Wydarzenia

XXXI Sesja Rady Powiatu Żarskiego.

 • 28-09-2017
Ilustracja do informacji: XXXI Sesja Rady Powiatu Żarskiego.
28 września 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się XXXI Sesja Rady Powiatu Żarskiego. W trakcie sesji przyjęto do wiadomości: sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami; informacje Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracach Komisji w okresie między sesjami.
Radni zapoznali się z działalnością Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Powiatu Żarskiego za rok 2016, którą przedstawiła Dyrektor - Lucyna Hoffman – Czyżyk.
Informację o stanie środowiska na obszarze Powiatu Żarskiego przedstawił Wojciech Konopczyński - -Zastępca Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Przemysław Susek-Naczelnik Wydziału Monitoringu Środowiska.
Istotnymi punktami Sesji były informacje na temat wykonania budżetu Powiatu i realizacji inwestycji prowadzonych przez Powiat Żarski w bieżącym roku.
Zarząd Główny Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego uhonorował Starostwo Powiatowe w Żarach medalem za szczególne zasługi. Na ręce Starosty Janusza Dudojcia medal i list gratulacyjny wręczył Prezes WOPR-u w Żarach – Zbigniew Zdzitowiecki.
 
Podjęto Uchwały:
- zmieniającej uchwałę nr XXVI/153/2017 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2017 roku
- w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg w Powiecie Żarskim i ich parkowania na parkingach strzeżonych na rok 2018
- w sprawie przekazania przez Powiat Żarski zadania Gminie Przewóz
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2017 r
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2017-2025
- w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/151/2017 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 lutego 2017 r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żarskiego na rok 2017
 
Po zakończonej Sesji Starosta Żarski Janusz Dudojć wraz z Radnymi Powiatu Żarskiego udali się do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, aby sprawdzić postęp prac budowlanych trwającej inwestycji, dotyczącej przebudowy pomieszczeń warsztatowych na potrzeby nowoczesnych pracowni do nauki zawodu.  Zakres robót obejmuje:
- termomodernizację budynku w tym m.in. przebudowę kotłowni, docieplenie budynku, remont stropodachu nad piętrem, rozbiórkę budynku portierni, rozbiórkę tarasu i budowę schodów
podjazdem oraz utwardzenie terenu,
- wymianę wszystkich instalacji,
- wykonanie nowych posadzek,
- wyremontowanie stropodachu nad parterem wraz z wymianą świetlików w środkowej części budynków
- dostosowanie pomieszczeń do najnowocześniejszego sprzętu, który został zakupiony z pozyskanych przez Powiat Żarski pieniędzy w ramach projektu Modernizacji Kształcenia Zawodowego.
 
Zakończenie prac remontowych przewidziano na 30 sierpnia 2018 r.
Koszt inwestycji wyniesie 2 261 821 zł.
 
 
 
 
czytaj dalej

3. Cross Górski po Zielonym Lesie - sportowa sobota Starosty Żarskiego Janusza Dudojcia, Michała Rozmysa oraz Partnerów IV etapu "Przygody z Nysą"

 • 26-09-2017
Ilustracja do informacji: 3. Cross Górski po Zielonym Lesie - sportowa sobota Starosty Żarskiego Janusza Dudojcia, Michała Rozmysa oraz Partnerów IV etapu "Przygody z Nysą"
23 września 2017 r. odbył się 3. Cross Górski po Zielonym Lesie, w którym udział wzięło prawie sześciuset biegaczy z terenu Powiatu Żarskiego, województw lubuskiego i dolnośląskiego, a także przedstawiciele innych regionów Polski. Dodatkowo, w mini biegu wystartowało około 140 dzieci w dwóch kategoriach wiekowych. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Starosta Żarski Janusz Dudojć.
 
Wzorem lat ubiegłych, wyścig podzielony został na dwie części: bieg dla dzieci oraz bieg główny. Niewątpliwą atrakcją dla najmłodszych miłośników biegania była rozgrzewka przeprowadzona przez reprezentanta Polski w lekkoatletycznych mistrzostwach świata w Londynie – Michała Rozmysa. Pochodzący z Lubska średniodystansowiec jest wielkim orędownikiem aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży. Sportowiec nie ukrywa radości z prac prowadzonych wokół zalewu „Karaś’ w Lubsku w ramach projektu pn. „Przygoda z Nysą – etap IV”, dzięki którym powstanie prawie dwukilometrowa ścieżka pieszo-rowerowa wraz z molo widokowym, jedenastoma pomostami i małą infrastrukturą. Michał Rozmys podobnie, jak Starosta Żarski Janusz Dudojć, stawia na poprawę jakości i dostępności bazy turystycznej, dzięki której możliwe jest uprawianie różnego rodzaju sportów oraz ma nadzieję, że możliwe będzie wybudowanie ścieżki rowerowej łączącej zalew „Karaś” z istniejącą ścieżką biegnącą w kierunku Brodów w ramach kolejnego – V etapu – „Przygody z Nysą”.
 
3. Cross Górski po Zielonym Lesie to wydarzenie sportowe współorganizowane przez Nadleśnictwo Lipinki Łużyckie – jednego z partnerów projektu pn. „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko – niemieckiego – etap IV”, który otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014 – 2020. Naczelną ideą projektu jest poprawa wizerunku terenów przygranicznych oraz rozbudowanie bazy turystyki pieszo-rowerowej. W ramach projektu Nadleśnictwo Lipinki Łużyckie wybuduje niespełna 2,5-kilometrowy trakt pieszo-rowerowy w Zielonym Lesie wraz z małą infrastrukturą turystyczną. 
Partnerami projektu są: Partnerzy projektu: Görlitz, Gmina Krauschwitz, Kulturinsel Einsiedel e.V., Miasto i Gmina Pieńsk, Gmina Miejska Zgorzelec, Gmina Łęknica, Powiat Żarski i Nadleśnictwo Lipinki.
Cross po Zielonym Lesie był również elementem „Święta Lasu” – imprezy plenerowej zorganizowanej przez Fundację Natura Polska.
czytaj dalej

Obchody Dnia Sybiraka w Lubsku

 • 21-09-2017
Ilustracja do informacji: Obchody Dnia Sybiraka w Lubsku
20 września 2017 r. nad zalewem „Karaś” w Lubsku miały miejsce uroczyste obchody Dnia Sybiraka, w których udział wziął Starosta Żarski Janusz Dudojć, członkowie Koła Związku Sybiraków w Lubsku, ks. kan. Zygmunt Mokrzycki – proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubsku,  wiceprezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Zielonej Górze Ryszard Greszczyk, przedstawiciele władz samorządowych, a także dzieci i młodzież z Zespołu Szkół Technicznych w Lubsku oraz ze Szkoły Podstawowej w Górzynie. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Starosta Żarski Janusz Dudojć.
Uroczystości rozpoczęła Mszą św. w intencji ofiar sowieckiej agresji oraz zmarłych i żyjących Sybiraków, której przewodniczył ks. kan. Zygmunt Mokrzycki. Po zakończeniu Mszy św. zgromadzeni udali się nad Zalew „Karaś”, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.
Po wysłuchaniu Hymnu Sybiraków oraz uczczeniu minutą ciszy pamięci Polaków, którzy nie wrócili z „nieludzkiej ziemi”, głos zabrał wieloletni Prezes Zarządu Koła Sybiraków Rodrycjusz Gerlach, który przytoczył jedną historii, jakie miały miejsce podczas zsyłki. Następnie osoby zasłużone dla Związku Sybiraków otrzymały odznaczenia przyznane przez Zarząd Główny Związku Sybiraków oraz przez Zarząd Oddziału Związku Sybiraków w Zielonej Górze.
Złotą Odznakę „Zasłużony dla Związku Sybiraków”  otrzymała Halina Skindzier. Srebrną odznakę „Zasłużony dla Związku Sybiraków” otrzymali:  Halina Siemaszko, Irena Koszela, Danuta Hauza oraz Henryk Dybka. Odznakę Honorową Sybiraka otrzymali:  Alicja Czerniawska oraz Wojciech Szabliński. Medal pamięci za zasługi dla Związku Sybiraków otrzymali: Lech Jurkowski oraz Mateusz Szaja.
Członkowie Koła Związku Sybiraków w wyjątkowy sposób podziękowali Staroście Żarskiemu Januszowi Dudojciowi za lata pełnej zaangażowania pracy na rzecz Koła. Starosta otrzymał, z rąk Haliny Skindzier, obraz olejny przedstawiający rodzinny dom jego ojca.
Całość uroczystości uświetnił występ artystyczny młodzieży z Zespołu Szkół Technicznych w Lubsku.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

26Galeria zdjęć: 2017 08 20 - Obchody Dnia Sybiraka

Uroczyste obchody Dnia Sybiraka w Żarach

 • 21-09-2017
Ilustracja do informacji: Uroczyste obchody Dnia Sybiraka w Żarach
17 września 2017 r. przy pomniku Zesłańców Sybiru w Żarach odbyły się uroczystości związane z obchodami Dnia Sybiraka. Powiat Żarski reprezentowała Wicestarosta Małgorzata Issel. W wydarzeniu udział wzięli m.in. członkowie Koła Sybiraków, Wacław Mandryk - prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Zielonej Górze, przedstawiciele władz samorządowych oraz mieszkańcy miasta.
 
17 września to wyjątkowa data dla wszystkich Sybiraków. W tym dniu obchodzony jest Światowy Dzień Sybiraka, podczas którego wspominamy losy osób i rodzin zesłanych na Sybir. Ta szczególna data jest symbolem naznaczenia ich życia, sposobem na zachowanie w pamięci ich tragedii i tułaczego losu.
czytaj dalej

Spotkanie karasiowe w Lubsku

 • 18-09-2017
Ilustracja do informacji: Spotkanie karasiowe w Lubsku
15 września 2017 r. nad zalewem Karaś w Lubsku odbyło się "Spotkanie karasiowe" zorganizowane przez Warsztaty Terapii Zajęciowej działające przy parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Lubsku wraz ze Środowiskowym Domem Samopomocy. W warsztatach uczestniczyli m.in. Starosta Żarski Janusz Dudojć, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubsku Elżbieta Maćko, Proboszcz parafii pw. Najświętszej Maryi Panny ks. kan. Marian Bumbul, a przede wszystkim podopieczni warsztatów z Lubska, Gubina, Krosna Odrzańskiego i Żar. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Starosta Żarski Janusz Dudojć.
Wśród największych atrakcji tegorocznego „Spotkania karasiowego” znalazł się pokaz sprzętu Straży Granicznej i Straży Pożarnej, warsztaty grania na bębnach, strzelanie z broni pneumatycznej czy ćwiczenia bojką. Wszyscy uczestnicy mogli zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z Myszką Falubazu. Zmiany, które zachodzą nad zalewem „Karaś” w Lubsku pozwalają przypuszczać, iż w przyszłym roku zabawa na „Spotkaniu karasiowym” będzie równie udana. Nie ma wątpliwości, że molo widokowe, prawie dwukilometrowa ścieżka pieszo-rowerowa i duże altany, które powstają w ramach projektu pn. „Przygoda z Nysą – Etap IV”, staną się gwarantem przyjemnego oraz aktywnego spędzania czasu, nie tylko dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej.
czytaj dalej

Uroczyste uruchomienie nowej linii napowietrznej wysokiego napięcia 110 kV relacji Nowogród Bobrzański - Żary

 • 18-09-2017
Ilustracja do informacji: Uroczyste uruchomienie nowej linii napowietrznej wysokiego napięcia 110 kV relacji Nowogród Bobrzański - Żary
15 września 2017 r. Wicewojewoda Lubuski Robert Paluch, Starosta Żarski Janusz Dudojć oraz Prezes Enei Operator Andrzej Kojro uroczyście uruchomili nową linię napowietrzną wysokiego napięcia 110 kV relacji Nowogród Bobrzański – Żary. W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele władz samorządowych, członkowie Zarządu Spółki Enea Operator oraz Prezes i członkowie Zarządu Wykonawcy – firmy Eltel Networks Energetyka S.A. z Olsztyna.
 
Linia wysokiego napięcia Nowogród Bobrzański – Żary  w znaczący sposób przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców Żar i okolicznych terenów oraz przedsiębiorców. Dzięki zakończonej inwestycji możliwa będzie nowa konfiguracja pracy sieci energetycznej, która w przypadku awarii pozwoli na eliminację lub znaczne ograniczenie liczby osób pozbawionych energii elektrycznej. Dodatkowo, nowo powstała sieć ma charakter ponadregionalny, przez co znacząco poprawia bezpieczeństwo energetyczne południowej części województwa lubuskiego, jak również część województwa dolnośląskiego.
 
Linia ma długość ponad 22 km, z czego 4,5 km biegnie przez teren gminy Nowogród, a pozostałe ponad 17 km umiejscowione jest w gminie i mieście Żary. Budowa nowej linii trwała ponad 5 lat, przy czym 4 lata trwały formalności, a tylko rok sama budowa.
 
Inwestycję wartą 11 mln zł zrealizowała firma Eltel Networks Energetyka S.A. z Olsztyna.
czytaj dalej

Spotkanie partnerów projektu pn. "Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Powiecie Żarskim"

 • 18-09-2017
Ilustracja do informacji: Spotkanie partnerów projektu pn. "Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Powiecie Żarskim"
14 września 2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żarach obyło się spotkanie Partnerów projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim”. W spotkaniu, obok Starosty Żarskiego Janusza Dudojcia, udział wzięli: Wicestarosta Małgorzata Issel, Joanna Małecka – kierownik oddziału Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej, Joanna Masłowska i Katarzyna Szczudrawa – Profi Biznes Group, Radosław Wróblewski – przedstawiciel Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. oraz Renata Jasińska – przedstawiciel ZDZ Zielona Góra oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Żarach.
 
Celem spotkania partnerów projektu było podsumowanie dotychczasowych działań projektowych, ze szczególnym uwzględnieniem roku szkolnego 2016/2017. Najwięcej uwagi poświęcono na omówienie działań – kursów, szkoleń i staży – które będą miały miejsce w roku szkolnym 2017/2018 oraz na przygotowanie dokumentów do kontroli z Urzędu Marszałkowskiego.
czytaj dalej

25-lecie powstania Domu Samotnej Matki w Żarach

 • 13-09-2017
Ilustracja do informacji: 25-lecie powstania Domu Samotnej Matki w Żarach
9 września 2017 r. Wicestarosta Małgorzata Issel oraz Przewodnicząca Rady Powiatu Żarskiego – Helena Sagasz wzięły udział w obchodach jubileuszu 25-lecia Domu Samotnej Matki w Żarach.
 
Wicestarosta Małgorzata Issel w swoim przemówieniu podkreśliła, że matka w chwili, gdy urodzi dziecko nie jest już nigdy samotna oraz życzyła wszystkim podopiecznym Domu Samotnej Matki: uśmiechu, spokoju, radości oraz wszelkiej pomyślności, a następnie wraz z Heleną Sagasz przekazała -  na ręce Pani Doroty Ławniczak – Dyrektorki Domu - kosz pełen słodkości dla najmłodszych.
 
Dom Samotnej Matki w Żarach jest miejscem przeznaczonym dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej: kobiet w ciąży oraz samotnych matek, ojców lub innych osób sprawujących opiekę nad małoletnimi dziećmi. Zapewnia całodobowe, bezpieczne schronienie, wsparcie w sytuacjach kryzysowych oraz wszechstronną pomoc w zorganizowaniu życia na nowo.
czytaj dalej

Świątynia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Żarach ma 100 lat

 • 13-09-2017
Ilustracja do informacji: Świątynia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Żarach ma 100 lat
9 września 2017 r. odbyła się jubileuszowa Msza św. z okazji 100-lecia konsekracji kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Żarach. W uroczystości udział wzięli m.in. Minister Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Rafalska, zastępca wojewody lubuskiego - Robert Paluch, Starosta Żarski Janusz Dudojć, Wicestarosta Małgorzata Issel, lubuska kurator oświaty - Ewa Rawa, a także parlamentarzyści, samorządowcy, poczty sztandarowe, a przede wszystkim mieszkańcy Żar oraz parafianie.
Msza św., której przewodniczył bp Tadeusz Lityński, była okazją do dziękczynienia za lata pracy na rzecz rozwoju kościoła i parafii. Zgromadzeni goście podkreślali, że świątynia stała się na przestrzeni wieku nie tylko prężnie działającym ośrodkiem religijnym, ale również swoistym centrum kulturalnym i społecznym, który znacząco wpływa na życie lokalnej wspólnoty.
Historia, popularnego wśród mieszkańców Żar „Czerwonego” kościoła, rozpoczęła 9 września 1917 roku, kiedy biskup wrocławski Adolf Bertram konsekrował świątynię. Pierwszym proboszczem parafii był ks. Karol Ponsens, który przybył do Żar z misją budowy pierwszej katolickiej świątyni w mieście. Aktualnie funkcję proboszcza pełni ks. Paweł Konieczny.
W powojennej historii kościoła odbyło się 27,5 tysiąca chrztów i zawarto ok. 9 tys 800 małżeństw.
Obecnie parafia liczy 7300 osób
czytaj dalej

Droga w Boruszynie odebrana !

 • 11-09-2017
Ilustracja do informacji: Droga w Boruszynie odebrana !
11 września 2017 r. Starosta Żarski Janusz Dudojć wraz pracownikami Starostwa Powiatowego w Żarach odebrali od Wykonawcy - Przedsiębiorstwa Drogowego  BUD-DRÓG Ryszard Kwapiszewski - inwestycję pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1094F w miejscowości Boruszyn’”
 
Całkowity koszt przebudowy jezdni o długości 350m i szerokości 3,5 m wyniósł 101 tys. 925,18 zł, na co Powiat Żarski otrzymał na ten cel dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Lubuskiego w związku z modernizacją dróg dojazdowych do pól uprawnych w wysokości 41 tys. zł
 
czytaj dalej
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
.
Baner: strona główna 1Baner: główna 2Baner: główna 4Baner: główna 5