Wydarzenia

Orszak Trzech Króli w Żarach

 • 10-01-2018
Ilustracja do informacji: Orszak Trzech Króli w Żarach
6 stycznia 2018 roku tłumy mieszkańców Żar wyruszyły na ulicę, by wspólnie wziąć udział w Orszaku Trzech Króli. Orszak wyruszył spod Kościoła Wniebowzięcia NMP i ulicami miasta przemaszerował do Kościoła Miłosierdzia Bożego. Wierni manifestowali swoją wiarę wspólnie śpiewając kolędy. Na placu przed Kościołem Miłosierdzia Bożego Trzej Królowie złożyli dary Nowonarodzonemu Dzieciątku. Trzy Królestwa symbolizowali mieszkańcy w barwnych szatach i koronach. W orszaku uczestniczyły całe rodziny; władze samorządowe reprezentowali Burmistrz Miasta Danuta Madej i Wicestarosta Małgorzata Issel.
czytaj dalej

Halowy Turniej Piłki Nożnej pod Patronatem Starosty Żarskiego

 • 10-01-2018
Ilustracja do informacji: Halowy Turniej Piłki Nożnej pod Patronatem Starosty Żarskiego
6 stycznia 2018 roku upłynął młodym piłkarzom pod znakiem sportowych rozgrywek. W hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubsku rozegrano turniej piłkarski Żaków, którego organizatorem był klub MLKS Budowlani, a całe wydarzenie rozgrywało się pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Żarskiego Janusza Dudojcia. Chłopcy i dziewczęta podczas meczu dali z siebie wszystko, cała hala aż drżała od emocji! Pierwsze miejsce zajęli zawodnicy z Forstu, srebro zdobyli piłkarze z klubu MUKS Hat-Trich Lubsko, zaś trzecie miejsce zajęli chłopcy z UKS Victoria Jasień. Na kolejnych pozycjach uplasowali się Budowlani I Lubsko, Sprata Grabik, młodziki Budowlani II Lubsko i Budowlani III Lubsko. Rozgrywki będą odbywały się przez cały styczeń w każdą sobotę.
czytaj dalej

Dodatkowe bezpłatne porady prawne

 • 03-01-2018
Ilustracja do informacji: Dodatkowe bezpłatne porady prawne
Zapraszamy wszystkich chętnych do skorzystania z dodatkowych bezpłatnych porad prawnych przeznaczonych dla osób niekwalifikujących się do pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej.
 
Dzięki kontynuacji współpracy Powiatu Żarskiego ze Stowarzyszeniem CIVIS SUM z  Zielonej Góry mieszkańcy Powiatu, którzy nie kwalifikują się do uzyskania porady w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej mogą również otrzymać bezpłatną poradę prawną.
 
DODATKOWY DYŻUR PRAWNIKA
w budynku Starostwa Powiatowego w Żarach przy ul. Jana Pawła II 5 - parter
w każdy piątek w godz.: 12:00 - 13:00
 
SPOTKANIE EDUKACYJNE Z PRAWNIKIEM
W ramach współpracy Stowarzyszenie CIVIS SUM zorganizuje również cykl spotkań z prawnikiem dla mieszkańców powiatu „Prawo na co dzień”. Podczas spotkań będą poruszane najczęściej pojawiające się zagadnienia prawne dnia codziennego. Prawnik w sposób jasny i zrozumiały, bez zbędnej prawniczej terminologii omówi poszczególne zagadnienia. Na spotkaniach będzie również możliwość zadawania pytań i dyskusji.
 
PORTAL EDUKACJA-PRAWNA.INFO.PL/POWIAT-ZARSKI
Zachęcamy również do korzystania z lokalnego portalu edukacji prawnej edukacja-prawna.info.pl/powiat-zarski.
Portal jest źródłem informacji dla mieszkańców powiatu nt. najczęściej pojawiających się zagadnień prawnych dnia codziennego oraz zawiera informacje o lokalnych punktach nieodpłatnej pomocy. Jego tematyka została opracowana w oparciu o doświadczenia Stowarzyszenia zebrane przez 13 lat świadczenia bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego. 
Zachęcamy do korzystania z serwisu. edukacja-prawna.info.pl/powiat-zarski 
 
PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
Od stycznia 2016 r. w powiecie żarskim  działają cztery punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w których osoby spełniające kryteria określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2017 r , poz. 2030) mogą uzyskać bezpłatną pomoc prawną.
 
Zgodnie z ustawą nieodpłatna pomoc prawna przysługuje:
 • osobom które, w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej;
 • osobom posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny;
 • kombatantom;
 • ofiarom represji wojennych i okresu powojennego lub weteranom;
 • osobom, które nie ukończyły 26 lat;
 • osobom, które ukończyły 65 lat;
 • osobom, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty;
 • kobietom w ciąży
Od 2016 r. 2 punkty są prowadzone przez Stowarzyszenie CIVIS SUM z Zielonej Góry, które już po raz trzeci zostało wybrane w ramach otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Żarach. Zadanie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Żarach i Lubsku jest finansowane ze środków przekazanych przez Powiat Żarski na podstawie umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego.

Gdzie skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej?
 
Punkty
Lokalizacja - adres
Harmonogram przyjęć
Punkt nr 1*
 
 
budynek Starostwa Powiatowego w Żarach
przy ul. Jana Pawła II 5 - parter
Dyżur dla osób spełniających ustawowe kryteria:
poniedziałek        08:00 – 12:00
wtorek                 07:00 – 11:00
środa                 ---------------------
czwartek              07:00 – 11:00
piątek                  08:00 – 12:00
Dodatkowy dyżur dla osób niespełniających kryteriów określonych w ustawie*:
w każdy piątek
w godz.: 12:00 - 13:00
budynek Biblioteki w Mirostowicach Dolnych,
Plac Kościelny 27
Dyżur dla osób spełniających ustawowe kryteria:
środa                07:00 – 11:00
Punkt nr 2*
 
budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku, ul. 3 maja 1
Dyżur dla osób spełniających ustawowe kryteria:
poniedziałek        12:30 – 16:30
wtorek                 11:30 – 15:30
środa                  11:30 – 15:30
czwartek              11:30 – 15:30
piątek                   07:30 – 11:30
Punkt nr 3
budynek Urzędu Gminy
w Tuplicach,
ul. Mickiewicza 27, pok. 5
Dyżur dla osób spełniających ustawowe kryteria:
poniedziałek           08:00 – 12:00
wtorek                    08:00 – 12:00
środa                     08:00 – 12:00
czwartek                 08:00 – 12:00
piątek                     08:00 – 12:00
Punkt nr 4
budynek Urzędu Miasta
w Jasieniu
ul. XX-lecia 20, pok.317
Dyżur dla osób spełniających ustawowe kryteria:
poniedziałek           08:00 – 12:00
wtorek                    08:00 – 12:00
środa                     08:00 – 12:00
czwartek                 08:00 – 12:00
piątek                     08:00 – 12:00
 
Punkty 1 i 2 są prowadzone przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej „CIVIS SUM” z Zielonej Góry
 
Serdecznie zapraszamy!
czytaj dalej

Rondo na ul. Moniuszki już przejezdne!

 • 22-12-2017
Ilustracja do informacji: Rondo na ul. Moniuszki już przejezdne!
21 grudnia 2017 roku Starosta Żarski Janusz Dudojć, Wicestarosta Małgorzata Issel, Przewodnicząca Powiatu Żarskiego Helena Sagasz wraz z licznie zgromadzonymi Radnymi Powiatu Żarskiego, przecięli biało-czerwoną wstęgę symbolicznie otwierając rondo przy zbiegu ulic Moniuszki, Lotników i Wieniawskiego w Żarach.
 
 – Ruch wznowiony! – powiedział Starosta Żarski Janusz Dudojć.  Oddanie do użytku komunikacyjnego tej strategicznej inwestycji, znacząco ułatwi poruszanie się po mieście w gorącym, przedświątecznym okresie. Choć prace remontowe potrwają jeszcze chwilę, to po drodze można poruszać się bez przeszkód.
W ramach przebudowy drogi powiatowej nr 4620F – ul. Moniuszki w Żarach od DK12 do skrzyżowania z ul. Lotników i ul. Wieniawskiego oraz drogi powiatowej 4606F – ul. Lotników w Żarach od ul. Moniuszki do ul. Strzelców w miejscu skrzyżowania z sygnalizacją świetlną powstało rondo,  wiele miejsc parkingowych, nowe chodniki oraz ścieżki rowerowe, a także zamontowane zostało nowoczesne oświetlenie ulicy.
 
Wartość inwestycji: 6 mln 757 tys. 323 zł
Dofinansowanie w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019: 2 mln 271 tys. 253 zł.
Wykonawca: Eurovia Polska S.A.
czytaj dalej

Radni przyjęli budżet na 2018 rok - XXXIV sesja Rady Powiatu Żarskiego

 • 21-12-2017
Ilustracja do informacji: Radni przyjęli budżet na 2018 rok - XXXIV sesja Rady Powiatu Żarskiego
 
21 grudnia 2017 w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się XXXIV sesja Rady Powiatu. W trakcie sesji przyjęto do wiadomości: sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz informacje Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracach Komisji w okresie między sesjami.
Najważniejszym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na rok 2018. Po przedstawieniu projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Zarządu Powiatu, odczytaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, przedstawieniu opinii i wniosków komisji stałych, przedstawieniu stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii i wniosków poszczególnych komisji (z autopoprawką Zarządu) i dyskusją nad wnioskami oraz wniesionymi autopoprawkami odbyło się głosowanie nad projektem uchwały budżetowej. Za przyjęciem projektu uchwały budżetowej było 19 głosów – przy jednym głosie wstrzymanym.
Radni podjęli również uchwałę intencyjną w sprawie nadania imienia nowo wybudowanemu rondu u zbiegu ulic Moniuszki, Lotników i Wieniawskiego w Żarach.
W trakcie sesji podjęto:
- Uchwałę Budżetową Powiatu Żarskiego na 2018 rok;
- uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2018-2025;
- uchwałę w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego  2017;
- uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2017 r.;
- uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2017-2025;
- uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na rok 2018;
- uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej;
- uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego na rok 2018 .
 
czytaj dalej

Most w Grabkowie oficjalnie otwarty

 • 21-12-2017
Ilustracja do informacji: Most w Grabkowie oficjalnie otwarty
20 grudnia 2017 roku Starosta Żarski Janusz Dudojć, członek Zarządu Rady Powiatu Żarskiego Józef Radzion, sołtys Grabkowa Joanna Ostapowicz, Komendant Powiatowy PSP st.kpt. Robert Słowikowski, proboszcz parafii pw. Najświętszego serca Pana Jezusa w Górzynie Leszek Białuga oraz zaproszeni goście, uroczyście przecięli wstęgę oficjalnie otwierającą most w Grabkowie.
 – To ważna chwila dla nas wszystkich, dzięki tej inwestycji mieszkańcy Grabkowa mogą się bez problemu przemieszczać. Poprzedni mostek był w kiepskim stanie, teraz spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa – podsumował Starosta Żarski Janusz Dudojć.
Wizyta w Grabkowie była również okazją do odwiedzin jednej z potrzebujących rodzin zastępczych. Starosta Janusz Dudojć wręczył mieszkańcom podarunki z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.
 
Zakres prac remontowych mostu w Grabkowie obejmował m.in.:
- rozbiórkę elementów dróg i ulic,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
- podbudowę z betonu asfaltowego,
- wbicie pali prefabrykowanych, żelbetowych,
- wykonanie podpór betonowych,
- wykonanie izolacji powłokowej asfaltowej,
- izolację nawierzchni na obiekcie mostowym,
- montaż barieroporęczy,
- umocnienie koryta rzeki narzutem kamiennym,
 
Całkowita wartość inwestycji: 713 tys. 878 zł
Wkład własny Powiatu Żarskiego: 486 tys. 214 zł
Kwota dofinansowania w ramach „Rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Finansów”:  208 tys. 600 zł
Wykonawca: Zielonogórskie Przedsiębiorstwo Budowy Mostów „MOSTY” Sp. z o.o.
czytaj dalej

Spotkanie opłatkowe pracowników Starostwa Powiatowego w Żarach

 • 21-12-2017
Ilustracja do informacji: Spotkanie opłatkowe pracowników Starostwa Powiatowego w Żarach
20 grudnia 2017 roku odbyło się przedświąteczne spotkanie pracowników wszystkich Wydziałów Starostwa Powiatowego w Żarach. W spotkaniu uczestniczyli również emerytowani pracownicy Starostwa.
 
- Spokojnych, zdrowych Świąt Bożego Narodzenia, spędzonych przy wigilijnym stole w ciepłej i rodzinnej atmosferze – życzył  pracownikom Starosta Żarski Janusz Dudojć. Do życzeń przyłączyła się również Wicestarosta Małgorzata Issel. Następnie pracownicy złożyli sobie wzajemne świąteczne życzenia.
czytaj dalej

Hej kolęda, kolęda!

 • 19-12-2017
Ilustracja do informacji: Hej kolęda, kolęda!
19 grudnia 2017 r. do Starostwa Powiatowego w Żarach przybyła grupa kolędujących uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubsku - niosąc ze sobą atmosferę zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Do wspólnego kolędowania chętnie włączyli się Starosta Janusz Dudojć oraz Wicestarosta Małgorzata Issel. W podziękowaniu za piękne świąteczne życzenia, dzieci otrzymały drobne upominki.
czytaj dalej

Wigilijne spotkanie z dyrektorami szkół oraz jednostek podległych Powiatowi Żarskiemu

 • 19-12-2017
Ilustracja do informacji: Wigilijne spotkanie z dyrektorami szkół oraz jednostek podległych Powiatowi Żarskiemu
18 grudnia 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się wigilijne spotkanie Starosty Janusza Dudojcia oraz Wicestarosty Małgorzaty Issel z dyrektorami szkół i innych jednostek podległych Powiatowi Żarskiemu.
Do świątecznego stołu zasiedli dyrektorzy wszystkich powiatowych szkół ponadgimnazjalnych oraz dyrektorzy placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żarski: Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Ośrodka dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Domu Pomocy Społecznej w Lubsku, Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach, Powiatowego Domu Dziecka w Lubsku oraz Powiatowego Domu Dziecka w Żarach.
Obok Starosty Żarskiego i Wicestarosty, Powiat Żarski reprezentowali: Sekretarz Powiatu Agnieszka Domaradzka oraz Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia  Bartłomiej Kubiak.
czytaj dalej

Świąteczne spotkanie Władz Samorządowych

 • 14-12-2017
Ilustracja do informacji: Świąteczne spotkanie Władz Samorządowych
14 grudnia 2017 r. Starostę Żarskiego Janusza Dudojcia oraz Wicestarostę Małgorzatę Issel odwiedziła Burmistrz Miasta Żary Pani Danuta Madej wraz z Zastępcą Burmistrza – Panem Patrykiem Falińskim. Przedstawiciele Władz Samorządowych złożyli sobie serdeczne życzenia świąteczne oraz noworoczne, a także wymienili się symbolicznymi upominkami.  
czytaj dalej
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
.
Baner: strona główna 1Baner: główna 2Baner: główna 4Baner: główna 5