Informacje

Kwalifikacja wojskowa 2017

 • 23-01-2017

Ilustracja do informacji: Kwalifikacja wojskowa 2017
W okresie od 30 stycznia do 02 marca 2017 roku na terenie Powiatu Żarskiego zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa. Powiatowa Komisja Lekarska pracować będzie w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. 9 Maja 9 (I piętro, wejście od Alei Jana Pawła II), w godz. od 11.00 do 17.00.
 
Tegoroczna kwalifikacja obejmuje:
 • mężczyzn urodzonych w 1998 roku;
 • mężczyzn urodzonych w latach 1993-1997, którzy nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 • osoby urodzone w latach 1996 - 1997, którym:
  • została orzeczona czasowa niezdolność do czynnej służby wojskowej, a okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
  • została orzeczona czasowa niezdolność do czynnej służby wojskowej, a okres tej niezdolność upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, jednak osoby te przed zakończeniem kwalifikacji złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 • kobiety urodzone w latach 1993-1997, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków;
 • osoby, które ukończyły 18 lat życia i ochotniczo zgłosiły się do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
 
Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej powinna mieć ze sobą:
 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości
 • dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych
  w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej
 • aktualną fotografię o wymiarach 3x4cm, bez nakrycia głowy
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
 
Terminarz posiedzeń Powiatowej Komisji Lekarskiej w Powiecie Żarskim:
 
Miasto Żary - od 30 stycznia do 07 lutego 2017r.
Gmina Żary - od 08 do 10 lutego 2017r.
Gmina Jasień - od 13 do 14 lutego 2017r.
Gmina Lubsko - od 15 do 20 lutego 2017r.
Gmina Trzebiel - od 21 do 22 lutego 2017r.
Gmina Brody - 23 lutego 2017r.
Gmina Przewóz - 24 lutego 2017r.
Gmina Lipinki Łużyckie - 27 lutego 2017r.
Gmina Tuplice - 28 lutego 2017r.
Miasto Łęknica - 01 marca 2017r.
Kobiety/Zakończenie kwalifikacji - 02 marca 2017r. 
czytaj dalej

Zaproszenie na konferencję naukową pod hasłem "Medycyna kosmiczna przyszłością regionu?"

 • 19-01-2017

Ilustracja do informacji: Zaproszenie na konferencję naukową pod hasłem "Medycyna kosmiczna przyszłością regionu?"

Zaproszenie do czytania

 • 02-09-2016
Ilustracja do informacji: Zaproszenie do czytania
Starostwo Powiatowe w Żarach zaprasza wszystkich mieszkańców powiatu żarskiego do wzięcia udziału w ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie pod patronatem honorowym pary prezydenckiej Andrzeja Dudy i Agaty Kornhauser-Dudy. W tym roku wybrana została książka Henryka Sienkiewicza "Quo vadis".
Uczniowie szkół ponadgimanazjalnych w naszym powiecie będą czytali oraz zachęcali Państwa do wspólnego czytania tej pięknej powieści.
 
Zapraszamy 3 września od godz. 10.00 do 11.00:
w Żarach:
- park przy Al. Jana Pawła II
- teren przed restauracją "Kuźnia smaków" w Rynku
- przed restauracją "Zielona Oliwka", pl. Przyjaźni
- Foto Przedwojski, ul. Buczka
w Lubsku:
- przy fontannie
- w bibliotece
- na dziedzińcu Zespołu Szkół Technicznych.

Zaproszenie na rajd rowerowy

 • 30-08-2016
Ilustracja do informacji: Zaproszenie na rajd rowerowy
W tym roku obchodzimy 1050-lecie Chrztu Polski. Jednym z organizowanych wydarzeń, w związku z obchodami rocznicy w województwie lubuskim jest Sztafetowy Rajd Rowerowy 1050 km na 1050-lecie Chrztu Polski, który odbędzie się 16-18.09.2016 r. w Strzelcach Krajeńskich. Więcej informacji: fsd.facebook.pl i tel. 698 695 524.

Zaproszenie na Dzień Strażaka

 • 11-04-2016
Ilustracja do informacji: Zaproszenie na Dzień Strażaka
Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Żarach Janusz Dudojć i Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach st. kpt. Robert Słowikowski serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w uroczystości z okazji „Powiatowego Dnia Strażaka 2016”
 

7-8 kwietnia w Żarach - Targi Edukacji i Pracy

 • 23-03-2016

"Trampolina" - spotkanie informacyjne

 • 29-01-2016
Ilustracja do informacji: "Trampolina" - spotkanie informacyjne
Spotkanie informacyjne dotyczące ubiegania się o środki na realizację lokalnych działań w ramach projektu "Trampolina - regionalny program wspierania inicjatyw obywatelskich" odbędzie się 3 lutego 2016 r. o godz. 13.00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach, ul. Artylerzystów 6.
 
Tematyka spotkania:
Omówienie:
- regulaminu konkursu na mikrodotację - edycja 2016 w ramach projektu TRAMPOLINA -  regionalny program wspierania inicjatyw obywatelskich,
- tryb ubiegania się o mikrodotację
- przygotowanie wniosku wraz z załącznikami
 
Serdecznie zapraszamy młode organizacje pozarządowe ze stażem krótszym niż półtora roku od czasu zarejestrowania do momentu złożenia oferty, oraz grupy nieformalne i samopomocowe, dotyczące ubiegania się o środki na realizację lokalnych działań w ramach projektu "Trampolina - regionalny program wspierania inicjatyw obywatelskich".
 
Projekt realizowany jest przez Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze, który pozyskał środki z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ramach konkursu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na lata 2014-2020.
Ten program to szansa na realizację działań inicjowanych przez grupy nieformalne, środowiska osiedlowe czy wiejskie.
czytaj dalej

Zostaw 1% w Powiecie Żarskim

 • 27-01-2016
Ilustracja do informacji: Zostaw 1% w Powiecie Żarskim
Początek roku, to czas rozliczeń podatkowych za 2015 r. – Warto pamiętać, że mamy możliwość pomocy stowarzyszeniom i fundacjom działającym na rzecz mieszkańców Powiatu Żarskiego – przypomina Janusz Dudojć, Starosta Żarski. 

Aby wesprzeć lokalne organizacje działające w Powiecie Żarskim, po wyliczeniu kwoty podatku, jaką mamy do zapłacenia należy wybrać organizację z zamieszczonej poniżej listy i wpisać jej numer KRS w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego.
Urząd Skarbowy przekaże następnie łączną kwotę, którą podatnicy przekazali danej organizacji, na jej konto. 
czytaj dalej

Kwalifikacja wojskowa 2016

 • 21-01-2016
Ilustracja do informacji: Kwalifikacja wojskowa 2016
Kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców Powiatu Żarskiego zostanie przeprowadzona w terminie od 1 lutego do 4 marca 2016 r. codziennie od godz. 11 poza dniami wolnymi od pracy.
 
Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej – Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Samochodowych w Żarach, ul. 9 Maja 9 (I piętro, wejście od Al. Jana Pawła II)
 
 
Terminarz posiedzenia Powiatowej Komisji Lekarskiej
 
 
Łęknica
01.02
 
Żary (miasto)
01.02 – 10.02
 
Gmina Lubsko
11.02 – 18.02
 
Gmina Lipinki Łużyckie
18.02
 
Gmina Żary
19.02 – 23.02
 
Gmina Jasień
24.02 – 25.02
 
Gmina Trzebiel
26.02 – 29.02
 
Gmina Brody
01.03
 
Gmina Przewóz
02.03
 
Gmina Tuplice
03.03
 
Kobiety
04.03
 
Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają:
 1. mężczyźni urodzeni w 1997 roku,
 2. mężczyźni urodzeni w latach 1992 – 1996, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
 
Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również:
 • osoby, które ukończyły 18 rok życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej
 • kobiety urodzone w latach 1992 – 1997, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2015/2016 kończą naukę w szkołach lub uczeniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 48 ust. 9 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.  
 
Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej powinna przedstawić:
 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości
 • posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się
  do kwalifikacji wojskowej
 • aktualną fotografię o wymiarach 3x4cm, bez nakrycia głowy
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub  pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
 
Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia z konieczności stawienia się do kwalifikacji wojskowej osób do tego zobowiązanych, ponieważ o miejscu i terminie jej przeprowadzania informują również rozplakatowane na terenie Powiatu obwieszczenia Wojewody.
 
Osoba, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, powinna zgłosić ten fakt do wójta lub burmistrza właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, który wyznaczy jej inny termin stawiennictwa.
 
czytaj dalej

Zaproszenie na seminarium

 • 19-01-2016
Ilustracja do informacji: Zaproszenie na seminarium
Fundacja Przedsiębiorczość oraz Agenacja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają lubuskie firmy MŚP na seminarium w związku z prowadzonym naborem w konkursie "Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020", Poddziałania 2.3.4 "Ochrona własności przemysłowej", które odbędzie się 5 lutego 2016 r. w godz. 9.00-13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Żarach.
czytaj dalej
1 2 3 4 5
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
.
Baner: informacje