Wydarzenia

Betlejemskie Światło Pokoju - dar od 6. Gromady Zuchowej "Lolki"

 • 20-12-2019
Ilustracja do informacji: Betlejemskie Światło Pokoju - dar od 6. Gromady Zuchowej "Lolki"
Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do Starostwa Powiatowego w Żarach. 19 grudnia 2019 r. z rąk zuchów z 6. Gromady Zuchowej "Lolki" odebrali je Starosta Żarski Józef Radzion oraz Wicestarosta Małgorzata Issel. Zuchy przywiozły światło do Żar z polany przy schronisku Głodówka w Zakopanem, gdzie otrzymały je od naczelnik ZHP i skautów ze Słowacji. „Lolki” odśpiewały harcerskie piosenki i złożyły świąteczne życzenia. W tym roku hasło towarzyszące światełku brzmi "Światło, które daje moc".
 

Świąteczne odwiedziny Małych Kolędników

 • 17-12-2019
Ilustracja do informacji: Świąteczne odwiedziny Małych Kolędników
17 grudnia 2019 r. Starostę Żarskiego Józefa Radziona, Wicestarostę Małgorzatę Issel oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Żarach odwiedziły dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubsku.
 
Wychowankowie wraz z opiekunkami złożyli świąteczne życzenia, wręczyli Staroście własnoręcznie wykonane szopkę i stroik bożonarodzeniowe oraz odśpiewali kolędy. W podziękowaniu za występ dzieci otrzymały drobne prezenty.

Przekazanie nowego ambulansu dla 105. Kresowego Szpitala Wojskowego

 • 17-12-2019
Ilustracja do informacji: Przekazanie nowego ambulansu dla 105. Kresowego Szpitala Wojskowego
16 grudnia 2019 r. przy siedzibie Pogotowia Ratunkowego w Lubsku Starosta Żarski Józef Radzion, Wicestarosta Małgorzata Issel, Członek Zarządu Powiatu Żarskiego Marek Femlak, Burmistrz Lubska Janusz Dudojć wręczyli kierownikowi dr. Ryszardowi Smykowi kluczyki do nowego ambulansu dla 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach. W uroczystości uczestniczyli także Radni Rady Powiatu – Elżbieta Haściło, Krzysztof Czerniawski, Jarosław Dowhan, Sebastian Górski oraz zaproszeni goście.
 
Koszt zakupu karetki wyniósł 400 tysięcy złotych i w całości został pokryty z budżetu Powiatu Żarskiego. Ambulans został poświęcony przez proboszcza parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Lubsku ks. Mariana Bumbula. Nowoczesny pojazd wyposażony w profesjonalny sprzęt medyczny będzie od dzisiaj służyć przede wszystkim mieszkańcom gminy Lubsko i ułatwi pracę ratownikom 105. Kresowego Szpitala Wojskowego w Żarach.

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

 • 17-12-2019
Ilustracja do informacji: Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
13 grudnia 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w związku z wydanym przez Wojewodę Lubuskiego rozporządzeniem z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików.
 
Wojewoda Lubuski ww. rozporządzeniu wskazał obszar skażony afrykańskim pomorem świń, który na terenie Powiatu Żarskiego objął gminy - Jasień, część gminy Lubsko położona na wschód od linii wyznaczonej drogą nr 287 i część gminy wiejskiej Żary położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 12. Na terenie skażonym obowiązuje zakaz wstępu do lasu bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii.
 
W spotkaniu uczestniczył Starosta Żarski Józef Radzion, burmistrzowie, wójtowie miast i gmin Powiatu Żarskiego, przedstawiciele - Powiatowej Inspekcji Weterynarii w Żarach z siedzibą w Lubsku, Komendy Powiatowej PSP w Żarach, Komendy Powiatowej Policji w Żarach, Placówki Straży Granicznej w Tuplicach, Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Żarach, Nadleśnictw z terenu powiatu, kół łowieckich oraz Spółki PolFerm w Lutolu.
 
W trakcie spotkania Powiatowy Lekarz Weterynarii Pani Monika Świca-Zielonka przestawiła aktualną sytuację epizootyczną na terenie Powiatu, przypomniała zadania poszczególnych podmiotów zaangażowanych w zwalczanie afrykańskiego pomoru świń oraz omówiła zakazy i nakazy wprowadzone rozporządzeniem Wojewody. Przypomniała, że w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby ASF najważniejsze jest przestrzeganie zasad bioasekuracji.
 
 

Powiatowa Rada Rynku Pracy

 • 17-12-2019
Ilustracja do informacji: Powiatowa Rada Rynku Pracy
12 grudnia 2019 r. Starosta Żarski Józef Radzion wręczył akty powołania członkom Powiatowej Rady Rynku Pracy na kadencję 2020/2024.
 
Zgodnie z Zarządzeniem nr 45/2019 z 29 listopada br. otrzymali je przedstawiciele organizacji związków zawodowych: Jerzy Przyłucki (Powiatowa Komisja Koordynacyjna NSZ "Solidarność) i Lucyna Grzybowicz (OPZZ woj. lubuskiego), przedstawiciele organizacji pracodawców: Bolesław Adamik (Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze), Jacek Kryszewski (Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze), Joanna Małecka (Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej) i Małgorzata Kaczmarczyk (Fundacja "Przedsiębiorczość" w Żarach), przedstawiciel organizacji rolników Dariusz Gembara (Lubuska Izba Rolnicza), przedstawiciel jednostek samorządu terytorialnego Krzysztof Czerniawski (Powiat Żarski) i przedstawiciele nauki: Agnieszka Maj (Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Żarach) oraz Dorota Staniuszko (Ochotnicze Hufce Pracy - Lubuska Wojewódzka Komenda).
 
W pierwszej części spotkania Starosta podziękował także członkom poprzedniej kadencji: Jerzemu Przyłuckiemu, Lucynie Grzybowicz, Bolesławowi Adamikowi, Jackowi Kryszewskiemu, Joannie Małeckiej, Małgorzacie Kaczmarczyk, Marianowi Dziewulskiemu, Krzysztofowi Czerniawskiemu, Agnieszce Maj i Dorocie Staniuszko za dotychczasowy udział w pracach Rady i zaangażowanie na rzecz lokalnego rynku pracy. Druga część posiedzenia przebiegła według ustalonego porządku.

Otwarcie nowego skrzydła Szpitala Na Wyspie

 • 11-12-2019
Ilustracja do informacji: Otwarcie nowego skrzydła Szpitala Na Wyspie
9 grudnia 2019 r. otwarto nowe skrzydło powiatowego Szpitala Na Wyspie w Żarach, w którym znalazły się m.in. nowoczesne sale oddziałów Dziecięcego i Ginekologiczno-Położniczego. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 11 milionów złotych. Powiat Żarski od 2016 roku przeznaczył na ten cel około 8 milionów złotych. Idea rozbudowy zrodziła się 4 lata temu, kiedy poprzedni Starosta Janusz Dudojć, Lekarz Naczelny Doktor Rafał Kołsut oraz Prezesi Szpitala Na Wyspie Wiesław Olszański, a później Jolanta Dankiewicz przy wsparciu Zarządu i Rady Powiatu Żarskiego rozpoczęli śmiały plan urzeczywistnienia marzeń lekarzy, pacjentów i mieszkańców. Obecny Starosta Józef Radzion oraz cały Zarząd i wszyscy Radni Rady Powiatu Żarskiego zakończyli rozbudowę przeznaczając w 2019 roku 2 miliony 800 tysięcy złotych, m.in. na zakup wyposażenia i sprzętu medycznego.
 
W otwarciu uczestniczyli Starosta Żarski Józef Radzion, Wicestarosta Małgorzata Issel, Przewodniczący Rady Powiatu Żarskiego Wiktor Kułdosz, członkowie Zarządu Powiatu Żarskiego: Tomasz Czajkowski, Marek Femlak, Michał Rudnicki oraz Radni Rady Powiatu Żarskiego, Prezes Szpitala Na Wyspie Jolanta Dankiewicz oraz Lekarz Naczelny Doktor Rafał Kołsut, Dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Piotr Bromber, Burmistrz Lubska Janusz Dudojć, Burmistrz Żar Danuta Madej oraz Wiceburmistrzowie miasta Żary, Radni Rady Miejskiej w Żarach, Burmistrz Jasienia Andrzej Kamyszek, Wójt Gminy Lipinki Łużyckie Michał Morżak, Wójt Gminy Żary Leszek Mrożek oraz Radni Gminy Żary, przedstawiciele służb mundurowych, a także lokalnych firm, które wsparły rozbudowę Szpitala finansowo: Swiss Krono, Chroma, Janbud, Or-Sat, MK Systemy Kominowe, Magorex, Lafarge, Tomag, Wentor, Ew-Ol.
 
Biskup diecezji zielonogórsko-gorzowskiej Stefan Regmunt, proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żarach ks. Krzysztof Kwaśnik oraz proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Żarach ks. Tadeusz Masłowski poświęcili nowowybudowane skrzydło Szpitala.
 
W nowopowstałej części znalazły się kolorowe, wyposażone w węzeł sanitarny sale chorych na oddziałach Dziecięcym i Ginekologiczno-Położniczym, kolejna, trzecia już sala operacyjna, nowa sala porodowa, cały parter zajęła diagnostyka (laboratorium, pracownie endoskopowe i USG), natomiast na piętrze znalazły się pomieszczenia administracyjne i socjalne.
 

Mikołajki na Oddziale Dziecięcym w Szpitalu Na Wyspie

 • 06-12-2019
Ilustracja do informacji: Mikołajki na Oddziale Dziecięcym w Szpitalu Na Wyspie
6 grudnia 2019 r., zgodnie z mikołajkową tradycją, Starosta Żarski Józef Radzion, Wicestarosta Małgorzata Issel oraz przedstawiciele Szpitala Na Wyspie: Prezes Jolanta Dankiewicz, Lekarz Naczelny Rafał Kołsut i Pielęgniarka Naczelna Joanna Fogel odwiedzili najmłodszych pacjentów placówki.
 
Wszystkie dzieci przebywające na oddziałach Dziecięcym i Ginekologiczno-Położniczym zostały obdarowane nie tylko pluszowymi i słodkimi upominkami, ale również uśmiechem i życzeniami zdrowia. Największym prezentem mikołajkowym będzie jednak poniedziałkowe otwarcie i oddanie do użytku nowoczesnej części szpitala, w której mieszczą się już np. nowe sale chorych Oddziału Dziecięcego.
 

Podsumowanie 8. edycji akcji "Narodowe Czytanie"

 • 02-12-2019
Ilustracja do informacji: Podsumowanie 8. edycji akcji "Narodowe Czytanie"
Z Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy wpłynęły do Starostwa Powiatowego w Żarach niezwykłe podziękowania związane z akcją Narodowego Czytania, w której Powiat Żarski uczestniczy już od pierwszej edycji. W tegorocznej, 8. edycji akcji pod honorowym patronatem prezydenta uczestniczyli uczniowie, nauczyciele, radni i wicestarosta. W rynkach oraz szkołach Żar i Lubska czytano fragmenty nowel Henryka Sienkiewicza, Elizy Orzeszkowej, Marii Konopnickiej, Bolesława Prusa, Brunona Schulza, Władysława Reymonta i Stefana Żeromskiego.
 
Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Powiatu Żarskiego. Dziękujemy uczniom, nauczycielom, wychowankom z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żarach, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach, Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach, Zespołu Szkół Budowlanych w Żarach, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach, Zespołu Szkół Technicznych w Lubsku, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubsku, Domu Pomocy Społecznej w Lubsku i Ośrodka dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach.
czytaj dalej

Odbiór chodnika przy ul. Komuny Paryskiej

 • 29-11-2019
Ilustracja do informacji: Odbiór chodnika przy ul. Komuny Paryskiej
29 listopada 2019 r. na mocy porozumienia pomiędzy Starostwem Powiatowym w Żarach a Urzędem Miejskim w Żarach oddano do użytku chodnik przy ul. Komuny Paryskiej w Żarach. Przebudowany został odcinek przy drodze nr 1093F od km 0+000 do km 0+423.
 
W związku z porozumieniem Powiat Żarski przygotował dokumentację projektową i zapewnił materiały na zrealizowanie zadania przebudowy drogi poprzez wykonanie chodnika (koszt ok. 70 tysięcy złotych).
czytaj dalej

XII sesja Rady Powiatu Żarskiego

 • 29-11-2019
Ilustracja do informacji: XII sesja Rady Powiatu Żarskiego
28 listopada 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się XII sesja Rady Powiatu Żarskiego. W jej trakcie przyjęto sprawozdanie Starosty Powiatu z prac Zarządu Powiatu Żarskiego, informacje Przewodniczących Komisji Stałych Rady o pracy w okresie między sesjami oraz przedstawione zostało sprawozdanie z planu Kontroli Komisji Rewizyjnej.
 
Podczas sesji podjęto uchwały:
- w sprawie zmiany uchwały nr IV/29/2019 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
w 2019 roku,
- w sprawie Rocznego Programu Współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020,
- w sprawie uchylenia Uchwały Nr IX/47/2019 Rady powiatu Żarskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Żarskiego,
- sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Powiatu Żarskiego,
- w sprawie zmiany tytuły i treści uchwały
Nr X/55/2019 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie określenia Regulaminu udzielania pomocy w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Żarskiego,
- w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Żarach wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Żarach,
- w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuniecie pojazdów z dróg w Powiecie Żarskim i ich parkowania na parkingach strzeżonych – na rok 2020,
- w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 12 z drogą wojewódzką nr 287 w miejscowości Żary,
- w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego remontu zdegradowanej nawierzchni jezdni z kostki granitowej na masę bitumiczną odcinka drogi krajowej w miejscowości Marszów gm. Żary,
- w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku,
- w sprawie rozpatrzenia petycji radcy prawnego Pana Konrada Łakomego,
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2019 r.
czytaj dalej
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
.
Baner: strona główna 1Baner: główna 2Baner: główna 4Baner: główna 5