.

Wydarzenia

Spotkanie w ramach programu Interreg Polska - Saksonia

Ilustracja do informacji: Spotkanie w ramach programu Interreg Polska - Saksonia
 
6 kwietnia 2018 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żarach odbyło się spotkanie w ramach Interreg Polska – Saksonia, w którym wzięli udział Czesław Fiedorowicz Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego, Starosta Żarski Janusz Dudojć, Wicestarosta Małgorzata Issel, Sekretarz Powiatu Agnieszka Domaradzka, Radosław Brodzik Dyrektor Biura Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej, Małgorzata Terpiłowska Projekt Menadżer z Centrum Projektów Europejskich, oraz dyrektorzy szkół Powiatu Żarskiego.
Podczas spotkania omówiono projekty w ramachprogramu Interreg Polska – Saksonia. Podkreślano, że razem można zrobić jeszcze więcej, czego przykładem może być projekt realizowany w Powiecie Żarskim ,,Strażacy na Pograniczu Polsko – Saksońskim, to innowacyjny sprzęt ratowniczo – gaśniczy, rozwijająca się gospodarka, skuteczni wobec problemu migracji ludności". Unijny projekt o wartości 1 919 366,00 euro z dofinansowaniem wynoszącym 1 631 461,10 euro, realizowany będzie w Powiecie Żarskim oraz Powiecie Görlitz.
Dzięki środkom pozyskanym w ramach projektu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Powiatu Żarskiego oraz Komenda Powiatowa PSP w Żarach doposażone zostaną w najnowocześniejsze samochody, które znacząco wpłyną na poprawę bezpieczeństwa zarówno mieszkańców Powiatu Żarskiego, jak i powiatów ościennych. Do Komendy Powiatowej PSP w Żarach przekazany zostanie lekki samochód rozpoznawczo – ratowniczy, wyposażony w sprzęt do organizacji sztabu dowodzenia o wartości 75.295,00 euro, natomiast trzy samochody ratowniczo – gaśnicze, wyposażone w innowacyjne rozwiązania sprzętowe – zasilą flotę OSP w Sieniawie Żarskiej, OSP w Górzynie oraz OSP w Łęknicy.
Przygoda z Nysą to kolejny przykład dobrej współpracy samorządów i jednostek organizacyjnych. Projekt dofinansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Interreg Polska - Saksonia 2014 – 2020 i realizowany w partnerstwie z Gminą Zgorzelec (Partner Wiodący), Powiatem Żarskim, Powiatem Görlitz, Gminą Krauschwitz, Kulturinsel Einsiedel, Gminą Łęknica, Miastem Zgorzelec, Gminą Pieńsk oraz Nadleśnictwem Lipinki. W naszym Powiecie w tym roku w ramach kolejnego etapu projektu ,,Przygoda z Nysą’’ wzbogacimy się o nową ścieżkę pieszo rowerową, która powstaje w gminie Lubsko.
????????????Ponadto uczniowie z naszych szkół biorą udział w projekcie również w ramach Interreg Polska – Skasonia,, który ma na celu przygotowanie ich na wyzwania związane z rozwojem transgranicznego rynku pracy w dziedzinach: menedżer turystyki regionalnej i menedżer kultury.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook