.

Informacje

Zapraszamy do głosowania

 • 31-08-2018
Ilustracja do informacji: Zapraszamy do głosowania
Założeniem projektu jest zakup sprzętu kajakarskiego wraz z osprzętem, który zostanie wykorzystany do organizacji bezpłatnych spływów kajakowych dla mieszkańców gmin Trzebiel, Tuplice, Brody Żarskie oraz dzieci z domów dziecka w Żarach i w Lubsku. 
Zakłada się, że zakupiony sprzęt byłby nieodpłatnie użyczany lokalnym organizacjom, szkołom oraz zorganizowanym grupom mieszkańców i turystów.
 
 
 
 
 
 
 
 
czytaj dalej

Zbiórka publiczna na wsparcie założenia i wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelczyskach (Ukraina)

 • 31-08-2018
Ilustracja do informacji: Zbiórka publiczna na wsparcie założenia i wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelczyskach (Ukraina)
Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Lubuskiego informuje, iż w Ministerstwie Finansów zarejestrowany został Komitet Pomocy Polskiej Wsi Strzelczyska na Ukrainie i rozpoczęła się zbiórka publiczna na wsparcie założenia i wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelczyskach. Komitet tworzą: druh Prezes Edward Fedko, Adam Jaskulski Wójt Świdnicy, Elżbieta Polak - Prezes Zarządu, Czesław Fiedorowicz Przewodniczący Sejmiku.
Celem zbiórki jest pomoc Polakom mieszkającym na Ukrainie, którzy chcą założyć w swojej wsi OSP, posiadają już otrzymany od nas samochód pożarniczy.
 
Bardzo liczymy na Państwa pomoc – wpłaty mogą dokonywać Ochotnicze Straże Pożarne oraz osoby fizyczne.
 
Wpłaty gotówkowe przyjmujemy w biurze Zarządu Oddziału Wojewódzkiego - Zielona Góra ul. Kasprowicza 3/5 (budynek Komendy Miejskiej PSP) - do nabycia są cegiełki pamiątkowe o nominałach 10, 50, 100 zł. Przy wyższych wpłatach przygotowane będą specjalne certyfikaty.
 
Zbiórka potrwa do 10 września 2018 r. 
 
Mieszkańcy Strzelczysk bardzo liczą na naszą pomoc, to wspaniali ludzie potrzebujący pomocy Rodaków!
czytaj dalej

Konferencja "Nowe otwarcie"

 • 27-08-2018
Ilustracja do informacji: Konferencja "Nowe otwarcie"
Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji pn. "Nowe Otwarcie 2021-2027" - adresowanej do wszystkich beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO 2020.
 
Podczas konferencji  omówione zostaną zmiany Programu RPO 2020 - Lubuskie 2020, związane z nimi nabory, założenia polityki spójności po 2020 r. a także tematyka nowego unijnego budżetu.
Konferencja odbędzie się 6 września 2018 r., w godzinach 11:00 - 13:30, w Auli Uniwersytetu Zielonogórskiego, przy ul. Podgórnej 50, ze specjalnym udziałem Christophera Todda, Dyrektora Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej.
 
czytaj dalej

Zapraszamy na Transgraniczny Piknik Zdrowia !!

 • 23-08-2018
Ilustracja do informacji: Zapraszamy na Transgraniczny Piknik Zdrowia !!

KIND Słuchobus w Żarach

 • 22-08-2018
Ilustracja do informacji: KIND Słuchobus w Żarach
KIND Aparaty Słuchowe w dniu 27 sierpnia 2018 roku zaprasza wszystkich mieszkańców Żar do nowoczesnego, mobilnego studia na bezpłatne badania słuchu.
 

INFORMACJA NR 9/2018 dot. miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie województwa lubuskiego

 • 24-07-2018

Fundacja Przedsiębiorczość ogłasza rekrutację do projektu szkoleniowego w zakresie: kadry-płace, księgowość, fotograf z obróbką zdjęć

 • 23-07-2018
Ilustracja do informacji: Fundacja Przedsiębiorczość ogłasza rekrutację do projektu szkoleniowego w zakresie: kadry-płace, księgowość, fotograf z obróbką zdjęć
Fundacja Przedsiębiorczość ogłasza rekrutację do projektu szkoleniowego w zakresie: kadry-płace, księgowość, fotograf z obróbką zdjęć
 
Cel projektu:
 
Celem głównym projektu jest doprowadzenie 70 osób w wieku 30 lat i więcej (42 kobiet i 28 mężczyzn) pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne – tych których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza (tj. kobiet, osób z niskimi kwalifikacjami, powyżej 50 roku życia i osób z niepełnosprawnością) do uzyskania zatrudnienia od 01.11.2017 do 31.10.2018 r.
 
Co oferujemy?
W ramach Projektu zaplanowane jest kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie dla każdego Uczestnika Projektu, składające się z następujących form:
a) Identyfikacja potrzeb wraz z opracowaniem IPD – dla każdego Uczestnika – 9h/osoba
b) Pośrednictwa Pracy – dla każdego Uczestnika – 6h/ osoba
c) Szkolenia zawodowe zakończone egzaminem i certyfikacją – dla 48 Uczestników – 120 h/ osoba/grupa
 
Ponadto zapewniamy:
· Bezpłatne materiały szkoleniowe,
· Wykwalifikowaną kadrę trenerską,
· Stypendium szkoleniowe w wysokości 8,52 brutto/godzina,
· Zwrot kosztów dojazdu na identyfikację, pośrednictwo oraz szkolenia
 
Grupa docelowa:
Projekt jest skierowany do 70 osób (w tym 42 kobiet i 28 mężczyzn) wyłącznie biernych zawodowo, w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących na terenie województwa lubuskiego o niskich kwalifikacjach (wymóg konieczny), a ponadto kwalifikujących się co najmniej do jednej z poniższych grup:
· osób powyżej 50 roku życia (od dnia 50 urodzin) – min. 10% UP – 7 osób,
· osób o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem maksymalnie zasadniczym zawodowym lub średnim ogólnokształcącym/zawodowym) – 100 % UP – 70 osób,
· kobiet – min. 60% UP – 42 osoby,
· osób z niepełnosprawnościami – min. 5% UP (4 osoby).
Dokumenty zgłoszeniowe
Prawidłowe zgłoszenie następuje poprzez dostarczenie poprawnie wypełnionych dokumentów:
· Formularza zgłoszeniowego,
· Oświadczenia potwierdzającego spełnianie kryteriów grupy docelowej,
· Orzeczenia o niepełnosprawności lub innego dokumentu – w przypadku osób niepełnosprawnych,
· Oświadczenia dotyczącego przekazania informacji o sytuacji na rynku pracy po zakończeniu udziału w projekcie
 
Formularz oraz oświadczenia muszą być opatrzone czytelnym podpisem Kandydata/tki na Uczestnika Projektu.
Dokumenty dostępne są w siedzibie Fundacji przy ul. Mieszka I 13, 68-200 Żary, pok. nr 17 II piętro
Tel: 533 32 26 18, 604 568 179, 68 479 16 10
 
Ścieżka wsparcia
Zajęcia odbywać się będą w następującym systemie:
Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia połączone z opracowaniem IPD oraz diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego
Pośrednictwo pracy
Wysokiej jakości szkolenia zawodowe j.w.
efektem szkoleń będzie uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem), w rozumieniu wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.
Każdy Uczestnik szkolenia będzie miał możliwość przystąpienia do egzaminu oraz uzyskania certyfikatu.
– liczba godzin: średnio 120h/osoba lub grupa – średnio 15 spotkań po 8 h lekcyjnych.
– w wypadku szkoleń grupowych zajęcia odbywać się będą w grupach maksymalnie 8 osobowych
– materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej – na płycie CD
– stypendium szkoleniowe,
– zwrot kosztów dojazdu na zajęcia
czytaj dalej

Nabór ochotników do służby przygotowawczej

 • 12-07-2018
Ilustracja do informacji: Nabór ochotników do służby przygotowawczej
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Żaganiu prowadzi nabór ochotników do służby przygotowawczej, której ukończenie otwiera drogę do zawodowej  służby wojskowej. III turnus służby przygotowawczej rozpoczyna się 04 września 2018 r.  Jeśli jesteś osobą pełnoletnią, posiadasz minimum wykształcenie gimnazjalne oraz jesteś osobą niekaraną, zgłoś się do nas już dziś.

Głośna próba syren alarmowych

 • 27-06-2018
28 czerwca o godzinie 12.00 – 12.30 na terenie Powiatu zawyją syreny
Zostanie nadany sygnał:
 • ogłoszenie alarmu – modulowany dźwięk syreny trwający 3min
 • odwołanie alarmu – ciągły dźwięk syreny, trwający 3min.
Mieszkańcy proszeni są o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań, gdyż sygnał który będzie się rozlegał, jest tylko sygnałem ćwiczebnym, uruchomionym w ramach treningu systemów alarmowych. 

Prezes Zarządu Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. ogłasza rokowania po drugim przetargu na sprzedaż prawa własności zabudowanej położonej w obrębie 3 miasta Żary przy ulicy Bohaterów Getta 15.

 • 29-05-2018
Ilustracja do informacji: Prezes Zarządu Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. ogłasza rokowania po drugim przetargu na sprzedaż prawa własności zabudowanej położonej w obrębie 3 miasta Żary przy ulicy Bohaterów Getta 15.
Prezes Zarządu Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2 ogłasza rokowania po drugim przetargu na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2, oznaczonej działką nr 80/4 o powierzchni 2268 m2, położonej w obrębie 3 miasta Żary przy ulicy Bohaterów Getta 15, jednostka ewidencyjna 081102_1Żary.
 
Więcej informacji znajdą Państwo po kilknięciu na link ( kliknij tutaj )
1 2 3 4 5 6 ... 8
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook