Wydarzenia

RIO pozytywnie o gospodarce finansowej Powiatu Żarskiego

Ilustracja do informacji: RIO pozytywnie o gospodarce finansowej Powiatu Żarskiego
31 lipca 2017 r. Starosta Żarski Janusz Dudojć podpisał protokół kontroli kompleksowej Powiatu Żarskiego przeprowadzonej przez inspektorów z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze. Kontrolą, która trwała trzy miesiące, objęta została gospodarka finansowa oraz zamówienia publiczne Powiatu Żarskiego za rok 2016.
 
Starosta nie kryje satysfakcji z wyników kontroli.  Sytuacja finansowa Powiatu Żarskiego jest dowodem bardzo dobrej współpracy Starosty z Zarządem i radnymi Rady Powiatu Żarskiego, którzy mądrze dysponując majątkiem powiatowym, uchwalają budżet w taki sposób, aby możliwe było realizowanie kolejnych inwestycji bez konieczności zaciągania kredytów i zobowiązań.
 
Stan zadłużenia Powiatu Żarskiego na dzień 31 grudnia 2014 r. – początek obecnej kadencji Rady Powiatu -  wynosił 36 mln. 852 tyś. 896 złotych. Prognozowana wielkość zadłużenia na koniec kadencji to 25 milionów złotych, co oznacza zmniejszenie zadłużenia o 11 mln. 852 tys. 896 złotych (spłata długu wraz z odsetkami wyniesie 17 mln 641 tys. 278 zł).

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
  • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
  • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
  • Baner: Szpital na Wyspie
  • Baner: Związek Powiatów Polskich
  • Baner: lubuskie.pl
.
Baner: strona główna 1Baner: główna 2Baner: główna 4Baner: główna 5