Wydarzenia

Narodowy Dzień Ludobójstwa dokonanego przez OUN - UPA

 • 12-07-2018
Ilustracja do informacji: Narodowy Dzień Ludobójstwa dokonanego przez OUN - UPA
11 lipca 2018 r. przy kościele pw. św. Józefa, na Podwalu przy pamiątkowej tablicy upamiętniającej sprawiedliwych Ukraińców, którzy udzielali pomocy ofiarom barbarzyńskiego ludobójstwa oraz na Cmentarzu Komunalnym w Żarach przy Krzyżu Wołyńskim odbyły się uroczyste obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej. W uroczystościach Powiat Żarski reprezentowali: Wicestarosta Małgorzata Issel oraz radni: Anna Ślawska, Edward Skobelski, Tomasz Czajkowsk, Tadeusz Płóciennik oraz Kazimierz Drozd.
Małgorzata Issel w swoim wystąpieniu podkreśliła, że wielu mieszkańców powiatu żarskiego to potomkowie Kresowian. W tych rodzinach bolesna pamięć o bestialskich mordach jest żywa.
 
Wicestarosta w imieniu Starosty Żarskiego Janusza Dudojcia i Radnych Rady Powiatu złożyła podziękowania organizatorom  doktorowi n.med Zbigniewowi  Kopociśkiemu, doktorowi n.med Krzysztofowi Kopocińskiemu oraz Józefowi Tarniowemu – Prezesom organizacji, które dbają o pamięc beststialsko zamordowanych przez OUN-UPA:
Klubu Tarnopolan, Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Pld. Wsch. W Żarach, Kresowego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego im. Orląt Lwowskich w Żarach, Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów Oddział w Żarach.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

19Galeria zdjęć: Narodowy Dzień Pamięci Ludobójstwa OUN-UPA

Polsko -niemiecko-ukraińska wymiana młodzieży pod hasłem "Łowcy Uśmiechów - radość ma wiele twarzy"

 • 09-07-2018
Ilustracja do informacji: Polsko -niemiecko-ukraińska wymiana młodzieży pod hasłem "Łowcy Uśmiechów - radość ma wiele twarzy"
W dniach 2 do 8 lipca 2018 r.  odbyło się w Żarach spotkanie młodzieży z Polski, Niemiec i Ukrainy. Tegoroczna edycja wymiany młodzieży nosiła nazwę „Łowcy uśmiechów – radość ma wiele twarzy”, a uczestniczyła w nich młodzież z Ochotniczego Hufca Pracy w Żarach, Berlina i Równego. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Starosta Żarski Janusz Dudojć.
 
Młodzi ludzie odwiedzili Starostwo Powiatowe, gdzie przywitał ich Janusz Dudojć Starosta Żarski, który odpowiadał na pytania dotyczące powiatu i funkcjonowania urzędu. Podczas siedmiodniowego pobytu w Żarach uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z najpiękniejszymi zakątkami miasta i obejrzeć lokalne zabytki.
 
Spośród wielu atrakcji przygotowanych dla młodzieży wymienić można m.in.: „Rajd po mieście”, międzynarodowy turniej piłki nożnej, spotkanie z mieszkańcami Domu Seniora „Leśne Zacisze” i uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarach czy wycieczkę do Parku Mużakowskiego i na ścieżkę geoturystyczną "Dawna kopalnia Babina". Nie zabrakło również wyjścia na basen miejski oraz wspólnych wieczorów spędzonych na grach i zabawach integracyjnych.
 
Głównym celem projekt było uświadomienie wszystkim uczestnikom, jak ważne w życiu każdego człowieka jest "niesienie" uśmiechu i radości niezależnie od sytuacji życiowej. Dodatkowo młodzież miała okazję uczyć się tolerancji, szacunku oraz dawania radości innym.
czytaj dalej

XIX Ogólnopolski Festiwal Polszczyzny, Pieśni Kresowej i Patriotycznej "Wielkie Bałakanie"

 • 28-06-2018

Ilustracja do informacji: XIX Ogólnopolski Festiwal Polszczyzny, Pieśni Kresowej i Patriotycznej "Wielkie Bałakanie"
16 czerwca 2018 r. odbył się XIX Ogólnopolski Festiwal Polszczyzny, Pieśni Kresowej i Patriotycznej „Wielkie Bałakanie”. Powiat Żarski podczas wydarzenia reprezentowały: Wicestarosta Małgorzata Issel, Przewodnicząca Rady Powiatu Żarskiego Helena Sagasz oraz Radna Anna Ślawska. Festiwal zorganizowało Kresowe Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze im. Orląt Lwowskich w Żarach.
Koncertom towarzyszył barwny korowód, ciekawe wystawy, kiermasze płyt i wydawnictw kresowych oraz degustacja kuchni kresowej. Wśród wielu kresowych pieśni nie zabrakło m.in. utworów lwowskich, wileńskich i łemkowskich.
 
czytaj dalej

Absolutorium dla Zarządu Powiatu Żarskiego jednogłośnie udzielone!

 • 28-06-2018
Ilustracja do informacji: Absolutorium dla Zarządu Powiatu Żarskiego jednogłośnie udzielone!
27 czerwca 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się XXXIX sesja Rady Powiatu Żarskiego.
 
W trakcie sesji, Rada Powiatu Żarskiego przyjęła do wiadomości sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz informacje Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracach Komisji w okresie między sesjami.
 
Kolejny punkt w porządku obrad stanowiło sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Pana Józefa Tarniowego na temat stanu bezrobocia w powiecie i podejmowanych działań w zakresie jego zmniejszania za rok 2017 oraz sprawozdanie Dyrektor Pani Lucyny Hoffmann - Czyżyk na temat działalności Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Żarskiego.
Następnie radni zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, po czym jednogłośnie uchwalili absolutorium dla Zarządu Powiatu za rok 2017. Kwiaty i podziękowania otrzymała skarbnik Powiatu Żarskiego Eliza Siemianowska.
 
Podczas sesji podjęto uchwały:
- w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2017.
- zmieniającej uchwałę nr XXXVII/227/2018 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 marca 2018r. w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 roku.
- w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. opracowania Statutu Powiatu Żarskiego.
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2018 r.
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2018-2025.
- w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/146/2012 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 – Karta Nauczyciela, w tym nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
- w sprawie poparcia inicjatywy społecznej na rzecz kontynuacji budowy ścieżek rowerowych przy drodze wojewódzkiej nr 289.
- w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w formie darowizny przez Powiat Żarski na rzecz Gminy Żary o statusie miejskim.
 
Podczas sesji nie podjęto uchwały:
- w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Żarskiego.
czytaj dalej

Zakończenie roku szkolnego

 • 26-06-2018
Ilustracja do informacji: Zakończenie roku szkolnego
 
22 czerwca 2018 r. kilkuset uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Żarski spotkało się po raz ostatni w roku szkolnym 2017/2018, aby podsumować mijający okres pracy i wspólnie przywitać wakacje. Tym samym zakończyły się tegoroczne zajęcia edukacyjne, a także sesje egzaminów maturalnych i egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.
Szczególnie wyjątkowy charakter miało zakończenie roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku, gdzie w uroczystościach udział wziął Starosta Żarski Janusz Dudojć, który wraz z Panią Gabrielą Fiedler, nagrodził najzdolniejszych uczniów, pogratulował osiągnięć oraz podziękował za ambitną naukę. Natomiast Wicestarosta Małgorzata Issel w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Żarach podziękowała uczniom za pracę, jaką włożyli w naukę w ciągu roku szkolnego oraz wręczyła pamiątkowe książki.
Wszystkim uczniom i nauczycielom życzymy słonecznych, bezpiecznych, radosnych i pełnych przygód wakacji.
 
czytaj dalej

Wielkie otwarcie ścieżki pieszo-rowerowej nad Zalewem "Karaś"

 • 25-06-2018
Ilustracja do informacji: Wielkie otwarcie ścieżki pieszo-rowerowej nad Zalewem "Karaś"
22 czerwca 2018 r. Starosta Żarski Janusz Dudojć oraz zaproszeni goście dokonali uroczystego otwarcia ścieżki pieszo-rowerowej wybudowanej wokół Zalewu „Karaś” w Lubsku. W przecięciu biało-czerwonej wstęgi udział wzięli Partnerzy ze Zgorzelca (Miasto), z Gminy Zgorzelec, z Pieńska, z Łęknicy, z Nadleśnictwa Lipinki, z Powiatu Görlitz, z Gminy  Krauschwitz oraz z Kulturinsel Einsiedel E.V.. Nie zabrakło również radnych Powiatu Żarskiego: Józefa Radziona, Mariana Dąbrowskiego i Zbigniewa Wydrycha.  Niemal dwukilometrowa ścieżka pieszo-rowerowa wraz z elementami małej architektury, dwiema altanami, molem widokowym i jedenastoma pomostami powstała w ramach projektu pn. „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego – etap IV”.
 
Podczas otwarcia ścieżki pieszo-rowerowej główny nacisk położono na promocję aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. Każdy z uczestników mógł pobrać okazjonalną Kartę Uczestnika, a po wzięciu udziału w przynajmniej jednej aktywności sportowej, prowadzonej przez doświadczonych instruktorów, otrzymać atrakcyjny upominek. Nagrodą specjalną był – ufundowany przez Starostę Żarskiego Janusza Dudojcia – piękny rower. Szczęśliwy los wyciągnął Bartosz Szymczak i to on otrzymał główną nagrodę.  Sportowych porad – przez cały czas trwania festynu - udzielali instruktorzy: Pani Lidia Czyż (nordic walking), Pan Bogusław Jagmin (jazda na rolkach), Pan Piotr Węcławski (rowery), Pan Grzegorz Rutkowski (wędkarstwo), Pan Andrzej Tomiałowicz (wspinaczka) oraz Pan Wiesław Pastuszka (biegi).
 
Popularnością cieszyły się stoiska fryzjerskie, na których przyszłe fryzjerki z Zespołu Szkół Budowalnych w Żarach oraz z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach zaplatały kolorowe, wakacyjne warkoczyki i układy wymyślne fryzury. Odwiedzających nie brakowało w punktach malowania twarzy oraz na stoisku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku, gdzie wykonywano makijaże wieczorowe, malowano paznokcie oraz przeprowadzono ciekawe zabawy sportowe.
 
Kucharskim umiejętnościami popisywali się uczniowie kierunków gastronomicznych. Na obficie zaopatrzonych stoiskach można było zjeść m.in. pajdę chleba ze smalcem i ogórkiem małosolnym które serwowali adepci sztuki kulinarnej z Zespołu Szkół Technicznych w Lubsku oraz skosztować pysznych wypieków przygotowanych przez podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubsku. Nie zabrakło również specjałów z wielkiej patelni: pieczonej kiełbaski i ziemniaczków przygotowanych przez przyszłych kucharzy z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach. Natomiast dla miłośników gorących zup czekał garnek chłopski serwowany przez nauczycieli z  Ośrodka dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach.
 
Wystawcy w sposób szczególny zadbali o najmłodszych uczestników wielkiego otwarcia ścieżki pieszo-rowerowej. Przygotowano dla dzieci szereg bardzo ciekawych atrakcji, które zapewniły dobrą rozrywkę na długie godziny: wymyślne gry i zabawy były domeną Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Powiatu Żarskiego, przedstawiciele Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lubsku częstowali watą cukrową i popcornem, o naukę lukrowania lubuskich „sroczek” zadbała delegacja z Zespołu Szkół Specjalnych w Żarach,  a dzięki żołnierzom z 34 Brygady Kawalerii Pancernej wszyscy chętni mogli spróbować swoich sił w strzelaniu z trenażera „Cyklop”.
Czas umilała muzyka na żywo w wykonaniu Pana Lecha Krychowskiego i zespołu Prima Sort.
 
Wielkie otwarcie ścieżki pieszo-rowerowej wokół Zalewu „Karaś” było ciężką pracą i trudnym zadaniem organizacyjnym. Składamy szczególne podziękowanie: Pani Dyrektor Alicji Czerniawskiej, Pani Dyrektor Gabrieli Fiedler oraz Pani Dyrektor Wioletcie Kuźmińskiej za nieocenioną pomoc i wsparcie logistyczne w organizacji przedsięwzięcia; Panu Grzegorzowi Rutkowskiemu z PZW Koło nr 1 w Lubsko – za szczególne zaangażowanie oraz moc pozytywnej energii; instruktorom: Pani Lidii Czyż, Panu Bogusławowi Jagminowi, Panu Piotrowi Węcławskiemu, Panu Andrzejowi Tomiałowiczowi oraz Panu Wiesławowi Pastuszce- za przekazaną wiedzę, uśmiech i zrozumienie naszej idei, Dyrektorom, Nauczycielom, Uczniom, Animatorom oraz Wolontariuszom z: Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach, Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Żarskiego, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubsku, Zespołu Szkół Specjalnych w Żarach, Zespołu Szkół Technicznych w Lubsku, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku, Zespołu Szkół Budowalnych w Żarach, Ośrodka dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lubsku, strażakom z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Lubsku oraz żołnierzom z 34 Brygady Kawalerii Pancernej. Bez Was, Waszej pracy, Waszych pomysłów, chęci i uśmiechu – wielkie otwarcie ścieżki pieszo-rowerowej nie było by takim sukcesem. Serdecznie dziękujemy!
 
 
 
Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach projektu pn. „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego – etap IV”, jest współfinansowany z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020,
Oś priorytetowa: I. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe.

 
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

67Galeria zdjęć: Otwarcie ścieżki piesz-rowerowej nad zalewem karaś

Finał Konkursu "Wyraź się"

 • 21-06-2018
Ilustracja do informacji: Finał Konkursu "Wyraź się"
15 czerwca 2018 r. w Auli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach odbył się Finał Konkursu pod hasłem „WYRAŹ SIĘ” dla uczniów szkół średnich powiatu żarskiego. Konkurs zorganizował Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żarach, a honorowym patronem przedsięwzięcia i fundatorem nagród był Starosta Powiatu Żarskiego.
 
Konkurs miał na celu przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych oraz wzmocnienie zaangażowania młodzieży szkolnej w tego typu działania. Zadaniem uczestników było artystyczne wyrażenie swojej postawy i promocja profilaktyki uzależnień. Wszystkie wystąpienia spotkały się z uznaniem komisji konkursowej składającej się z pana Piotra Bogusławskiego – Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żarach, pani Zofii Szarejko-Michalskiej – Przewodniczącej Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żarach oraz pani Anny Zieziula – przedstawicielki Starostwa Powiatowego w Żarach z Wydziału Zdrowia i Edukacji.
czytaj dalej

Jubileusz 60-lecia istnienia Domu Pomocy Społecznej w Lubsku

 • 21-06-2018
Ilustracja do informacji: Jubileusz 60-lecia istnienia Domu Pomocy Społecznej w Lubsku
15 czerwca 2018 r. odbyły się obchody jubileuszu 60-lecia powstania Domu Pomocy Społecznej w Lubsku. W uroczystościach uczestniczył Starosta Janusz Dudojć, który objął wydarzenie patronatem honorowym. W jubileuszu udział wzięli przedstawiciele Rady Powiatu Żarskiego, władze samorządowe, pracownicy, mieszkańcy, przyjaciele Domu oraz zaproszeni goście.
Uroczystości zapoczątkowała Msza Święta pod przewodnictwem Ks. Mariana Bumbula. Po Eucharystii rozpoczęła się cześć oficjalna: występy artystyczne, podziękowania długoletnim pracownikom oraz mieszkańcom. Życzenia i gratulacje od zaproszonych gości przyjmowała dyrektor Pani Wioletta Kuźmińska.
 
Dom Pomocy Społecznej, który jest jednostką organizacyjną Powiatu Żarskiego zamieszkuje 135 osób. Mieszkańcy Domu każdego dnia mogą korzystać z zajęć terapeutycznych, kulturalno oświatowych oraz rehabilitacji, mają także zapewnioną specjalistyczną opiekę lekarską, pielęgniarską i duchową.
 
czytaj dalej

XX Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze

 • 18-06-2018
Ilustracja do informacji: XX Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze
17 czerwca 2018 r. na Stadionie Miejskim w Lubsku odbyły się XX Jubileuszowe Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych. Zmaganiom zawodników przyglądał się Starosta Żarski, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Janusz Dudojć, który objął zawody honorowym patronatem, Komendant Powiatowy PSP w Żarach –  mł. bryg, Robert Słowikowski, przedstawiciele władz samorządowych z terenu Powiatu Żarskiego, przedstawiciele Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, strażacy z KP PSP w Żarach oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Lubsku, zaproszeni goście oraz kibice.
W rywalizacji udział wzięło 27 drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym 15 drużyn młodzieżowych. Drużyny seniorów walczyły w kilku konkurencjach, m.in. w sztafecie, ćwiczeniu bojowym, natomiast w kategorii młodzieżowej zawody zostały rozegrane według regulaminu CTIF czyli regulaminu tradycyjnych międzynarodowych zawodów pożarniczych.
Najlepszym drużynom wręczono puchary, dyplomy okolicznościowe, upominki oraz nagrody pieniężne ufundowane przez: Starostę Żarskiego, Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Żarach, Swiss Krono Sp. z o.o., McDonald’s w Żarach, Nadleśnictwo Lubsko oraz Nadleśnictwo Lipinki Łużyckie. Tradycyjnie słodki poczęstunek dla młodzieży ufundowali Państwo Anna i Eugeniusz Ślawscy.
Po przeprowadzonych konkurencjach najlepszymi drużynami okazały się:
W klasyfikacji generalnej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych dziewcząt
I miejsce OSP Złotnik
II miejsce OSP Jasień
III miejsce OSP Tuplice
IV miejsce OSP Lubanice
V miejsce OSP Przewóz
VI miejsce OSP Niwica
VII miejsce OSP Górzyn
VIII miejsce OSP Lipinki Łużyckie
W klasyfikacji generalnej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych chłopców
I miejsce OSP Brody
II miejsce OSP Sieniawa Żarska
III miejsce OSP Jasień
IV miejsce OSP Górzyn
V miejsce OSP Piotrów
VI miejsce OSP Lipinki Łużyckie
VII miejsce OSP Niwica
W klasyfikacji generalnej kobiet
I miejsce OSP Złotnik
II miejsce OSP Żary - Kunice
III miejsce OSP Dębinka
IV miejsce OSP Tuplice
V miejsce OSP Przewóz
W klasyfikacji generalnej seniorów
I miejsce OSP Złotnik
II miejsce OSP Chocicz
III miejsce OSP Łęknica
IV miejsce OSP Przewóz
V miejsce OPS Zabłocie
VI miejsce OSP Tuplice
VII miejsce OSP Dębinka
Przechodni Puchar Starosty Żarskiego dla najlepszej jednostki OSP powędrował do Złotnika.
 
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

69Galeria zdjęć: XX powiatowe zawody sportowo-pożarnicze

Rowerowa Niedziela, czyli akcja "Polska na rowery" 2018

 • 11-06-2018
Ilustracja do informacji: Rowerowa Niedziela, czyli akcja "Polska na rowery" 2018
10 czerwca 2018 r. kilkusetosobowa grupa miłośników jazdy na rowerze wzięła udział w kolejnej edycji ogólnopolskiej akcji „Polska na rowery”.  Głównym organizatorem wydarzenia było Szkolne Koło Krajoznawczo Turystyczne  ,,Horyzont” działające przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Żarach z koordynatorem Dariuszem Koszelą. Patronat honorowy nad akcją objął Starosta Żarski Janusz Dudojć.
 
W akacji uczestniczyło – zgodnie z szacunkami Policji – około 500 rowerzystów. W parku miejskim przy al. Jana Pawła II w Żarach  stawiły się całe rodziny: dziadkowie, rodzice i dzieci. Po przywitaniu przez Wicestarostę Małgorzatę Issel, miłośnicy aktywnego wypoczynku, udali się w podróż do Lubska, gdzie czekał na nich Starosta Żarski Janusz Dudojć. Następnie Starosta poprowadził rowerzystów nad Zalew „Karaś”, aby wspólnie przejechać honorowe okrążenie po nowo wybudowanej ścieżce pieszo-rowerowej. Prawie dwukilometrowy odcinek ścieżki pieszo-rowerowej wybudowany został w ramach projektu pn. "Przygoda z Nysą- zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego- etap IV" współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regiolnalnego w ramach programu Współpracy Interreg Polska - Saksonia 2014-2020.
 
Tegoroczna akcja zakończyła się piknikiem rowerowym zorganizowanym przy Domu Pomocy Społecznej w Lubsku. Nie brakowało atrakcji zarówno dla mniejszych, jak i starszych miłośników turystyki rowerowej. Na rowerzystów czekała ścianka wspinaczkowa, pyszna grochówka, warsztaty rowerowe, zwiedzanie wieży zegarowej zamku z przewodnikiem Panem Piotrem Orzechowskim,  pokaz teatru ognia oraz gry i zabawy zorganizowane przez  harcerzy z  6 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej ''Animus" .
 
Pragniemy serdecznie podziękować Pani Wioletcie Kuźmińskiej – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Lubsku oraz wszystkim pracownikom Domu za nieocenioną pomoc przy organizacji pikniku rowerowego, Panu Dariuszowi Koszeli za trud związany z organizacją całej akcji, Panu Piotrowi Orzechowskiemu za poświęcony czas i pasję, z którą opowiada Pan o zegarze w zamkowej wieży, Panu Piotrowi Węcławskiemu z Centrum Rowerowego „Lidberg” w Lubsku za zorganizowanie warsztatów rowerowych oraz Teatrowi Ognia „AgniStorm” za ciekawy pokaz kuglarski. Cieszymy się, że w przyzamkowym parku rozbrzmiewał śpiew harcerzy z  6 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej ''Animus" .  Przede wszystkim dziękujemy rowerzystom z Lubska, Żar, Jasienia, Trzebiela, Żagania, Nowogrodu Bobrzańskiego oraz Łęknicy, którzy tak licznie odpowiedzieli na zaproszenie i uczestniczyli w akcji „Polska na rowery”. Do zobaczenia za rok!
 
 

Projekt pn. „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego – etap IV”, jest współfinansowany z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020.
Oś priorytetowa: I. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe.

 
 
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

17Galeria zdjęć: Polska Na Rowery

 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
.
Baner: strona główna 1Baner: główna 2Baner: główna 4Baner: główna 5