.

Informacje

"Trampolina" - spotkanie informacyjne

 • 29-01-2016
Ilustracja do informacji: "Trampolina" - spotkanie informacyjne
Spotkanie informacyjne dotyczące ubiegania się o środki na realizację lokalnych działań w ramach projektu "Trampolina - regionalny program wspierania inicjatyw obywatelskich" odbędzie się 3 lutego 2016 r. o godz. 13.00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach, ul. Artylerzystów 6.
 
Tematyka spotkania:
Omówienie:
- regulaminu konkursu na mikrodotację - edycja 2016 w ramach projektu TRAMPOLINA -  regionalny program wspierania inicjatyw obywatelskich,
- tryb ubiegania się o mikrodotację
- przygotowanie wniosku wraz z załącznikami
 
Serdecznie zapraszamy młode organizacje pozarządowe ze stażem krótszym niż półtora roku od czasu zarejestrowania do momentu złożenia oferty, oraz grupy nieformalne i samopomocowe, dotyczące ubiegania się o środki na realizację lokalnych działań w ramach projektu "Trampolina - regionalny program wspierania inicjatyw obywatelskich".
 
Projekt realizowany jest przez Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze, który pozyskał środki z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ramach konkursu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na lata 2014-2020.
Ten program to szansa na realizację działań inicjowanych przez grupy nieformalne, środowiska osiedlowe czy wiejskie.
czytaj dalej

Zostaw 1% w Powiecie Żarskim

 • 27-01-2016
Ilustracja do informacji: Zostaw 1% w Powiecie Żarskim
Początek roku, to czas rozliczeń podatkowych za 2015 r. – Warto pamiętać, że mamy możliwość pomocy stowarzyszeniom i fundacjom działającym na rzecz mieszkańców Powiatu Żarskiego – przypomina Janusz Dudojć, Starosta Żarski. 

Aby wesprzeć lokalne organizacje działające w Powiecie Żarskim, po wyliczeniu kwoty podatku, jaką mamy do zapłacenia należy wybrać organizację z zamieszczonej poniżej listy i wpisać jej numer KRS w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego.
Urząd Skarbowy przekaże następnie łączną kwotę, którą podatnicy przekazali danej organizacji, na jej konto. 
czytaj dalej

Kwalifikacja wojskowa 2016

 • 21-01-2016
Ilustracja do informacji: Kwalifikacja wojskowa 2016
Kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców Powiatu Żarskiego zostanie przeprowadzona w terminie od 1 lutego do 4 marca 2016 r. codziennie od godz. 11 poza dniami wolnymi od pracy.
 
Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej – Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Samochodowych w Żarach, ul. 9 Maja 9 (I piętro, wejście od Al. Jana Pawła II)
 
 
Terminarz posiedzenia Powiatowej Komisji Lekarskiej
 
 
Łęknica
01.02
 
Żary (miasto)
01.02 – 10.02
 
Gmina Lubsko
11.02 – 18.02
 
Gmina Lipinki Łużyckie
18.02
 
Gmina Żary
19.02 – 23.02
 
Gmina Jasień
24.02 – 25.02
 
Gmina Trzebiel
26.02 – 29.02
 
Gmina Brody
01.03
 
Gmina Przewóz
02.03
 
Gmina Tuplice
03.03
 
Kobiety
04.03
 
Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają:
 1. mężczyźni urodzeni w 1997 roku,
 2. mężczyźni urodzeni w latach 1992 – 1996, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
 
Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również:
 • osoby, które ukończyły 18 rok życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej
 • kobiety urodzone w latach 1992 – 1997, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2015/2016 kończą naukę w szkołach lub uczeniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 48 ust. 9 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.  
 
Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej powinna przedstawić:
 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości
 • posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się
  do kwalifikacji wojskowej
 • aktualną fotografię o wymiarach 3x4cm, bez nakrycia głowy
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub  pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
 
Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia z konieczności stawienia się do kwalifikacji wojskowej osób do tego zobowiązanych, ponieważ o miejscu i terminie jej przeprowadzania informują również rozplakatowane na terenie Powiatu obwieszczenia Wojewody.
 
Osoba, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, powinna zgłosić ten fakt do wójta lub burmistrza właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, który wyznaczy jej inny termin stawiennictwa.
 
czytaj dalej

Zaproszenie na seminarium

 • 19-01-2016
Ilustracja do informacji: Zaproszenie na seminarium
Fundacja Przedsiębiorczość oraz Agenacja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają lubuskie firmy MŚP na seminarium w związku z prowadzonym naborem w konkursie "Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020", Poddziałania 2.3.4 "Ochrona własności przemysłowej", które odbędzie się 5 lutego 2016 r. w godz. 9.00-13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Żarach.
czytaj dalej

Zaproszenie na konferencję

 • 30-12-2015
Ilustracja do informacji: Zaproszenie na konferencję
Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze
zapraszają na konferencję współorganizowaną przez Starostwo Powiatowe w Żarach
 
Edukacja zawodowa przyszłością regionu żarskiego
 
12 stycznia 2016 r., godz. 11.00
Aula Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Żarach, ul. Podwale 16
 
 
Podczas konferencji zostanie przedstawiona sytuacja szkolnictwa zawodowego w powiecie żarskim, analiza rynku pracy, rola doradztwa zawodowego, diagnoza zapotrzebowania na pracowników, zawody nadwyżkowe a także oczekiwania pracodawców wobec kształcenia młodzieży i dorosłych.
Ponadto poruszony zostanie temat wsparcia środkami unijnymi kształcenia zawodowego w lubuskiem, wybór rozwiązań modernizacji kształcenia zawodowego z wykorzystaniem środków unijnych.
Będzie miała miejsce również dyskusja panelowa na temat perspektyw rozwoju kształcenia zawodowego w powiecie żarskim.
 
Uczestnicy konferencji:
·         Starosta powiatu żarskiego;
·         dyrektorzy szkół zawodowych;
·         pracodawcy powiatu żarskiego ;
·         przedstawiciele organizacji pracodawców;
·         przedstawiciele PUP;
·         przedstawiciele ODN;
  
Udział w konferencji jest bezpłatny.
Warunkiem wzięcia udziału jest rejestracja telefoniczna do dnia 8 stycznia 2016.
 
Dodatkowe informacje: Joanna Małecka, tel. 697 712 733, e-mai: j~.~malecka~@~opzl~.~pl
czytaj dalej

Ostrożnie z fajerwerkami

 • 22-12-2015
Ilustracja do informacji: Ostrożnie z fajerwerkami
Święta i Nowy Rok to okres, w którym rozpoczyna się sezon na różnego rodzaju środki pirotechniczne. Apelujemy do wszystkich użytkowników fejerwerków oraz petard o zachowanie szczególnej ostrożności.
 
Niestety dość często zdarza się, że petardy i fajerwerki kupują i dają dzieciom rodzice. Przypominamy, że niewłaściwe postępowanie z tego typu wyrobami może skończyć się tragicznie. Zdarzają się zranienia, poparzenia oraz trwałe okaleczenia osób.
 
W trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich, przypominamy podstawowe zasady, którymi należy się kierować podczas korzystania z wyrobów pirotechnicznych:
 
- kupuj fajerwerki tylko wiadomego pochodzenia, każde opakowanie powinno być zaopatrzone w napisy w języku polskim i zawierać: nazwę producenta lub importera, instrukcje obsługi, znak dopuszczenia do użytku. Sprzedaż nieprawidłowo oznaczonych lub bez oznakowania stanowi wykroczenie zagrożone karą ograniczenia wolności albo grzywny do 1500 zł
- czytaj instrukcje, bezwzględnie przestrzegaj zaleceń producenta,  zwróć uwagę na ostrzeżenia. UWAGA! Fajerwerki są  materiałami wybuchowymi
- sprawdź, czy elementy składowe są dobrze ze sobą połączone, nie przesuwają się i nie wypadają
- wyroby pirotechniczne mogą być sprzedawane tylko osobom pełnoletnim. Zgodnie z obowiązującymi przepisami osobie, która sprzedaje je nieletnim grozi nawet do dwóch lat pozbawienia wolności.
 
- wybierz miejsce, w którym korzystając z fajerwerków nie zrobisz nikomu krzywdy i  niczego nie zniszczysz. Sprawdź, czy na drodze ładunku nie znajdują się drzewa lub linie energetyczne.
- nie używaj fajerwerków w grupie osób i w miejscach (zwłaszcza publicznych), w których mogą one spowodować obrażenia u osób postronnych,
- nie odpalaj petard z ręki, na balkonie, z okna czy dachu pokrytego papą. Lepiej wybrać w tym celu gładką, równą powierzchnię (beton, asfalt), aby uniemożliwić ich przewrócenie się,
- pamiętajmy, że nie wolno rozbierać fajerwerków, podchodzić do niewybuchów i ponownie próbować je odpalać, kierować nieodpalonych fajerwerków w stronę inną niż do góry, stawiać fajerwerków odwrotnie niż jest to wskazane na etykiecie, wrzucać do ogniska.
 
Gdy doszło do wypadku, wezwij służby ratownicze: straż pożarną, pogotowie.

"Pola Nadziei" dla Hospicjum

 • 01-10-2015
Ilustracja do informacji: "Pola Nadziei" dla Hospicjum
Serdecznie zapraszamy do aktywnego włączenia się do akcji jesiennej „Pola Nadziei” dla  Hospicjum św. Brata Alberta w Żarach. Akcja ta ma charakter ogólnopolski, natomiast my organizujemy ją po raz pierwszy na obszarze wszystkich gmin powiatów żarskiego i żagańskiego, albowiem powstałe w tym roku nasze Hospicjum obejmuje opieką mieszkańców zamieszkałych na tym terenie.
 
Żonkile są międzynarodowym symbolem nadziei, przypominają nam o ludziach cierpiących, oczekujących naszego towarzyszenia w trudnym okresie odchodzenia z tego świata. Jesienią, kiedy je sadzimy oraz wiosną, kiedy kwitną – zbieramy fundusze dla Hospicjum, w zamian za datek wręczając ofiarodawcom żonkilową broszkę.
 
Włączyć w naszą akcję można się poprzez:
·  nabycie w Hospicjum św. Brata Alberta żonkilowych cebulek za symboliczny datek (np. pochodzący ze składek pracowników, czy uczniów),
·    wytyczenie odpowiedniego miejsca na Państwa terenie, zasadzenie ich i oznaczenie tabliczką informacyjną (najlepiej w okresie między 1 i 15 października 2015 r.) oraz przesłanie na nasz e-mail: e-mail  notatki i zdjęć z tego wydarzenia lub zasadzenie nabytych cebulek przy budynku Hospicjum św. Brata Alberta w dniu 15 października 2015 r.
A wiosną… rozkwitną pierwsze POLA NADZIEI dla Hospicjum św. Brata Alberta  w Żarach.
 
Informacji na temat akcji udzielają Wolontariusze Hospicjum św. Brata Alberta od poniedziałku do soboty w godz.. 10:00 - 14:00 pod numerem telefonu 68 475 76 48 lub osobiście w obiekcie Hospicjum. Telefonicznie można też zarezerwować cebulki oraz uzgodnić formę ich odbioru. Informacje na temat akcji można znaleźć też na stronach: www.bratalbert.zary.pl oraz www.polanadziei.pl.
czytaj dalej

VII Lubuski Kongres Kobiet

 • 29-09-2015
Ilustracja do informacji: VII Lubuski Kongres Kobiet
17 października 2015 godz. 11.00 odbędzie się VII Lubuski Kongres Kobiet. Tegoroczne spotkanie będzie miało miejsce w Pałacu Książęcym w Żaganiu przy ul. Szprotawskiej 4.

Od września dla dzieci i młodzieży

 • 13-08-2015

Zapraszamy

Ilustracja do informacji: Od września dla dzieci i młodzieży
Sekcje działają w Żarach, Górzynie, Lipinkach Łużyckich, Mieszkowie, Olszyńcu, Bieczu, Łęknicy, Jasieniu i Tuplicach.

Uwaga producenci mleka

 • 13-08-2015
Ilustracja do informacji: Uwaga producenci mleka
Od 13 sierpnia do 11 września br. Agencja Rynku Rolnego będzie przyjmowała wnioski o udzielenie pomocy o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie w formie rozłożenia na nieoprocentowane raty opłaty za przekroczenie kwot indywidualnych w roku kwotowym 2014/2015.
 
Wnioski należy złożyć do dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę dostawcy hurtowego.
Adresy oddziałów terenowych oraz godziny pracy znajdują się w linku poniżej:
http://www.arr.gov.pl/kontakt-arr/oddzialy-terenowe-arr
 
Do wniosku należy dołączyć:
1. zaświadczenia albo oświadczenie, dotyczące pomocy de minimi s określone w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.);
2. zaświadczenia albo oświadczenie, dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie określone w art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
3. oświadczenie o niezaleganiu:
a) z płatnościami podatków,
b) w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne.
 
1 ... 2 3 4 5 6 7 8
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook