Wydarzenia

Komisja Budżetu i Finansów Urzędu Marszałkowskiego

 • 23-02-2018
Ilustracja do informacji: Komisja Budżetu i Finansów Urzędu Marszałkowskiego
23 lutego 2018 roku w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Urzędu Marszałkowskiego z Zielonej Góry. W spotkaniu brali udział Starosta Żarski Janusz Dudojć, Wicestarosta Małgorzata Issel, Przewodnicząca Rady Powiatu Helena Sagasz, Przewodniczący Komisji Tadeusz Pająk, Wiceprzewodniczący Komisji Tomasz Możejko, Skarbnik Województwa Lubuskiego Józefa Chalecka, Dyrektor Departamentu Zdrowia Tomasz Wróblewski, Dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej Łukasz Porycki, Zastępca Dyrektora Departamentu Przedsiębiorczości i Strategii Marki Norbert Urbański, Kierownik Wydziału Opłat Środowiskowych w Departamencie Środowiska Reneta Wontor, Zastępca Dyrektora d.s. Inwestycji Katarzyna Rudkiewicz, a także członkowie komisji : Małgorzata Gośniowska-Kola, Zbigniew Kołodziej, Sławomir Kowal, Natalia Pawlak, Tomasz Wontor. 
W trakcie spotkania Starosta Żarski poinformował członków komisji o zrealizowanych zadaniach, przeprowadzonych inwestycjach oraz wskazał priorytety i najważniejsze zadania, które chciałby w przyszłości zrealizować. – Cały czas staramy się poprawić komfort życia w Powiecie Żarskim na wielu płaszczyznach. W ciągu tej kadencji udało nam się sporo zrobić. Służba zdrowia jest naszym priorytetem, dlatego inwestujemy w Powiatowy Szpital Na Wyspie w Żarach i w Lubsku. Dużym problemem jest też brak miejsc w Domach Pomocy Społecznej dla ludzi starszych, którymi po zakończonym leczeniu często nie ma się kto zaopiekować. Będziemy starali się to zmienić, ponieważ wiemy, jakie to jest ważne dla naszych mieszkańców. Nie zapominamy o ????????młodzieży i doposażamy pracownie w szkołach Powiatu Żarskiego. Wyremontowaliśmy wiele dróg powiatowych, jednakże ogromną naszą bolączką jest droga krajowaA18 oraz obwodnica Lubska, dlatego na każdym spotkaniu lobbujemy i prosimy Wojewodę oraz Marszałka o wsparcie realizacji przedsięwzięcia budowy tych inwestycji drogowych – przemawiał Starosta Żarski Janusz Dudojć. ????????????Starosta zwrócił się także do członków komisji o wsparcie budowy nowoczesnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, potrzebnej wszystkim mieszkańcom. 
Podczas komisji głos zabrały także Wicestarosta Małgorzata Issel i Przewodnicząca Rady Powiatu Helena Sagasz, które poparły wnioski Starosty Żarskiego Janusza Dudojcia.
czytaj dalej

Wyjątkowy koncert kolęd w Domu Pomocy Społecznej w Lubsku

 • 10-01-2018
Ilustracja do informacji: Wyjątkowy koncert kolęd w Domu Pomocy Społecznej w Lubsku
5 stycznia 2018 r. na dziedzińcu Domu Pomocy Społecznej w Lubsku odbył się wyjątkowy Noworoczny Koncert Kolęd, nad którym honorowy patronat objął Starosta Żarski Janusz Dudojć. Jedyny w swoim rodzaju świąteczny zapach pieczonych jabłek, cynamonu, goździków przeplatał się z zapachem dobra radości i spokoju, natomiast wyśpiewane świąteczne nuty przez Klub Piosenki Blusik, Parafialną Grupę Rozrywkową, Modry Len, Chabry ze Złotnika, mieszkańców i pracowników DPS w Miłowicach i Lubsku oraz gości wprowadziły w cudowny nastrój.
czytaj dalej

Jarmark Powiatu Żarskiego

 • 28-06-2017
Ilustracja do informacji: Jarmark Powiatu Żarskiego
Starosta Żarski Janusz Dudojć serdecznie zaprasza na Jarmark Powiatu Żarskiego, który będzie miał miejsce 1 lipca 2017 r. w godz. 11.00 - 18.00 na Starówce Lubsku.

W programie wiele atrakcji m.in.: bezpłatna ścianka wspinaczkowa, darmowe specjały z wieeelkiej patelni, a także ciasto i inne pyszności, koło garncarskie, malowanie twarzy, stoiska fryzjerskie, punkt malowania paznokci oraz robienia makijażu, stoiska z rękodziełem, gry i zabawy dla najmłodszych, pokaz zumby i tańców ulicznych oraz wiele, wiele innych...
 
Serdecznie zapraszamy!

Matura 2017

 • 04-05-2017
Ilustracja do informacji: Matura 2017

Zaproszenie na XVI Targi Edukacyjne

 • 10-04-2017
Ilustracja do informacji: Zaproszenie na XVI Targi Edukacyjne
 
Serdecznie zapraszamy na Targi Edukacji, które odbędą się 25 kwietnia 2017 r., w godz. 10.00 - 14.00 w Powiatowym Centrum Sportu, przy ul. Podwale 16 w Żarach.

WESOŁYCH ŚWIĄT

 • 23-12-2016
Ilustracja do informacji: WESOŁYCH ŚWIĄT
  

Szkolenia dla szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Żarskiego w Żarach i Lubsku

 • 21-12-2016
Ilustracja do informacji: Szkolenia dla szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Żarskiego w Żarach i Lubsku
Od 19 grudnia 2016 r. rozpoczęliśmy cykl szkoleń dla szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Żarskiego
w ramach ogólnopolskiej kampanii „Czad i ogień. Obudź czujność.”
W spotkaniach uczestniczyli Starosta Janusz Dudojć, Wicestarosta Małgorzata Issel, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego Agnieszka Oskierko – Liczner, Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Robert Słowikowski, oraz zastępca Komendanta Powiatowej PSP Paweł Hryniewicz.
W czasie szkoleń zaprezentowano „Poradnik Mieszkańca Powiatu Żarskiego” zawierający podstawowe zasady postępowania w sytuacjach kryzysowych, oraz udzielano instruktażu dotyczącego sposobów reagowania na nie.
czytaj dalej

XXII sesja Rady Powiatu Żarskiego

 • 04-11-2016
Ilustracja do informacji: XXII sesja Rady Powiatu Żarskiego
8 listopada 2016 o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Zarach, Al. Jana Pawła II 5 – sala 108 odbędzie się XXII sesja Rady Powiatu Żarskiego.
 
Porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu XXI sesji Rady Powiatu Żarskiego.
2. Sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
3. Informacja Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracy Komisji w okresie między sesjami.  
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016 w powiecie żarskim.
5. Modernizacja szkolnictwa finansowanego z funduszy europejskich:
a) Nowoczesna edukacja. Oś. 8. – prezentacja.
b) Kompetencje i perspektywy zawodowe w polsko-saksońskim regionie przygranicznym – prezentacja.
c) Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim – prezentacja.
6. Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Powiatu Żarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizację i tryb działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Żarskim.
8.  Podjęcie uchwały w sprawie przekazania przez Powiat Żarski zadania Gminie Przewóz.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XVI/90/2016 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2016 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu żarskiego na 2016 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2016-2025.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Wolne wnioski, sprawy różne.
 
Projekty uchwał - pobierz .zip
czytaj dalej

XXI sesja Rady Powiatu Żarskiego

 • 22-09-2016
Ilustracja do informacji: XXI sesja Rady Powiatu Żarskiego
XXI sesja Rady Powiatu Żarskiego odbędzie się 29 września 2016 r. o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Żarach, Al. Jana Pawła II 5 – sala 108.
Porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu XX sesji Rady Powiatu Żarskiego.
2. Sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
3. Informacja Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracy Komisji w okresie między sesjami.  
4. Rozpatrzenie informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze powiatu.
5. Informacja w zakresie realizowanych zadań inwestycyjnych w roku 2016.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg w Powiecie Żarskim i ich parkowania na parkingach strzeżonych na rok 2017.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia powiatowego programu opieki nad zabytkami.
8.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/7/2014 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego stałej Komisji  Zdrowia i Opieki Społecznej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/9/2014 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego stałej Komisji Rynku Pracy i Ochrony Praw Obywatelskich z późn. zm.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/2014 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady, określenia jej przedmiotu działania i składu osobowego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/10/2014 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego stałej Komisji Ochrony Środowiska i Infrastruktury Drogowej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu korzystania z parkingów samochodowych na terenie nieruchomości Powiatu Żarskiego położonych w obrębie Olszyna gmina Trzebiel oraz w obrębie Jeziory Wysokie gmina Brody - obszar byłych Terminali Towarowych Odpraw Celnych w Olszynie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/79/2016 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żagańskiemu na realizację zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w 2016 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu żarskiego na 2016 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żarskiego na lata 2016-2025.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla 105 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach.
17. Interpelacje i zapytania radnych.
18. Wolne wnioski, sprawy różne.
 
czytaj dalej

XX sesja Rady Powiatu Żarskiego

 • 19-08-2016
Ilustracja do informacji: XX sesja Rady Powiatu Żarskiego
30 sierpnia 2016 o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Żarach, Al. Jana Pawła II 5 – sala 108, odbędzie się XX sesja Rady Powiatu Żarskiego.
 
Porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu XIX sesji Rady Powiatu Żarskiego.
2. Sprawozdanie Starosty Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
3. Informacja Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Żarskiego o pracy Komisji w okresie między sesjami.  
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Nr XLIII/300/2014 Rady Powiatu w Żarach z dnia 29 września 2014 r. w  sprawie uchwalenia „Programu wspierania uzdolnionej młodzieży w Powiecie Żarskim” z późniejszymi zmianami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu Aktywności Lokalnej na lata 2016-2021".
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski, sprawy różne.
 
projekty uchwał - pobierz .zip
 
czytaj dalej
1 2 3 4
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
 • Baner: Komenda Powiatowa PSP w Żarach
 • Baner: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
 • Baner: Szpital na Wyspie
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: lubuskie.pl
.
Baner: strona główna 1Baner: główna 2Baner: główna 4Baner: główna 5