.

Wydarzenia

Umowa na przebudowę drogi w Górzynie podpisana!

Ilustracja do informacji: Umowa na przebudowę drogi w Górzynie podpisana!
28 marca 2018 r. Starosta Żarski Janusz Dudojć, Wicestarosta Małgorzata Issel, członek Zarządu Powiatu Żarskiego Józef Radzion w imieniu Powiatu Żarskiego oraz przedstawiciele Wykonawcy firmy Usługi Remontowo-Budowlane BRUK-BUD Łukasz Biedziukpodpisali umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1129F od km 6+669 do km 7+684 w miejscowości Górzyn gm. Lubsko”.
 
W ramach robót budowlanych związanych z modernizacją drogi powiatowej nr 1129Fw Górzynie zaplanowano m.in.: poszerzenie istniejącej nawierzchni z 4 do 5,5 m, wykonanie poboczy o szerokości 1 m oraz wykonanie chodnika z kostki brukowej o szerokości 1,5 – 2,0 m.  Długość całej modernizowanej drogi - 1129F wyniesie 1015 m! Dla polepszenia warunków użytkowania drogi poprawione zostaną pobocza i odwodnienie, renowacji poddane zostaną rowy oraz zamontowane zostaną urządzenia zwiększające bezpieczeństwo w ruchu drogowym, w tym. m.in. barierki i oświetlenie solarne przejść dla pieszych. W ramach inwestycji przewidywana jest budowa zatok autobusowych i miejsc postojowych.  
 
Termin wykonania prac: 30 listopada 2018 r.
Koszt inwestycji: 2 986 682,76 zł
Dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”: 1 480 769 zł

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
Wtyczka Facebook