.

2018

Spotkanie wigilijne z dyrektorami jednostek organizacyjnych Powiatu Żarskiego

  • 18-12-2018
Ilustracja do informacji: Spotkanie wigilijne z dyrektorami jednostek organizacyjnych Powiatu Żarskiego
17 grudnia 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Żarach odbyło się wigilijne spotkanie Starosty Żarskiego Józefa Radziona oraz Wicestarosty Małgorzaty Issel z dyrektorami szkół i innych jednostek podległych Powiatowi Żarskiemu. Obok Starosty i Wicestarosty, Powiat Żarski reprezentowali: Sekretarz Powiatu Agnieszka Domaradzka, Skarbnik Powiatu Eliza Siemianowska oraz Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia Bartłomiej Kubiak.
Spotkanie rozpoczął Starosta Józef Radzion, składając świąteczne życzenia i przekazując w symboliczny sposób każdemu z obecnych wigilijny opłatek. Ponadto, w związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia, Starosta wręczył Pani Agacie Salamońskiej i Pani Małgorzacie Łozińskiej – Szklarz - dyrektorkom Powiatowych Domów Dziecka w Lubsku i w Żarach - bony na kwotę 500 zł.
Do świątecznego stołu zasiedli dyrektorzy wszystkich powiatowych szkół ponadgimnazjalnych oraz dyrektorzy placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żarski: Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Ośrodka dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Domu Pomocy Społecznej w Lubsku, Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach, Powiatowego Domu Dziecka w Lubsku oraz Powiatowego Domu Dziecka w Żarach. 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Wtyczka Facebook