Informacje

WAŻNY KOMUNIKAT!

Starosta Żarski Janusz Dudojć otrzymał informację od Komendanta Głównego Straży Granicznej o ujęciu drogowego przejścia granicznego Olszyna – Forst  do wykazu przejść granicznych planowanych do tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną.
 
Przejście otwarte całodobowe, na którym odbywa się ruch osobowy i towarowy (zgodnie z parametrami drogi), swoim zasięgiem obejmuje – drogę krajową nr 18 (międzynarodowa E-36) na odcinku od miejsca przecięcia z linią granicy państwowej w rejonie znaku granicznego 332 w odległości 650m w kierunku miasta Wrocław wraz z przyległymi do drogi działkami nr 1164/4, 1164/5 i 1/3.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
.
Baner: informacje