Wydarzenia

Akcja "Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa"

 • 25-11-2019
Ilustracja do informacji: Akcja "Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa"
22 listopada 2019 r. w Sali Widowiskowej przy Urzędzie Gminy w Trzebielu odbyło się spotkanie połączone ze szkoleniem dla mieszkańców powiatu żarskiego w ramach kampanii społecznej "Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa". W trakcie szkolenia, które prowadził zastępca Komendanta Powiatowego Paweł Hryniewicz oraz pracownicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – Naczelnik Wydziału Operacyjno, Kontrolno-Rozpoznawczego Grzegorz Lisik i Starszy Inspektor Sztabowy Paweł Brela, omówione zostały podstawowe zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz co należy robić, gdy już dojdzie do pożaru.
 
Zwrócono uwagę, jak ważnym elementem bezpieczeństwa są okresowe przeglądy kanałów wentylacyjnych i kominowych. W spotkaniu uczestniczył także Wójt Gminy Trzebiel Tomasz Sokołowski. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy wzięli udział w losowaniu czujek ufundowanych przez Starostę Żarskiego Józefa Radziona.
czytaj dalej

100-lecie Polskiego Czerwonego Krzyża i Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK

 • 25-11-2019
Ilustracja do informacji: 100-lecie Polskiego Czerwonego Krzyża i Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK
21 listopada 2019 r. w sali konferencyjnej żarskiego ratusza odbyła się uroczystość z okazji 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża i Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK.
 
Na zaproszenie Oddziału Rejonowego Polskiego Krzyża w Żarach w obchodach uczestniczyli Starosta Żarski Józef Radzion i radna Anna Ślawska. Gratulując zaangażowania, Starosta złożył najserdeczniejsze życzenia wszystkim członkom i pracownikom PCK oraz tym, którzy bezinteresownie dzielą się darem życia, jakim jest krew.
 
W dowód uznania za wieloletnie wsparcie Polskiego Czerwonego Krzyża, Starostwo Powiatowe w Żarach zostało uhonorowane okolicznościowym medalem.
czytaj dalej

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

 • 25-11-2019
Ilustracja do informacji: Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
21 listopada 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które poświęcone było zwalczaniu ASF (afrykańskiego pomoru świń) w związku z potwierdzonymi przypadkami choroby na terenie województwa lubuskiego.
 
W spotkaniu uczestniczył Starosta Żarski Józef Radzion, burmistrzowie, wójtowie miast i gmin Powiatu Żarskiego oraz przedstawiciele - Powiatowej Inspekcji Weterynarii w Żarach z siedzibą w Lubsku, Komendy Powiatowej PSP w Żarach, Komendy Powiatowej Policji w Żarach, Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Żarach.
 
W trakcie spotkania zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii Pan Andrzej Olczak przestawił aktualną sytuację epizootyczną na terenie Powiatu oraz omówił zadania poszczególnych podmiotów zaangażowanych w zwalczanie afrykańskiego pomoru świń.
czytaj dalej

Mały Miś w świecie wielkiej literatury

 • 25-11-2019
Ilustracja do informacji: Mały Miś w świecie wielkiej literatury
20 listopada 2019 r. w Przedszkolu Niepublicznym "Chatka Puchatka" w Żarach odbyło się spotkanie w ramach ogólnopolskiego projektu pt. "Mały Miś w świecie wielkiej literatury". Przedszkolaków z grup „Króliczki” i „Kłapouszki” odwiedziła Wicestarosta Małgorzata Issel, by wziąć udział w czytaniu baśni o „Czerwonym Kapturku”. Dzieci chętnie przyłączały się do wspólnej zabawy podczas czytania.
 
Wizyta była okazją do wręczenia zabawek i upominków dla najmłodszych oraz wpisania się do pamiątkowej kroniki przedszkola. Projekt realizowany w Przedszkolu Niepublicznym „Chatka Puchatka” w Żarach ma na celu rozwijanie czytelnictwa wśród dzieci.
czytaj dalej

Otwarcie drogi powiatowej w Chociczu

 • 14-11-2019
Ilustracja do informacji: Otwarcie drogi powiatowej w Chociczu
13 listopada 2019 r. otwarto drogę powiatową w Chociczu. W uroczystościach uczestniczyli Starosta Żarski Józef Radzion, Wicestarosta Małgorzata Issel, Burmistrz Lubska Janusz Dudojć, radni Rady Powiatu Żarskiego Elżbieta Haściło, Elżbieta Łobacz-Bącal, Krzysztof Czerniawski, Sebastian Górski, Jarosław Dowhan, radni Rady Miejskiej w Lubsku, Sołtys wsi Chocicz Monika Kwiatkowska, Rada Sołecka, ksiądz z parafii w Górzynie Tomasz Grochowski, przedstawiciele wykonawcy (Usługi Remontowo-Budowlane BRUK-BUD Łukasz Biedziuk) oraz nadleśnictwa, mieszkańcy i zaproszeni goście.
 
Do użytku oddano odcinek o długości 946m, poprawiając komfort jazdy kierowców i bezpieczeństwo pieszych. Wzdłuż drogi zaprojektowano chodnik z kostki brukowej, który prowadzi do przystanków autobusowych oraz posesji mieszkańców. Istniejące rowy poddano renowacji, oczyszczono i wyprofilowano je, wymieniono przepusty, które polepszyły warunki odwadniania przebudowanego odcinka. Na przejściach dla pieszych zainstalowano oświetlenia solarne.
Za sprawą zrealizowanej inwestycji, nowo wybudowana droga w Chociczu stała się alternatywnym połączeniem dróg wojewódzkich w kierunku Krosna Odrzańskiego oraz Zielonej Góry.
 
Przed uroczystym przecięciem wstęgi, ks. Tomasz Grochowski oprowadził zebranych po malowniczym, XVII-wiecznym kościele pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.
 
Przebudowa drogi w Chociczu została zrealizowana przez Powiat Żarski przy udziale środków pochodzących z budżetu państwa w ramach wieloletniego rządowego projektu pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, w kwocie 1 018 825 zł. Z budżetu powiatu na ten cel przeznaczono drugie tyle, bo aż 1 049 734 zł.
czytaj dalej

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

 • 13-11-2019
Ilustracja do informacji: Obchody Narodowego Święta Niepodległości
W ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości, 10 listopada 2019 r. Starosta Żarski Józef Radzion w towarzystwie radnych Anny Ślawskiej i Małgorzaty Brzyśkiewicz złożył kwiaty pod pomnikiem kombatantów w Lipinkach Łużyckich oraz uczestniczył w uroczystości przekazania nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipinkach Łużyckich.
 
11 listopada 2019 r. w Lubskim Domu Kultury odbyła się uroczysta akademia upamiętniająca 101. rocznicę odzyskania niepodległości, przygotowana przez uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku.
Występy artystyczne poprzedziły msza święta w kościele pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Lubsku, pochód ulicami miasta, uroczyste wciągnięcie flagi na maszt oraz złożenie kwiatów na miejscu Pamięci przy ul. Niepodległości. Powiat Żarski reprezentowali Starosta Żarski Józef Radzion oraz Przewodnicząca Komisji Edukacji i Rynku Pracy Elżbieta Haściło.
 
W żarskich uroczystościach obchodów Narodowego Święta Niepodległości wziął udział członek Zarządu Tomasz Czajkowski. Na Cmentarzu Komunalnym złożono wiązanki i zapalono znicze pod Pomnikiem Grobu Nieznanego Żołnierza Polskiego.
czytaj dalej

VII Festiwal Pieśni Patriotycznej

 • 07-11-2019
Ilustracja do informacji: VII Festiwal Pieśni Patriotycznej
6 listopada 2019 r. w Lubskim Domu Kultury odbył się VII Festiwal Pieśni Patriotycznej. Powiat Żarski reprezentowali Wicestarosta Małgorzata Issel, Przewodniczący Rady Wiktor Kułdosz, członek Zarządu Tomasz Czajkowski, Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Czerniawski, Przewodnicząca Komisji Edukacji i Rynku Pracy Elżbieta Haściło, Radna Maria Łaskarzewska oraz Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia Bartłomiej Kubiak.
 
Jury w składzie Katarzyna Kromp, Teresa Załużna i Krzysztof Kasperski przyznało następujące nagrody:
 
WYRÓŻNIENIA
W KATEGORII: SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY I – IV
1. Roksana Wąchała Ognisko Muzyczne w Jasieniu
2. Inga Wujciów Miejsko-Gminny Ośrodek w Jasieniu
3. Iga Klimińska Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubsku
 
GRAND PRIX
W KATEGORII: SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY V – VIII
1. Sebastian Żuk Miejsko-Gminny Ośrodek w Jasieniu
2. Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubsku
 
GRAND PRIX
W KATEGORII: SZKOŁA PONADPODSTAWOWA
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku
 
WYRÓŻNIENIA
1. Szkoła Podstawowa nr 3 w Lubsku
2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubsku
3. Milena Wójtowicz Szkoła Podstawowa nr 1 w Żarach
3. Julia Falkiewicz Miejsko-Gminny Ośrodek w Jasieniu
4. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach
5. Ośrodek dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach
czytaj dalej

XI sesja Rady Powiatu Żarskiego

 • 29-10-2019
Ilustracja do informacji: XI sesja Rady Powiatu Żarskiego
29 października 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się XI sesja Rady Powiatu Żarskiego. Przed rozpoczęciem obrad Starosta Żarski Józef Radzion, Wicestarosta Małgorzata Issel, Przewodniczący Rady Powiatu Żarskiego Wiktor Kułdosz oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Justyna Przedaszek złożyli członkom Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w latach 2015-2019: Cecylii Kiełbratowskiej, Katarzynie Niekraszewicz, Ewelinie Torfińskiej, Monice Koman, Joannie Harasim wyrazy podziękowania za działalność non profit na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców powiatu żarskiego. Akty powołania na kolejną kadencję otrzymali Ewelina Torfińska, Lech Krychowski, Małgorzata Miler, Maria Kowalczyk, Bożena Maszkowska.
 
W trakcie sesji Rada Powiatu Żarskiego przyjęła do wiadomości sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu w okresie między sesjami oraz informacje Przewodniczących Komisji Stałych Rady o pracach Komisji w okresie między sesjami. Przyjęto informację o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019 w Powiecie Żarskim.
 
Podczas sesji podjęto uchwały:
- w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Żarach w czteroletnie Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych wchodzące w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Żarach,
- w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Władysława Reymonta w Lubsku w czteroletnie Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych wchodzące w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Władysława Reymonta w Lubsku,
- w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. Bolesława Prusa wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żarach w czteroletnie Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. Bolesława Prusa wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żarach,
- w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. Stefana Żeromskiego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku w czteroletnie Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. Stefana Żeromskiego wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku,
- w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących
i Technicznych w Żarach w Centrum Kształcenia Zawodowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach,
- w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 2 wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Żarach w pięcioletnie Technikum nr 2 wchodzące w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Żarach,
- w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 4 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Budowlanych w Żarach w pięcioletnie Technikum nr 4 wchodzące w skład Zespołu Szkół Budowlanych w Żarach,
- w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 3 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach w pięcioletnie Technikum nr 3 wchodzące w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach,
- w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 1 im. Ludwika Krzywickiego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku w pięcioletnie Technikum nr 1 im. Ludwika Krzywickiego wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku,
- w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach w pięcioletnie Technikum nr 1 wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach,
- w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 2 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Władysława Reymonta w Lubsku w pięcioletnie Technikum nr 2 wchodzące w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Władysława Reymonta w Lubsku,
- w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/198/2019 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie regulaminu przyznawania niektórych dodatków do wynagrodzenia nauczycielom i wychowawcom zatrudnionym w szkołach, placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Powiat Żarski,
- w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego nr 2 wchodzącego w skład Ośrodka Dla Dzieci Z Wadami Słuchu i Mowy im. Kornela Makuszyńskiego,
- w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Jana Pawła II,
- w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej,
- w sprawie przekazania przez Powiat Żarski zadania Zimowego utrzymania drogi powiatowej nr 1101F – od DW 350 – Dobrzyń – Sanice – Sobolice w sezonie 2019/2020 do realizacji Gminie Przewóz,
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubsko,
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2019 r.
czytaj dalej

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

 • 28-10-2019
Ilustracja do informacji: Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Dnia 28 października 2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. W spotkaniu, któremu przewodniczył Starosta Żarski Józef Radzion uczestniczyli: Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Żarskiego Lucyna Hoffman-Czyżyk, radni Rady Powiatu Żarskiego Dariusz Dyba i Józef Łahucik, Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żarach Piotr Bogusławski, Naczelnik Wydziału Sztabu Policji KPP w Żarach kom. Krzysztof Pawlaczyk, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach Józef Tarniowy oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Żarach.
 
Uczestnicy spotkania przeanalizowali czynniki mające wpływ na zagrożenie porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców powiatu żarskiego. Przeprowadzona analiza będzie podstawą do opracowania założeń do Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2020 – 2022.
czytaj dalej

Obchody 75-lecia 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ

 • 28-10-2019
Ilustracja do informacji: Obchody 75-lecia 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ
25 października 2019 r., w Pałacu Książęcym w Żaganiu, 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ obchodził uroczysty jubileusz 75-lecia swojego istnienia. Na zaproszenie dyrektora Szpitala dr. Sławomira Gaika i dr. n. med. Marka Femlaka, w obchodach wzięli udział Starosta Żarski Józef Radzion i Wicestarosta Małgorzata Issel, członkowie Zarządu, Przewodniczący Rady i Radni Rady Powiatu.
 
Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w Kościele Garnizonowym w Żaganiu. Po przemówieniach zaproszonych gości nastąpiła emisja filmu poświęconego historii placówki. Obchody uświetniło wyjątkowe wystąpienie dr. n. med. Zbigniewa Kopocińskiego pt. „Exegi monumentum aere perennius – w hołdzie lekarzom 105. Kresowego Szpitala Wojskowego w Żarach w 75. rocznicę jego powstania”. Wicewojewoda Lubuski Wojciech Perczak pamiętając o przeszłości, podkreślił misję lekarzy-założycieli, którzy zbudowali tożsamość Szpitala.
 
Licznie zgromadzeni goście gratulowali osiągnięć Szpitala, a byli i obecni pracownicy związani z placówką otrzymali okolicznościowe wyróżnienia, odznaczenia i gratulacje.
czytaj dalej
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
.
Baner: strona główna 1Baner: główna 2Baner: główna 4Baner: główna 5