkowski– Członek Zarządu
Marek Femlak – Członek Zarządu
Michał Rudnicki – Członek Zarządu
 
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 185/2020 Zarządu Powiatu Żarskiego
 
KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA NA TERENIE POWIATU ŻARSKIEGO W ROKU 2020
 
Lp.
Wnioskodawca
Tytuł projektu
Przyznana kwota dotacji w zł
1
Miejski Ludowy Klub Sportowy "AGROS"                                      w Żarach
Upowszechnienie sportu przez organizację Zapaśniczej Ligi Powiatowej, udział w Zapaśniczej Lidze Międzywojewódzkiej oraz powiatowej Ligi Czwartków Lekkoatletycznych zakończonych wyjazdem na finał ogólnopolski
7 500,00
2
Stowarzyszenie „Łaz – Zielony Las”
Historia i rekreacja w powiecie żarskim
1 500,00
3
Stowarzyszenie „Edukacja i Technika” w Żarach
Koordynacja działań w ramach Powiatowej Olimpiady Młodzieży
15 000,00
4
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy HAT-TRIC Lubsko
Szkolenie dzieci i młodzieży na terenie Powiatu Żarskiego przez klub „MUKS HAT-TRIC Lubsko”
5 000,00
5
Uczniowski Klub Sportowy Zespołu Szkół Technicznych
w Lubsku
Cykl zawodów zapaśniczych  w ramach Międzywojewódzkiej Ligi Młodzików zawody ogólnopolskie wg kalendarza imprez Polskiego Związku Zapaśniczego, Lubuskiego Okręgowego Związku Zapaśniczego, Dolnośląskiego Okręgowego Związku Zapaśniczego oraz zgrupowania i turnieje zagraniczne.
11 000,00
6
Uczniowski Klub Sportowy Promień Żary
Organizacja turniejów piłki siatkowej dziewcząt w celach szkoleniowych dla podniesienia poziomu sportowego zawodniczek
5 000,00
7
Lubuski Związek Piłki Nożnej
Organizowanie turniejów halowych dla dzieci
4 000,00
8
Klub Karate Kontra w Żarach
Organizacja szkolenia i turnieju międzynarodowego w Karate w Żarach z udziałem zawodników Polski, Ukrainy, Czech i Niemiec
2 500,00
9
Ludowy Zespół Sportowy „Zjednoczeni Brody”
Piłka – moja pasja
4 000,00
10
Międzyszkolny Klub Sportowy „SOKÓŁ” Żary
Upowszechnienie piłki ręcznej  i brydża sportowego przez MKS „SOKÓŁ” Żary wśród mieszkańców powiatu żarskiego
10 000,00
11
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dobrochowa
Spływ Nysą Łużycką
2 500,00
12
Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego Powiatu Żarskiego w Żarach
65-lecie PTTK Oddziału Powiatu Żarskiego
1 000,00
13
Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego Powiatu Żarskiego w Żarach
Zlot Kół i Klubów PTTK Powiatu Żarskiego 2020 r.
1 000,00
 
RAZEM
70 000,00
 
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 185/2020 Zarządu Powiatu Żarskiego
 
KULTURA I EDUKACJA NA TERENIE POWIATU ŻARSKIEGO W ROKU 2020
Lp.
Wnioskodawca
Tytuł projektu
Przyznana kwota dotacji w zł
1
Złotnicki Zespół Górali Czadeckich „Dolina Nowego Sołońca”
Wskrzeszanie regionalnych tradycji kultury materialnej i duchowej
4 000,00
2
Stowarzyszenie „Edukacja i Technika” w Żarach
Promocja Regionu na Terenie Powiatu Żarskiego
Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym
4 500,00
3
Stowarzyszenie „Edukacja i Technika” w Żarach
Się Kręci – Przebudzenie Mocy
69 000,00
4
Stowarzyszenie Bronowice – Nowe Czaple
Ocalamy od zapomnienia historię naszych górników
3 500,00
5
Ochotnicza Straż Pożarna w Górzynie
Popularyzacja powiatowej kultury ludowej poprzez udział w festiwalach i przeglądach zespołu ludowego „Modry Len”
2 500,00
6
Stowarzyszenie na rzecz wspierania Domu Pomocy Społecznej w Lubsku „Zamkowa Przystań”
Bal Domów Pomocy Społecznej województwa lubuskiego
2 500,00
7
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ MIŁOWIC
w Miłowicach
Warsztaty edukacyjno -  artystyczne pn. „Historia w ziemi przechowana”
2 000,00
8
Stowarzyszenie „Serce za Serce” na rzecz uczniów Zespołu Szkół im. M. Grzegorzewskiej w Żarach
Festyn w plenerze z Marią Grzegorzewską
3 500,00
9
Oddział Rejonowy PCK Żary
Mistrzostwa Pierwszej Pomocy
1 500,00
10
Stowarzyszenie Edukacji Zawodowej „Budowlanka”
Edukacja i kultura w PST „Budowlanka”
6 000,00
11
Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego Powiatu Żarskiego w Żarach
Przeprowadzenie konkursu z zakresu wiedzy turystyczno-krajoznawczej – XLVIII Ogólnopolskim Turnieju Turystyczno – Krajoznawczej OMTTK
1 000,00
RAZEM
100 000,00

 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook