Informacje

Kwalifikacja wojskowa 2016

Ilustracja do informacji: Kwalifikacja wojskowa 2016
Kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców Powiatu Żarskiego zostanie przeprowadzona w terminie od 1 lutego do 4 marca 2016 r. codziennie od godz. 11 poza dniami wolnymi od pracy.
 
Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej – Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Samochodowych w Żarach, ul. 9 Maja 9 (I piętro, wejście od Al. Jana Pawła II)
 
 
Terminarz posiedzenia Powiatowej Komisji Lekarskiej
 
 
Łęknica
01.02
 
Żary (miasto)
01.02 – 10.02
 
Gmina Lubsko
11.02 – 18.02
 
Gmina Lipinki Łużyckie
18.02
 
Gmina Żary
19.02 – 23.02
 
Gmina Jasień
24.02 – 25.02
 
Gmina Trzebiel
26.02 – 29.02
 
Gmina Brody
01.03
 
Gmina Przewóz
02.03
 
Gmina Tuplice
03.03
 
Kobiety
04.03
 
Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają:
 1. mężczyźni urodzeni w 1997 roku,
 2. mężczyźni urodzeni w latach 1992 – 1996, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
 
Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również:
 • osoby, które ukończyły 18 rok życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej
 • kobiety urodzone w latach 1992 – 1997, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2015/2016 kończą naukę w szkołach lub uczeniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 48 ust. 9 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.  
 
Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej powinna przedstawić:
 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości
 • posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się
  do kwalifikacji wojskowej
 • aktualną fotografię o wymiarach 3x4cm, bez nakrycia głowy
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub  pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
 
Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia z konieczności stawienia się do kwalifikacji wojskowej osób do tego zobowiązanych, ponieważ o miejscu i terminie jej przeprowadzania informują również rozplakatowane na terenie Powiatu obwieszczenia Wojewody.
 
Osoba, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, powinna zgłosić ten fakt do wójta lub burmistrza właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, który wyznaczy jej inny termin stawiennictwa.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
.
Baner: informacje