.

Wydarzenia

Głośna próba syren

 • 28-07-2020
Ilustracja do informacji: Głośna próba syren

Życzenia z okazji Święta Policji

 • 24-07-2020
Ilustracja do informacji: Życzenia z okazji Święta Policji

Informacja dot. wniosków.

 • 16-07-2020

Informacja

 • 15-07-2020
Ilustracja do informacji: Informacja

Dyżur wakacyjny

 • 14-07-2020
Ilustracja do informacji: Dyżur wakacyjny

Spotkanie Starosty i Wicestarosty z Burmistrzem Jasienia

 • 10-07-2020
Ilustracja do informacji: Spotkanie Starosty i Wicestarosty z Burmistrzem Jasienia
10 lipca 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się kolejne spotkanie z włodarzem gminy z terenu powiatu żarskiego.
W spotkaniu uczestniczyli Starosta Józef Radzion, Wicestarosta Małgorzata Issel oraz Burmistrz Jasienia Andrzej Kamyszek.
W trakcie spotkania poruszono tematy związane z bieżącym utrzymaniem dróg (koszenie i wyrównywanie poboczy) oraz z budową chodnika przy drodze powiatowej na ulicy Powstańców Warszawskich w Jasieniu. Ustalono, że materiał do wykonania inwestycji zakupi powiat, natomiast wykonanie prac będzie po stronie gminy Jasień.
Rozmawiano również o współpracy z gminą Jasień w czasie pandemii COVID – 19.
Starosta wysłuchał propozycji Burmistrza w sprawie aktualizowanej Strategii Zrównoważonego Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Żarskiego na lata 2021 – 2030. Przypomniał, że na spotkaniu wójtów i burmistrzów 30 czerwca br. ustalono, iż powiat będzie organizować w każdej gminie konsultacje z mieszkańcami w sprawie Strategii.
czytaj dalej

Spotkanie Starosty Żarskiego Józefa Radziona z Burmistrzem Lubska Januszem Dudojciem

 • 10-07-2020
Ilustracja do informacji: Spotkanie Starosty Żarskiego Józefa Radziona z Burmistrzem Lubska Januszem Dudojciem
10 lipca 2020 r. Starosta Żarski Józef Radzion gościł w Urzędzie Miasta w Lubsku u Burmistrza Janusza Dudojcia.
W trakcie spotkania poruszono tematy związane z bieżącym utrzymaniem dróg (koszenie poboczy, wycinka suchych drzew i usuwanie usterek zgłaszanych przez mieszkańców gminy) oraz planowanymi inwestycjami na drogach powiatowych na ul. Głowackiego i Kilińskiego w Lubsku. Rozmawiano o farmach fotowoltaicznych i możliwości pojawienia się pierwszych inwestorów na strefie przemysłowej w miejscowości Górzyn. Omówione zostały również sprawy związane z funkcjonowaniem przychodni specjalistycznej oraz nocnej i świątecznej pomocy medycznej.
Starosta zapoznał się z propozycjami Burmistrza do aktualizowanej Strategii Zrównoważonego Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Żarskiego na lata 2021 – 2030. Zaznaczył, że powiat będzie organizować w każdej gminie konsultacje z mieszkańcami w sprawie Strategii.
czytaj dalej

Umowa na „Termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach” podpisana!

 • 10-07-2020
Ilustracja do informacji: Umowa na „Termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach” podpisana!
10 lipca 2020 r. Starosta Żarski Józef Radzion wraz z Wicestarostą Małgorzatą Issel podpisali umowę z firmą KREATOR Edyta Tomczyk na „Termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach”
Dzięki podpisaniu umowy w szkole docieplone zostaną dach oraz ściany, wymienione zostaną drzwi i okna, oraz instalacje grzewcze, wybudowana zostanie instalacja wentylacji mechanicznej, wymienione zostanie oświetlenie na ekologiczne ledowe, powstanie również nowa kotłownia.
Przypominamy - 20 maja 2020 roku Starosta Żarski Józef Radzion oraz Wicestarosta Małgorzata Issel podpisali umowę z Przedstawicielem Zarządu Województwa Lubuskiego Marcinem Jabłońskim w ramach umowy o dofinansowanie projektu realizowanego w trybie „zaprojektuj i wybuduj” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
Łączna kwota realizacji inwestycji wyniesie 2 537 422,85 zł
Termin zakończenia robót do dnia 31.01.2022 r.
czytaj dalej

Spotkanie dotyczące planowanej budowy ronda - przebudowy skrzyżowania ulic Artylerzystów, Lotników i Broni Pancernej w Żarach

 • 09-07-2020
Ilustracja do informacji: Spotkanie dotyczące planowanej budowy ronda - przebudowy skrzyżowania ulic Artylerzystów, Lotników i Broni Pancernej w Żarach
9 lipca 2020 roku w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się spotkanie dotyczące planowanej budowy ronda - przebudowy skrzyżowania ulic Artylerzystów, Lotników i Broni Pancernej w Żarach. W rozmowach dotyczących powiatowej inwestycji drogowej, z ramienia powiatu, udział wzięli: Starosta Józef Radzion, Wicestarosta Małgorzata Issel, Członek Zarządu Tomasz Czajkowski, Przewodniczący Rady Powiatu Żarskiego Wiktor Kułdosz, Naczelnik  Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Joanna Rączkowska – Manaj, Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska Mariusz Myśliwy.
Na spotkanie zaproszono przedstawicieli instytucji, które znajdują się w obrębie planowanej inwestycji: Kierownik ZUS Zygmunt Skibiński, Dyrektor Żłobka Miejskiego nr 3 w Żarach Ewa Czarny, projektant galerii Hosso Remigiusz Smolik oraz Bogusława Janicka – Klisz z Gazety Regionalnej, a także projektant ronda Tomasz Grześkowiak.
Dzisiejsze spotkanie było okazją do wymiany spostrzeżeń związanych z rozwiązaniami technicznymi dotyczącymi planowanej inwestycji. Przedstawiciele zaproszonych instytucji mieli możliwość zapoznać się z projektem przebudowy drogi, przekazać swoje uwagi i propozycje korzystne dla instytucji, które reprezentują. Kierownik ZUS zwrócił uwagę na potrzebę zapewnienia miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy Inspektoracie, a Dyrektor Żłobka na zabezpieczenie chodnika i przejścia dla pieszych, które znajduje się przy wejściu do placówki.
Planowana przebudowa skrzyżowania ulic Artylerzystów, Lotników i Broni Pancernej na rondo jest niezbędną inwestycją, zwiększająca bezpieczeństwo mieszańców miasta Żary.
Projekt wniosku powyższej inwestycji zostanie złożony w roku 2021 do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w celu pozyskania dofinansowania z „Programu Funduszu Dróg Samorządowych”. Powiatowa inwestycja planowana jest na rok 2022, a warunkiem jej realizacji jest uzyskanie środków pochodzących z budżetu państwa, oraz partycypacja w kosztach ze strony Urzędu Miejskiego w Żarach – Burmistrz Danuta Madej wstępnie zadeklarowała wsparcie finansowe dla tej ważnej dla miasta Żary inwestycji budowy ronda.
 
czytaj dalej

Posiedzenie Zarządu Powiatu Żarskiego

 • 09-07-2020
Ilustracja do informacji: Posiedzenie Zarządu Powiatu Żarskiego
9 lipca 2020 roku w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu Żarskiego.
Najważniejszym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2020 r. Zarząd Powiatu przekazał 306 910 zł (dotacja celowa ze środków z UE) w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 z przeznaczeniem na środki ochrony - kwotę 40 910 zł oraz sprzęt komputerowy i oprogramowanie - kwotę 266 000 (z czego 237 000 zł zostanie przeznaczone na 79 komputerów dla dzieci w rodzinach zastępczych i 29 000 zł na komputery i sprzęt audiowizualny w Domach Dziecka).
Powiat Żarski przeznaczył również 64 835 zł z rezerwy pomocy społecznej na realizację projektu pn. „Zakup mikrobusu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS w Lubsku” (plus dotacja z PFRON w kwocie 89 982 zł).
W trakcie Zarządu wyrażono zgodę dla jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żarski, na prowadzenie dziennika elektronicznego.
Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia Bartłomiej Kubiak przedstawił stan naboru do szkół ponadpodstawowych w powiecie żarskim.
W sprawach różnych członek Zarządu Marek Femlak przedstawił jak wygląda sytuacja w 105 Kresowym Szpitalu Wojskowym oraz na SORze w związku z trwającą sytuacją epidemiologiczną.
 
 
czytaj dalej
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook