Wydarzenia

Projekt ERASMUS+ w Powiecie Żarskim

 • 11-05-2016
Ilustracja do informacji: Projekt ERASMUS+ w Powiecie Żarskim
Ogromny sukces Zespołu Szkół Technicznych w Lubsku – projekt ERASMUS+ w Powiecie Żarskim
 
Projekt „Mobilny kucharz na europejskim rynku pracy – zagraniczna praktyka w ZST Lubsko” otrzymał dofinasowanie z Narodowej Agencji Programu ERASMUS + na lata 2016-2018. Wartość projektu to 78 986 EURO.
Projekt zakłada zorganizowanie staży zawodowych połączonych z nauką języka niemieckiego oraz aktywnym zwiedzaniem największych miast Niemiec. Weźmie w nim udział 40 uczniów technikum żywienia i usług gastronomicznych Zespołu Szkół Technicznych w Lubsku.
Odbycie 3-tygodniowych staży zawodowych pozwoli uzyskać nowe kwalifikacje, doświadczenie oraz pewność siebie przyszłym absolwentom na rynku krajowym i europejskim. Celem projektu jest praktyczne poszerzenie wiedzy teoretycznej zdobytej przez uczniów na zajęciach szkolnych, nabycie nowych umiejętności i kompetencji w zakresie gastronomii oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem niemieckim w praktyce.
Wyjazdy uczniów zostaną poprzedzony przygotowaniem językowym, pedagogiczno-zawodowym a także kulturowym.
Po powrocie młodzież otrzyma certyfikaty uczestniczenia w zagranicznej praktyce w ramach programu Erasmus + m.in. Europass Mobilność, honorowane przez wszystkich pracodawców europejskich. Ponadto dla zwiększenia poziomu wykorzystania kwalifikacji zawodowych w projekcie będzie stosowany Europejski System Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym (ECVET). ECVET ma ułatwiać uznawanie efektów uczenia się i tym samym wykorzystanie wiedzy i umiejętności zdobytych w innej instytucji za granicą.
Przewodnicząca zespołu projektowego - Alicja Czerniawska, przygotowanie zawodowe - Piotr Kobierski, przygotowanie pedagogiczne - Urszula Bryłka, koordynator projektu - Łukasz Ziemba.

Powiatowy Dzień Strażaka

 • 09-05-2016
Ilustracja do informacji: Powiatowy Dzień Strażaka
6 maja 2016 w Lubsku odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka. W uroczystościach, których gospodarzem były władze samorządowe Gminy Lubsko, udział wzięli strażacy i pracownicy cywilni PSP oraz OSP z terenu powiatu żarskiego, przedstawiciele władz samorządu powiatowego i gminnego, służby mundurowe oraz zaproszeni goście. Podczas uroczystego apelu wręczono akty mianowań na wyższe stopnie służbowe funkcjonariuszom PSP, odznaczenia resortowe i związkowe zasłużonym strażakom, druhom i zaproszonym gościom. Za działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczony został Starosta Żarski Janusz Dudojć.
Podczas uroczystości w punkcie informacyjno-promocyjnym KP PSP w Żarach przeprowadzono pogadanki z dziećmi nt. bezpieczeństwa oraz właściwego sposobu zachowania w różnych niebezpiecznych sytuacjach, rozdano ulotki informacyjne.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

19Galeria zdjęć: 2016 05 06 - Lubsko - Dzień Strażaka

O powiecie na uniwersytecie

 • 05-05-2016
Ilustracja do informacji: O powiecie na uniwersytecie
27 kwietnia 2016 w Lubsku odbyły się - zorganizowane przez Uniwersytet III Wieku - zajęcia dydaktyczne "podstawy ekonomii" realizowanych w ramach projektu "Cyfroinnowacyjni- nieprzeciętni" Program Erasmus+.
Gościem specjalnym spotkania był Starosta Powiatu Żarskiego, Janusz Dudojć. Studenci UTW mieli okazję wysłuchania informacji o bieżących działaniach Starostwa Powiatowego, zasadach funkcjonowaniu urzędu, jak również o perspektywach rozwoju powiatu i Lubska. Starosta odpowiadział na szereg pytań - zainteresowanych działaniami administracji powiatowej - słuchaczy UTW. Nie zabrakło dociekliwych dyskusji między innymi o kondycji finansowej powiatu, służbie zdrowia, bezpieczeństwie publicznym i wielu innych kwestiach.
czytaj dalej

70 lat Koła Łowieckiego "Cietrzew"

 • 11-05-2016
Ilustracja do informacji: 70 lat Koła Łowieckiego "Cietrzew"
2 maja 2016 w Żarach myśliwi zrzeszeni w Kole Łowieckim "Cietrzew" obchodzili jubileusz 70-lecia Koła. W uroczystościach z tej okazji wzięli również udział zaproszeni goście. Samorząd Powiatu Żarskiego reprezentowali: starosta Janusz Dudojć i wicestarosta Małgorzata Issel. Starosta składając życzenia i gratulacje z uznaniem wspomniał o pielęgnowaniu wielowiekowych tradycji myśliwskich i kultywowaniu języka, obrzedów i zwyczajów będących elementem polskiej kultury przekazywanej z pokolenia na pokolenie.
czytaj dalej

XVII sesja Rady Powiatu Żarskiego

 • 27-04-2016
Ilustracja do informacji: XVII sesja Rady Powiatu Żarskiego
26 kwietnia 2016 w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyła się XVII sesja Rady Powiatu Żarskiego.
Swój jubileusz 50-lecia pracy zawodowej obchodził - wciąż aktywny zawodowo - lek. med. Jan Strzemecki. Zaproszonemu na sesję jubilatowi złożono gratulacje, życzenia oraz podziękowania za wkład w rozwój służby zdrowia na Ziemi Żarskiej. Podziękowania od samorządowców otrzymała również Janina Kolasa - dotychczasowa szefowa żarskiego koła diabetyków. Doceniona została jej wieloletnia praca na rzecz osób dotkniętych cukrzycą.
Radni podjęli uchwały w sprawie zawarcia porozumień pomiędzy powiatem a Gminą Lubsko dotyczących realizacji inwestycji na terenie gminy. Dokonano zmian w budżecie powiatu oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
Lucyna Hoffmann-Czyżyk, dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Żarskiego, poinformowała radnych o bieżącej działalności poradni.
czytaj dalej

Wicewojewoda w Powiecie Żarskim

 • 22-04-2016
Ilustracja do informacji: Wicewojewoda w Powiecie Żarskim
21 kwietnia 2016 - na zaproszenie starosty Janusza Dudojcia - w starostwie gościł wicewojewoda lubuski Robert Paluch. Rozmawiano między innymi o bezpieczeństwie na przejściu granicznym w Olszynie. Poruszono temat warunków, w jakich pracują strażacy. Wojewoda poinformował, że zaplanowano inwestycje w 4 komendach w województwie i zapewnił, że budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach jest już zatwierdzona. Rozmawiano także o rozbudowie Szpitala na Wyspie oraz niedokończonej modernizacji przebiegającej przez powiat drogi nr 18.
czytaj dalej

W trosce o nasze bezpieczeństwo

 • 22-04-2016
Ilustracja do informacji: W trosce o nasze bezpieczeństwo
21 kwietnia 2016 w Starostwie Powiatowym w Żarach obradowała komisja konkursowa powiatowych eliminacji XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży "W trosce o nasze bezpieczeństwo".
Komisja pod przewodnictwem wicestarosty Małgorzaty Issel dokonała oceny zgłoszonych prac i wybrała te, które wezmą udział w etapie wojewódzkim.
czytaj dalej

Dycha po Żarach - impreza dla biegaczy

 • 19-04-2016
Ilustracja do informacji: Dycha po Żarach - impreza dla biegaczy
17 kwietnia 2016 w Żarach odbyła się druga edycja biegu ulicznego "Dycha po Żarach", w której wzięło udział przeszło 600 uczestników. W tym roku po raz pierwszy odbył się bieg dla dzieci. Wśród sponsorów imprezy znalazło się Starostwo Powiatowe w Żarach.
czytaj dalej

71. rocznica Forsowania Nysy Łużyckiej

 • 18-04-2016
Ilustracja do informacji: 71. rocznica Forsowania Nysy Łużyckiej
15 kwietnia 2016 w Przewozie odbyły się obchody 71. rocznicy walk II Armii Wojska Polskiego i I Korpusu Pancernego na Łużycach w 1945 roku. Uroczystości rozpoczęły się przy pomniku poległych żołnierzy 27 Pułku Piechoty. Przeprowadzono Apel Pamięci z udziałem Kompanii Honorowej 10. Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. broni Stanisława Maczka. Wieńce i kwiaty pod pomnikiem złożyły delegacje władz samorządowych, służb mundurowych, kombatantów i organizacji licznie przybyłych na doroczne obchody. Wieniec w imieniu samorządu powiatu żarskiego złożyli: Helena Sagasz - przewodnicząca Rady Powiatu, Małgorzata Issel - wicestarosta i Tomasz Czajkowski, radny Rady Powiatu. Kolejnym pubktem obchodów był przemarsz nad Nysę Łużycką i symboliczne wrzucenie kwiatów do rzeki. Tam też na wszystkich przybyłych czekał poczęstunek.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

29Galeria zdjęć: 2016 04 15 - Przewóz - 71. rocznica Forsowania Nysy

Tydzień Zdrowia w Ceramiku

 • 28-04-2016
Ilustracja do informacji: Tydzień Zdrowia w Ceramiku
Od 11 do 15 kwietnia 2016 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach odbył się - organizowany już po raz czwarty - Tydzień Zdrowia. Przedsięwzięcie skierowane było do uczniów i pracowników ZSOiT, a także wszystkich szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Żarskiego. W podsumowaniu Tygodnia Zdrowia  uczestniczyło 8 szkół - ZSOiT, I LO im. B. Prusa, KLO, SLO, ZSE, OHP, OWSiM, ZST. Każdą szkołę reprezentowało po 4 uczniów wraz z opiekunami. Uczestniczyli oni w prelekcji: „Profilaktyka cukrzycy” prowadzonej przez dietetyka Natur House oraz międzyszkolnych konkursach o zdrowym odżywianiu.
Przeprowadzono konkurs umiejętności kulinarnych „Kanapka Bystrzaka”, konkurs „Czy wiesz co jesz – rozpoznawanie produktów zbożowych” oraz „Quiz wiedzy o żywieniu i żywności”. Pierwsze miejsce zajął Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach.
W ciągu całego tygodnia uczniowie Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych przygotowywali potrawy na stragan ze zdrową żywnością i częstowali nimi wszystkich uczniów i pracowników szkoły. Były to: szaszłyki z warzyw i owoców, owsianka i placuszki owsiane, świeżo sporządzane soki i koktajle z warzyw i owoców oraz kanapki.
czytaj dalej
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
.
Baner: strona główna 1Baner: główna 2Baner: główna 4Baner: główna 5