.

Organizacje pozarządowe NGO

OGŁOSZENIE

 • 22-11-2018

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 12 stycznia 2017 r. o naborze kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Żarskim

 • 16-01-2017

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu żarskiego w 2017 r.

 • 17-11-2016

Kalendarz imprez 2017 - patronat Starosty Żarskiego

 • 20-10-2016
W związku z tworzeniem kalendarza imprez powiatowych na rok 2017, prosimy o informacje, czy planują Państwo zorganizowanie imprezy lub imprez, nad którymi honorowy patronat miałby objąć Starosta Żarski, bądź też będziecie Państwo występować o ufundowanie nagrody Starosty Powiatu Żarskiego.
Jeśli tak, prosimy o podanie informacji o nazwie, terminie (również przybliżonym) i miejscu planowanej imprezy oraz formach pomocy, o jakie planujecie Państwo zwracać się do Starostwa Powiatowego w Żarach.
Informacje prosimy przesyłać na adres pocztowy Starostwa Powiatowego w Żarach, bądź też drogą mejlową - a~.~buczynski~@~powiatzarski~.~pl w terminie do 10 listopada 2016 roku.
Jednocześnie informujemy, że regulamin oraz wzór wniosku zawarty jest w Uchwale Nr 96/2015 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie ustanowienia Regulaminu udzielania Honorowego patronatu Starosty Powiatu Żarskiego.
Jeśli planowane imprezy nie zostaną zgłoszone w wyżej wymienionym terminie - wnioski o patronat składane w ciągu przyszłego roku nie będą rozpatrywane.
Jednocześnie informujemy, że niezależnie od wpisania do kalendarza imprez pod patronatem Starosty Żarskiego, organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Powiatu Żarskiego, będą mogły przystąpić do corocznych konkursów ofert na realizację zadań powiatu żarskiego w 2017 roku.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

 • 09-11-2016

Konsultacje w sprawie Rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017

 • 05-10-2016

Szukają partnerów

 • 16-09-2016
Stowarzyszenie Związek dla Rozwoju i Wspierania Wiejskich Społecznych Służb z siedzibą w Spremberg (Niemcy) poszukuje partnerów w Polsce do współpracy.  Celem związku jest wspieranie pomocy ludziom w podeszłym wieku (seniorom) oraz wspieranie zaangażowania społecznego. Więcej informacji kontakt: Detlef Grosse +49 3563 94863, email: aip.spremberg@t-online.

Konsultacje w sprawie Programu Aktywności Lokalnej Powiatu Żarskiego na lata 2016-2021

 • 29-06-2016

ZARZĄD POWIATU ŻARSKIEGO OGŁASZA KONKURS NA PARTNERA DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Z OTOCZENIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO SZKÓŁ I PLACÓWEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO (ORGANIZACJE PRACODAWCÓW, ORGANIZACJE PRZEDSIĘBIORCÓW) W CELU PRZYGOTOWANIA I WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU, W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ VIII NOWOCZESNA EDUKACJA, 8.4 DOSKONALENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO, 8.4.1 DOSKONALENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO – PROJEKTY REALIZOWANE POZA FORMUŁĄ ZIT, REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO – LUBUSKIE 2020.

 • 29-03-2016

ZARZĄD POWIATU ŻARSKIEGO OGŁASZA KONKURS NA PARTNERA DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, PROWADZĄCYCH NIEPUBLICZNE SZKOŁY ZAWODOWE LUB PLACÓWKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO O UPRAWNIENIACH SZKÓŁ PUBLICZNYCH (Z WYŁĄCZENIEM SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH) W CELU PRZYGOTOWANIA I WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU, W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ VIII NOWOCZESNA EDUKACJA, 8.4 DOSKONALENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO, 8.4.1 DOSKONALENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO – PROJEKTY REALIZOWANE POZA FORMUŁĄ ZIT, REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO – LUBUSKIE 2020.

 • 29-03-2016
1 2 3
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook