Informacje

Inwestycje powiatowe 2015

Drogi powiatowe

Ilustracja do informacji: Inwestycje powiatowe 2015
- łączna wartość inwestycji - 7.458.530 zł
 
• Odtworzenie stanu pierwotnego nawierzchni dróg powiatowych - powierzchniowe podwójne utrwalenie drogowych nawierzchni bitumicznych na powierzchni 67.606,50 m², i długości 15,481 km.
• Przebudowa drogi powiatowej nr 1090F w miejscowości Kadłubia  - długość drogi 0,470 km
• Przebudowa drogi powiatowej nr 1080F – al. Wojska Polskiego w Żarach na odcinku łącznym o długości 1+844,73 km.
• Sygnalizacja świetlna na al. Wojska Polskiego w Żarach.
• Przebudowa drogi powiatowej nr 1094F i 1097F na odcinku Cisowa - Boruszyn: 1,131 km.
• Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1078F w miejscowości Straszów - długość chodnika 1530 mb.
• Modernizacja infrastruktury drogowej w m. Olszyna (były  Terminal Towarowych Odpraw Celnych)  - długość drogi: 577mb.
 

Oświata i pomoc społeczna

- łączna wartość inwestycji - 1.056.647 zł
 
• Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku
• Przyłącze kanalizacji sanitarnej zewnętrznej w ZSOiE w Lubsku.
• Budowa kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Lubsku.
• Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Budowlanych w Żarach - termin zakończenia zadania: 10.05.2016 r.
• Modernizacja sali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach.
 

Bezpieczeństwo publiczne

- łączna wartość inwestycji - 405.317 zł
 
• Dofinansowanie zakupu 6 samochodów osobowo-terenowych typu SUV dla Komendy Powiatowej Policji w Żarach - w ramach projektu “Zwalczanie kłusownictwa wodnego na terenie Łużyckiej Lokalnej Grupy Rybackiej”.
• Dofinansowanie zakupu 2 samochodów w wersji oznakowanej i nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Żarach
• Zakup karetki dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Żarach.
 

Szpital na Wyspie

- łączna wartość inwestycji - 2.664.000 zł
 
• Modernizacja Oddziału geriatrycznego w Żarach.
• Przebudowa Zakładu Opikuńczo-Leczniczego i Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Lubsku
• Przebudowa Bloku Traktu Porodowego w Żarach
• Lubuska Sieć Teleradiologii e-zdrowie w diagnostyce obrazowej
• Zakup sprzętu medycznego ze środków własnych Szpitala na Wyspie.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
.
Baner: informacje