.

Informacje

Grypa ptaków

 • 03-01-2020

Grypa ptaków

Ilustracja do informacji: Grypa ptaków
W ostatnim czasie na terenie Polski (województwo wielkopolskie i lubelskie) potwierdzono występowanie wysoce zjadliwej grypy ptaków w hodowlach. Z uwagi na niebezpieczeństwo pojawienia się choroby również i na naszym terenie konieczne jest zachowanie szczególnych środków ostrożności.
Hodowcy i osoby trzymające drób powinny przestrzegać zasady bioasekuracji oraz stosować odpowiednie środki minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstw, w szczególności:
 • wstrzymać się od wypuszczania ptaków na wybieg i pozostawić je w budynkach, w których są utrzymywane;
 • zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
 • nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
 • stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
 • odzież i obuwie używane w kontakcie z drobiem muszą pozostać w obiekcie (kurnik, hala). Nie wolno wynosić jej i pracować w niej w innych miejscach. Szczególnie dotyczy to obuwia.
W przypadku podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu należy niezwłocznie o tym fakcie poinformować Powiatowego Lekarza Weterynarii, tel. 68 372 04 46.
 

Ważna informacja

 • 16-12-2019
Ilustracja do informacji: Ważna informacja

Spotkanie autorskie z prof. Stanisławem Nicieją

 • 04-12-2019
Ilustracja do informacji: Spotkanie autorskie z prof. Stanisławem Nicieją

Poradnik Ogólny ASF

 • 26-11-2019
Ilustracja do informacji: Poradnik Ogólny ASF

Afrykański pomór świń (ASF)

 • 19-11-2019
Ilustracja do informacji: Afrykański pomór świń (ASF)

Zaproszenie do udziału w spotkaniach informacyjnych dotyczących możliwości pozyskania wsparcia przez lubuskie organizacje pozarządowe

 • 04-03-2019
Ilustracja do informacji: Zaproszenie do udziału w spotkaniach informacyjnych dotyczących możliwości pozyskania wsparcia przez lubuskie organizacje pozarządowe
 
 
czytaj dalej

UWAGA WAŻNE OGŁOSZENIE !

 • 14-12-2018

Ilustracja do informacji: UWAGA WAŻNE OGŁOSZENIE !
  

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

 • 01-10-2018
Ilustracja do informacji: Międzynarodowy Dzień Osób Starszych
  
 

Zbiórka publiczna na wsparcie założenia i wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelczyskach (Ukraina)

 • 17-09-2018
Ilustracja do informacji: Zbiórka publiczna na wsparcie założenia i wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelczyskach (Ukraina)
Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Lubuskiego uprzejmie przypomina o trwającej zbiórce pieniędzy na wsparcie założenia i wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelczyskach, polskiej wsi na Ukrainie.
Celem zbiórki jest pomoc Polakom mieszkającym na Ukrainie, którzy chcą założyć  w swojej wsi OSP, posiadają już otrzymany od nas samochód pożarniczy.
Bardzo liczymy na Państwa pomoc – wpłaty mogą dokonywać OSP, ale także osoby fizyczne.
 
Wpłaty gotówkowe przyjmujemy w biurze Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, do nabycia są cegiełki pamiątkowe o nominałach 10, 50, 100 zł. Przy wyższych wpłatach przygotowane będą specjalne certyfikaty.
wpłaty można także dokonać przelewem na konto:
 
BZ WBK nr  73 1090 1535 0000 0000 5301 9109 z dopiskiem “wsparcie dla Ukrainy”
 
czytaj dalej

Ostrzeżenie Służby Hydrogeologicznej

 • 03-09-2018
Ilustracja do informacji: Ostrzeżenie Służby Hydrogeologicznej
Zapraszamy do zapoznania się z ostrzeżeniem Służby Hydrogeologicznej.
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 8
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook